MARYJA!

Rycerze Niepokalanej wirtualnie

Rycerze Niepokalanej wirtualnie


W 190. rocznicę objawienia Cudownego Medalika wirtualne spotkanie MI w usłudze Microsoft Teams.

W rocznicę objawienia Cudownego Medalika, 27 listopada, o godz. 20:30 wiceprezes narodowy MI o. Piotr Maria Lenart z członkami Fundacji Niepokalanej zorganizowali pierwsze spotkanie dla rycerzy Niepokalanej za pomocą Microsoft Teams (MT). W spotkaniu wzięło udział prawie 30 osób z różnych stron naszej Ojczyzny.

Po raz pierwszy w tym czasie pandemii i ograniczeń spotkań międzyludzkich, które wielokrotnie budują nie tylko relacje, ale pogłębiają wiarę - zorganizowano wirtualne spotkanie MI, wykorzystując nowoczesne środki komunikacji.

Założyciel Rycerstwa św. Maksymilian mawiał, że wszystkie, najnowocześniejsze zdobycze mają w pierwszej kolejności służyć dobru i ewangelizacji. W tym duchu w dzień Matki Bożej od Cudownego Medalika odbyło się spotkanie w usłudze MT. Zaproszeni rycerze przypomnieli sobie historię objawienia Cudownego Medalika jako daru Niepokalanej, znaku przynależności do MI i oddania Matce Bożej oraz jednego z najprostszych środków apostolskich.

Dzięki krótkim filmom, nagranym przy pomocy smartfona, uczestnicy spotkania mogli zobaczyć archiwalne zdjęcia z Niepokalanowa, w jaki sposób były i są produkowane medaliki w Niepokalanowie oraz jakich medalików używał sam św. Maksymilian.

Filmy są dostępne na kanale YouTube Fundacji Niepokalanej:


Następnie spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek, 7 grudnia, godz. 20.00, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – patronalnego święta Rycerstwa Niepokalanej i Niepokalanowa.

Aby wziąć udział w spotkaniach w usłudze MT, trzeba zalogować się do usługi oraz poprosić o dołączenie do zespołu „Rycerstwo Niepokalanej” przy pomocy linku:

Fundacja Niepokalanej

Nowy Prezes Międzynarodowy MI

Zdecydowaną większością głosów na Prezesa Międzynarodowego MI został wybrany Miguel Bordas-Prószyński.

Wernisaż w Skoczowie

6 sierpnia, Skoczów − Muzeum św. Jana Sarkandra

Godzina Rodziny

26-31 lipca, w kameralnym gronie kilku rodzin przebiegały w Niepokalanowie Lasku Maryjne Rekolekcje dla Rodzin. Temat rekolekcji: "Uczynił tak, jak mu polecił anioł" - nawiązywał do fragmentu z Ewangelii wg św. Mateusza, który ukazuje św. Józefa Oblubieńca NMP jako realizującego zalecenia Pana Boga.

Oddał życie i zostawił nadzieję

24 lipca, Niepokalanów - Ogólnopolski Dzień Modlitwy MI pod hasłem "Nie umarł, oddał życie".

Majowe funjobsy

6, 13, 20 i 27 maj - MI fanjobsy w usłudze MS Teams.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ