MARYJA!

Taktyka działania
Regulamentum vitae, 9

Taktyka działania
Regulamentum vitae, 9


wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Każde działanie przynosi jakiś skutek, każdy czyn jest albo dobry albo zły. Każda modlitwa jest wysłuchana, choć nie zawsze widzimy jej owoców. Proponujemy refleksję nad tym, czy umiesz trwać przy Bogu, mimo że czasem Go nie widzisz i nie czujesz; czy umiesz naśladować Go w Jego miłosiernej miłości? Zbadaj swoje serce: skupione tylko na sobie, na tym, co dla ciebie jest dobre, czy też myślisz o dobru i szczęściu innych? Owocnej drogi wielkopostnego nawrócenia.

Temat: Przygotowanie, działanie, skutek
(punkt 9. Regulaminu życia Ojca Maksymiliana)

  • W tym ćwiczeniu zastanów się, jaki skutek mają podejmowane wyrzeczenia, umartwienia, modlitwy: czy podejmujesz je tylko ze względu na własne korzyści (cielesne, duchowe...) czy też z miłości do bliźnich (pomoc, jałmużna, służba...)?

Duchowa refleksja: Nasza taktyka (Pisma nr 987; Grodno, przed listopadem 1924)

  • Zaznacz w tekście zdania, które najbardziej do ciebie przemawiają i zastanów się jak je odnieść do twojej historii i drogi życia.

Rycerz, Milicja, walka; wojowniczo brzmią te słowa bo - i oznaczają wojnę. Nie walkę przy pomocy karabinów, kulomiotów, armat, samolotów, trujących gazów, ale - prawdziwą walkę. Jakaż jej taktyka? Przede wszystkim modlitwa. Katolikom mniej obeznanym ze sprawą udoskonalenia duszy, niestety, bardzo często zdaje się inaczej a. Praca, akcja, oto nerw działalności w ich pojęciu. - A jednak nie. Modlitwa i przede wszystkim modlitwa jest skutecznym orężem w walce o wolność i szczęście dusz. A dlaczego?

Bo do celu nadnaturalnego wiodą tylko środki nadnaturalne. Niebo - czyli, jeżeli się tak wolno wyrazić, ubóstwienie duszy - jest czymś w pełnym tego słowa znaczeniu nadnaturalnym. Siłami więc naturalnymi dopiąć tego nie można. Tu trzeba i środka nadnaturalnego - łaski Bożej. Tę zaś zdobywa się pokorną a ufną modlitwą. Łaska, i tylko łaska b, oświecenia rozumu i wzmocnienia woli jest przyczyną nawrócenia, czyli uwolnienia duszy z pęt złego. A przez ręce Niepokalanej słana prośba w myśl modlitwy św. Bernarda, "Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie miał być od Ciebie opuszczony", nie może pozostać bez skutku. - Przede wszystkim więc korna, ufna, wytrwała modlitwa.

Następnie umartwienie. Wbrew twierdzeniom protestantów, wbrew okrzyczanych i wykoślawionych sławetnym "prawom człowieka", umartwienie potrzebne jest i konieczne nam wszystkim, bo i przez nie zdobywamy Bożą łaskę. Jak złoto w ogniu, tak dusza się czyści i rozpłomienia swą miłość w umartwieniu i staje się podobniejsza Bogu, milsza Jemu, a przez to już samo zdolniejsza do odebrania obfitszych łask dla siebie i dla innych biednych współbraci. Bo i cóż to za miłość Boga bez cierpienia?!...

Wreszcie miłość bliźniego. A miłość nie dlatego, że bliźni "sympatyczny", że pożyteczny, bogaty, wpływowy, a choćby nawet tylko, że wdzięczny. Za niskie to pobudki i niegodne Rycerza lub Rycerki Niepokalanej. Prawdziwa miłość wznosi się ponad stworzenie i zatapia w Bogu. W Nim, dla Niego i przez Niego kocha wszystkich dobrych i złych, przyjaciół i wrogów. Do wszystkich wyciąga miłującą dłoń, za wszystkich się modli, za wszystkich cierpi, wszystkim dobrze życzy, pragnie szczęścia dla wszystkich, bo tak chce Bóg!... Kto z modlitwą do Niepokalanej na ustach lub w głębi serca cierpieniem oczyszczonego i rozpalonego płomiennym ogniem miłości ku Bogu c, z tej właśnie gorącej miłości robi, co tylko jest w jego mocy, by jak najwięcej dusz Jemu przez Niepokalaną odzyskać, uwolnić z pęt zła, uszczęśliwić - ten i tylko ten triumfy święcić będzie.

Punkty do refleksji:

  • Modlitwa. Jak się modlisz (jak często, w jakich sytuacjach)?
  • Umartwienie. Jakie są powody (motywy) umartwiania/nie umartwiania się? Jakie formy wyrzeczeń podejmiesz w najbliższym czasie?
  • Post. Dlaczego pościsz, jakie są motywy postu (ograniczenie jedzenia, korzystania z Internetu, oglądania telewizji itp.)?
  • Miłość bliźniego. W jaki sposób przejawia się ona w twoim postępowaniu (wybaczanie, pomaganie, życzliwość, ochrona przed krzywdzicielem itp.)?
  • Miłość siebie. Jak troszczysz się o siebie jako dziecka Bożego (życie w łasce uświęcającej, troska o zdrowie itp.)?
  • Jakie w najbliższych dniach Wielkiego Postu zrealizujesz postanowienia?
Świętość
Regulamentum vitae, 1

Wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Chwała Boża
Regulamentum vitae, 2

wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Pokuta
Regulamentum vitae, 3

wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Dobro i zło
Regulamentum vitae, 4

wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Posłuszeństwo
Regulamentum vitae, 5

wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ