MARYJA!

Wypełniona łaską

Wypełniona łaską


Patronalne święto niepokalanowskiego klasztoru to równocześnie szczególny dzień dla rycerzy Niepokalanej, którzy oddali całe swoje życie Niepokalanej, aby z Nią zdobywać serca innych dla Jezusa.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to dla niepokalanowian uroczystość odpustowa. W tym dniu Mszy świętej przewodniczy bp Romuald Kamiński - ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Pragnieniem św. Maksymiliana było, by Niepokalana triumfowała na drogach tego świata - zaznaczył w homilii bp Romuald. Kaznodzieja wyjaśnił, czym jest i jak rozumieć prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi, która jest jedną z nas. >Wybranie Matki Najświętszej to szczególne wejrzenie Boga na człowieka, to pełnia czasów. Od tego mementu zaczynają się dziać wielkie rzeczy dotyczące naszego zbawienia. W tym dniu zaczyna się życie Matki Zbawiciela>. Biskup Romuald podkreślił, że tą prawdą należy żyć na co dzień i że Bóg dał nam wolną wolę i nas szanuje, to dlatego do Maryi wysyła najważniejszego z Archaniołów jako swego wysłannika i zadaje Jej pytanie, składa propozycję, na która Ona odpowiada tak. Maryja otwarła swe serce na posłannictwo Boga. Siła Maryi wypływała z trwania przy Bogu, Ona się nie lękała, nie miała niepokoju, ale swoją ufność i siłę złożyła w Bogu, gdyż nie liczyła na własne siły.Maryja jest wypełniona łaską Bożą i nie ma zadania, którego by nie była w stanie wykonać - zauważył Ksiądz Biskup.

W dalszej części kazania ordynariusz podkreślił, że my jako ludzie zbyt często dokonujemy błędnego wyboru w oparciu o własne siły w podejmowaniu różnego rodzaju zadań oraz w codziennej drodze do Boga. Powinniśmy zaufać Bogu jako naszemu Ojcu, jak każde ludzkie dziecko, które w codziennych wyborach liczy na matkę i ojca, których kocha i na których pomoc liczy. Maryja uczy nas, że jeśli Ojciec, który jest samym Miłosierdziem i Miłością, prosi, to nie można Mu odmówić. To praktyczna katecheza, która wypływa z prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Druga prawda płynąca z tej tajemnicy to służba. Im bliżej Boga, tym powinno się być bliżej człowieka. - mówił Ksiądz Biskup. Maryja uczy nas, że nie jest ważne chełpienie się z tego, co otrzymaliśmy, ale dar służby, dar bycia dla drugiego człowieka. Kaznodzieja zadał obecnym pytania, czy Bóg w naszym codziennym życiu jest uwielbiony oraz czy bliźni doznali od nas umocnienia.

Bp Romuald zwrócił także uwagę na pogoń za zaszytymi na tym świecie, które - jak stwierdził - są niczym, ponieważ szczycić i cieszyć się możemy tylko z tego, ,jeśli Bóg uzna nas godnych wejścia do Królestwa swego i jeśli nasza miłość do drugiego człowieka i służba jest coraz to większa.

Na koniec homilii biskup odniósł się do słów Maryi: Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie oraz zachęcił do życia tymi słowami w naszej codzienności.

Po homilii na ręce prowincjała o. Grzegorza Bartosika śluby wieczyste złożył br. Paweł Smutek.

Na uroczystościach obecny był także br. Feliks Grabowiec, który obchodził 65. rocznicę ślubów zakonnych.

Przed zakończeniem Mszy św. o. Mariusz Książek - proboszcz niepokalanowskiej parafii, poprowadził akt zawierzenia Niepokalanej, który złożyli uczestnicy rekolekcji Beatyfikacja33.

Po uroczystej Eucharystii została również poprowadzona modlitwa różańcowa w ramach Godziny Łaski.

Po uroczystej Eucharystii została również poprowadzona modlitwa różańcowa w ramach Godziny Łaski.

TM/PML

Ja umrę za Ciebie

W rocznicę śmierci św. Maksymiliana warto przypomnieć sobie nie tylko jego bogaty życiorys, ale sposób życia: jak go widzieli i wspominali inni.

Cela śmierci miejscem pokoju

Ojciec Kolbe oddał wszystko tj. swoje życie, aby drugi człowiek, którego właściwie nie znał, mógł żyć… Nie zważał na to, że może zginąć od razu za samowolne wyjście z szeregu. Chciał pomóc, a powodem Jego decyzji była miłość do Pana Boga i do człowieka –– bo „Nikt nie ma większej miłości, niż ten kto oddaje życie swoje za przyjaciół”… – mówił w homilii z racji kanonizacji św. Jan Paweł II.

95 lat temu

95 lat temu 6 sierpnia od poświęcenia figury Niepokalanej rozpoczęła się historia Niepokalanowa.

Ślady Matki Bożej Anielskiej

Śladów Matki Bożej Anielskiej z Porciunkuli w życiu św. Maksymiliana jest kilka. Przez kilka lat św. Maksymilian mieszkał w Grodnie przy kościele pw. Matki Bożej Anielskiej.

Serce Maryi

Figura Niepokalanego Serca Maryi w klasztornym ogrodzie ma już 75 lat. Została poświęcona 7 lipca 1947 r. przez ówczesnego gwardiana Niepokalanowa o. Witalisa Jaśkiewicza.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ