MARYJA!

Posłuszeństwo
Regulamentum vitae, 5

Posłuszeństwo
Regulamentum vitae, 5


wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Posłuszeństwo nie kojarzy nam się dobrze. Raczej chcemy być niezależni, mieć swoje zdanie i by się z nami liczono. A jednak, aby kroczyć Bożymi drogami, konieczna jest znajomość Bożego Słowa i Prawa - i dostosowanie do nich swoich kroków. Nie ma sensu być posłusznym i zależnym od kogoś "mało znaczącego". Tylko Bogu, jako Osobie Najwyższej, warto zaufać i być posłusznym. Życzymy duchowego wzrostu.

Temat: Posłuszeństwo twoją regułą. = Wola Boża przez Niepokalaną
(punkt 5. Regulaminu życia Ojca Maksymiliana)

  • Zastanów się nad wartością posłuszeństwa w twoim życiu. Kiedy i komu jesteś posłuszny? Dlaczego warto być Posłusznym Bogu?

Duchowa refleksja: Wola Boża - a Wola Niepokalanej (Pisma nr 1147. Niepokalanów, przed wrześniem 1938)

  • Zaznacz w tekście zdania, które najbardziej do ciebie przemawiają i zastanów się jak je odnieść do twojej historii i drogi życia.

Już niejednokrotnie zapewne spotkaliśmy się z wyrażeniem: "Wola Boża", a może i z wyrażeniem, iż "Wola Niepokalanej" lub spełnianie Woli Niepokalanej jest najkrótszą i najpewniejszą drogą do zbawienia. Może w pierwszej chwili nasunęła się nam wątpliwość, czy takie twierdzenie jest zgodne z prawdą. Przecież Najwyższym Prawodawcą naszym jest Bóg i od spełnienia Jego Woli zależne jest nasze zbawienie. Niepokalana jest wprawdzie Matką Bożą, ale w porównaniu z doskonałością Boga jest Ona nieskończenie niższa, jest tylko dziełem Jego Woli. Tak, to prawda. Niepokalana jest tylko dziełem Bożym i jak każde dzieło jest bez porównania niższa i całkowicie zależna od swego Stwórcy. Ale jest Ona zarazem dziełem najdoskonalszym i najświętszym, bo jak twierdzi św. Bonawentura: "Bóg może stworzyć większy świat i doskonalszy, ale nie może wynieść stworzenia do większej godności, niż wyniósł Maryję".

Niepokalana jest ostateczną granicą między Bogiem a stworzeniem. Ona jest wiernym odbiciem Bożej doskonałości, Jego świętości. Stopień doskonałości zależny jest od zjednoczenia woli naszej z Wolą Bożą. Im większa doskonałość, tym ściślejsze zjednoczenie. Ponieważ Matka Najświętsza doskonałością swoją przewyższyła wszystkich aniołów i świętych, więc też Jej Wola jak najściślej jest zjednoczona i utożsamiona z Wolą Bożą. Ona żyje i działa jedynie w Bogu i przez Boga. Zatem spełniając Wolę Niepokalanej pełnimy tym samym Wolę Bożą. Mówiąc, że chcemy jedynie wypełniać Wolę Niepokalanej, nie tylko nie umniejszamy tym powiedzeniem chwały Bogu, ale ją jeszcze potęgujemy, bo uznajemy i uwielbiamy przez to wszechmoc Boga, który tak wzniosłą i doskonałą istotę stworzył. Podobnie, gdy zachwycamy się piękną rzeźbą, to tym samym chwalimy i podziwiamy geniusz artysty. Więc bez obawy możemy mówić, że najszczytniejszym i jedynym pragnieniem naszym jest, by jak najściślej spełniać Wolę Niepokalanej. Z każdym dniem stawać się coraz bardziej Jej. Pozwolić, by Niepokalana opanowała całą naszą istotę.

Wtedy staniemy się godnymi Jej rycerzami. I już nie my, ale Ona w nas i przez nas działać i promieniować będzie na otoczenie. Pod miłosnym tchnieniem łaski topnieć będą lodowate zapory do serc bliźnich. Całe rzesze pójdą za głosem Niepokalanej i staną się narzędziami w Jej ręku. Przez nich Niepokalana oddziaływać będzie na inne dusze i tak dalej i dalej, aż do zdobycia całego świata, wszystkich dusz i każdej z osobna. By przyśpieszyć tę chwilę, musimy najpierw zacząć od siebie. Patrzmy na najdoskonalszy nasz Wzór - Jezusa. On, Bóg, świętość sama, oddaje się Niepokalanej bez zastrzeżeń, staje się Jej dziecięciem, chce, by Nim dowolnie kierowała przez trzydzieści lat Jego ziemskiego życia. Czyż potrzeba nam lepszej zachęty? Pójdźmy za przykładem Jezusa i już od tej chwili odnówmy złożone Niepokalanej przyrzeczenia. Starajmy się tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, czyli coraz doskonalej wypełniajmy Wolę Niepokalanej.

Punkty do refleksji:

  • Jaka jest różnica między Wolą Bożą a Wolą Niepokalanej? Co z tej "różnicy" wynika dla ciebie?
  • Rozważ i porównaj godność bycia Matką Bożą z twoją godnością bycia dzieckiem Bożym.
  • Dlaczego Pan Jezus dał nam przykład życia ukrytego i posłusznego ziemskiej Matce?
  • Jakich w swoim życiu masz "innych bogów", jakie inne wartości, inne poglądy, które stawiasz ponad relację z Bogiem?
  • Kima dla ciebie jest Jezus Chrystus?
  • Co w najbliższych dniach Wielkiego Postu zmienisz w swoim życiu?
Świętość
Regulamentum vitae, 1

Wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Chwała Boża
Regulamentum vitae, 2

wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Pokuta
Regulamentum vitae, 3

wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

Dobro i zło
Regulamentum vitae, 4

wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

W drodze
Regulamentum vitae, 6

wielkopostne rozważanie rekolekcyjne

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ