MARYJA!

Prorok każdego czasu

Prorok każdego czasu

blue line

8 stycznia - 127. rocznica urodzin i chrztu sw. Maksymiliana Kolbego.

127 lat temu, 8 stycznia 1894 r., urodził się w Zduńskiej Woli Rajmund Kolbe, późniejszy św. Maksymilian Maria - założyciel klasztoru Niepokalanowskiego. W tym dniu podcas uroczystej Mszy św. zainaugurowano przygotowania do Jubileuszu "Rycerza Niepokalanej", którego pierwszy numer wydano w Krakowie w styczniu 1922 r. Eucharystii przewodniczył o. Mirosław Bartos - wikariusz prowincji warszawskiej franciszkanów konwentualnych.

W kazaniu kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę miłowania bliźniego "tak jak kocha go Jezus". Miłość jest potrzebna do prawdziwego rozwoju ludzkiego, gdyż "miłość to znak rozpoznawczy, to jak termometr, który ukazuje stan naszej duszy i tę prawdę dobrze rozumieli święci, w tym św. Maksymilian" - mówił wikariusz prowincji.

"Ojciec Kolbe obrał sobie za zadanie przybliżenie ludziom nadziei i ufności, znalezienie pierwotnego dobra życia, które można odnaleźć postępując za Niepokalaną. On chciał, aby każdy z pomocą Niepokalanej odnalazł własne piękno"- mówił podczas kazania o. Mirosław. Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że Ojciec Kolbe nigdy się nie oszczędzał, ale całkowicie oddawał się bliźnim, był radykalny i nigdy nie rozkoszował się dobrem, które udało mu się zrealizować. "On był darem dla innych" - podkreślił o. Mirosław.

W dalszej części kazania kaznodzieja przypomniał że Ojciec Maksymilian był mężem wspólnoty, mężem słowa, mężem całkowitego zaufania Niepokalanej i naśladowania Jej, "by Ona stała się zwierciadłem dla każdego, zwierciadłem, w którym można się przejrzeć".

Cytując słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, kaznnodzieja przypomniał, że Ojciec Maksymilian był swego rodzaju "prorokiem dla swego narodu, który przygotował naszą Ojczyznę na wydarzenia II wojny światowej". Nasze czasy - choć inne - to w wielu aspektach są podobne, dlatego też naśladując św. Maksymiliana, "będąc drugim Maksymilianem naszych czasów - mówił kaznodzieja - również i my będziemy prorokami naszych czasów".

O. Mirosław zachęcił wszystkich do całkowitego oddania się Niepokalanej i Jej Sercem ukochania Serca Jezusowego, gdyż "w ten sposób w naszych rodzinach zapanuje miłość, pokój i radość, która będzie zapalać i inne serca wokół nas".

W przygotowania do 100-lecia powstania "Rycerza Niepokalanej" wpisał się także koncert Zespołu Mazowsze, który odbył się w niepokalanowskiej bazylice 9 stycznia. Ze względu na warunki pandemiczne można było go zobaczyć tylko na kanale YouTube Niepokalanów-TV oraz wysłuchać przez Radio Niepokalanów.

Teresa M. Michałek, FN / red.

Wiadomości

16.10.2021

Nowy Prezes Międzynarodowy MI
Zdecydowaną większością głosów na Prezesa Międzynarodowego MI został wybrany Miguel Bordas-Prószyński.

10.10.2021

On zawsze wychodzi z półek
10 października 1982 r. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Ojca Maksymiliana Kolbego. Ten święty…

08.10.2021

Cierpienie świętych
Mszę świętą św. Maksymilian odprawiał z takim namaszczeniem, że zdawało się, iż to Pan Jezus…

06.10.2021

Różaniec Ojca Maksymiliana
Różaniec należał do ulubionych modlitw św. Maksymiliana. Towarzyszył mu zarówno w chwilach radosnych, jak i…

05.10.2021

Różańcowa moc
W tym wezwaniu: odmawiajcie różaniec - Matka Boża jest monotematyczna. Ona w każdym objawieniu prosi…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ