MARYJA!

Dobroć Zbawiciela

Dobroć Zbawiciela

blue line

W pismach św. Maksymiliana znajdujemy relację, zresztą bardzo lakoniczną, z jednej tylko jego Mszy św. - pierwszej, którą odprawił w dniu święceń kapłańskich wraz z kardynałem i swymi kolegami.

Oto fragmenty tego opisu, wzięte z jego dzienniczka mszalnego i listu do matki:

28 kwietnia 1919 rano po modlitwach [...] wyszliśmy z kolegium, kierując się do kościoła św. Andrzeja della Valle, gdzie miały odbyć się święcenia. Tam, ubrany w szaty diakona, przygotowywałem się z innymi do pierwszej Mszy świętej (bo doprawdy podczas święceń nowo wyświęceni odprawiają już Mszę świętą). [...] Jaki to piękny widok: wszyscy (z różnych narodowości) połączeni pomimo takich różnic węzłem wiary katolickiej i miłości bratniej w Panu Jezusie. [...] Po święceniu, przed podniesieniem, byliśmy już księżmi i razem z J. Em. Kardynałem wymawialiśmy prócz innych modlitw Mszy świętej także słowa konsekracji. Po konsekracji łzy mi się cisnęły do oczu, ale trzeba było powstrzymać wzruszenie i odmawiać modlitwy z kanonu razem z J. Em. Kardynałem.

Ta Ofiara eucharystyczna zaczęła serię Mszy św., które - z wyjątkiem wypadków niemożliwości - Święty odprawiał codziennie, z początku w kościołach i kaplicach rzymskich, i w ogóle włoskich, później w Ojczyźnie lub na terenach misyjnych. Rzecz godna szczególnej uwagi, że zawsze i wszędzie można było widzieć, uczestnicząc w jego Mszy św., tę samą świeżość, tę samą wiarę i pobożność, a nawet wzruszenie, co w zaraniu jego życia kapłańskiego. Nic z przyzwyczajenia, rutyny, w którą tak łatwo może wpaść kapłan. Istotnie, Bóg przedłużał i "uweselał duchową młodość" Ojca Maksymiliana, o którą co dnia prosił, przystępując do ołtarza.

Warto poznać bliżej, jak Założyciel Rycerstwa Niepokalanej odprawiał Mszę św., by jeszcze więcej zgłębić jego kapłaństwo i całe jego życie duchowe, i cenić, w świetle jego przykładu, największy skarb, jaki kapłan daje ludzkości. Może nieprzypadkowo na obrazku prymicyjnym Ojca Kolbego, przynajmniej na jednym z wielu, widnieje motyw eucharystyczny: kielich z Hostia˛ trzymany przez aniołów i napis: "Oto dobroć naszego Zbawcy i Jego miłość dla ludzi". Tym skarbem chciał on wzbogacić wszystkich ludzi.

Teresa M. Michałek, FN / red.


Zobacz też

Rekolekcje bez kazania

Audiencja u Wielkiego Krola

Przeczytaj także

01.03.2021

Rekolekcje bez kazania
W dokumentach o św. Maksymilianie Kolbem znajdziemy liczne dowody jego pobożności eucharystycznej. Sam Święty niewiele…

18.04.2021

Audiencja u wielkiego Króla
Podaliśmy niektóre opinie dotyczące skupienia i pobożności, z jaką św. Maksymilian odprawiał Mszę św. W…

26.08.2021

Eucharystia jest mocą duszy
Ojciec Kolbe odprawiał Mszę świętą tam, gdzie tylko mógł lub gdzie mu wyznaczono, ale jeżeli…

06.09.2021

Do ataku, do ofensywy
"Oto najważniejszy dział pracy w Niepokalanowie, tu jest najważniejsze zajęcie zakonników" - mówił św. Maksymilian,…

Wiadomości

11.10.2021

Nowy Prezes Międzynarodowy MI
Zdecydowaną większością głosów na Prezesa Międzynarodowego MI został wybrany Miguel Bordas-Pruszyński.

10.10.2021

On zawsze wychodzi z półek
10 października 1982 r. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Ojca Maksymiliana Kolbego. Ten święty…

08.10.2021

Cierpienie świętych
Mszę świętą św. Maksymilian odprawiał z takim namaszczeniem, że zdawało się, iż to Pan Jezus…

06.10.2021

Różaniec Ojca Maksymiliana
Różaniec należał do ulubionych modlitw św. Maksymiliana. Towarzyszył mu zarówno w chwilach radosnych, jak i…

05.10.2021

Różańcowa moc
W tym wezwaniu: odmawiajcie różaniec - Matka Boża jest monotematyczna. Ona w każdym objawieniu prosi…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ