MARYJA!

Pokój jest łaską

Pokój jest łaską

blue line

Musiałem zrobić wszystko, by tutaj być... Z jednej strony jest to dla mnie zaszczyt, z drugiej uważam to za swój obowiązek.

1 września Niemcy rozpoczęli wojnę przeciwko Polsce. Dlatego uważam, że jest to piękny znak, że jako niemiecki prowincjał zostałem tutaj zaproszony i uważam, że my jako franciszkanie, jako bracia, możemy właśnie dobry znak wysłać w cały świat...

O. Bernhardin Maria Seither

Punktualnie w południe rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. Podczas Eucharystii homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki - metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu. Wśród przybyłych gości nie zabrakło wielu księży biskupów, nie tylko z Polski, ale i ze świata. Obecny był także generał zakonu franciszkanów konwentualnych o. Marco Tasca, prowincjałowie, delegacje reprezentujące władze państwowe oraz licznie zgromadzeni wierni. Nuncjusz Apostolski zauważył, że data konsekracji nie jest przypadkowa, gdyż jest to rocznica wybuchu II wojny światowej, która pochłonęła wiele ludzkich istnień.

Z tej perspektywy widzimy jeszcze bardziej, jak bardzo potrzebny jest nam pokój.

Niepokalanów jest ósmą gwiazdą w koronie Matki Bożej Pokoju. Niepokalanów został wybrany, gdyż sam św. Maksymilian pragnął, aby w tym miejscu odbywała się wieczysta adoracja Pana Jezusa. Modlitwa o pokój wpisuje się w charyzmat franciszkanów, gdyż to w Asyżu u franciszkanów św. Jan Paweł II zapoczątkował modlitwę o pokój - mówił abp Gądecki. W dalszej części homilii arcybiskup zwrócił uwagę na brak poszanowania pokoju i na niebezpieczeństwa, które z tego powodu wypływają. Nie możemy sami z siebie zapewnić pokoju. Pokój jest darem Bożym, a nie osiągnięciem człowieka. Potrzebna jest nam pomoc Boża. Przewodniczący KEP mówił o różnicy, jaka jest między pokojem, który usiłuje dać nam ten świat, a pokojem, który niesie nam Jezus Chrystus.

Ludzkość nie zazna pokoju, dopóki się nie nawróci - zaznaczył kaznodzieja. Nieład serca jest automatycznie nieładem sumienia. Za konflikt odpowiada indywidualne sumienie - mówił metropolita poznański. Pokój lub niepokój serca udziela się innym. Pokój jest łaską i powinniśmy go zachować w naszym sercu. Arcybiskup zwrócił uwagę na Maryję jako Matkę Pokoju. Maryja w swoim życiu napotkała wiele sytuacji trudnych i nieprzewidzianych, ale to wszystko nie spowodowało zamieszania w Jej Sercu. Ona się nie buntowała, lecz zachowywała te sprawy, rozważała je w swoim Sercu. Taki pokój, jak u Maryi, chcemy zachować także my, wśród niezrozumiałych i czasami burzliwych momentów naszej historii - mówił kaznodzieja. Maryja jako Matka Pokoju daje nam Jezusa Księcia Pokoju. Niepokalanów, to polski Asyż, centrum modlitwy o pokój, która przekracza bariery religijne, kulturowe oraz granice państw [...] nie ma stosowniejszego miejsca w Polsce, które by lepiej nadawało się do tego celu. Niepokalanów bowiem to najważniejsze miejsce czci Niepokalanej.

Obiecujemy modlitwę w intencji pokoju, do trwania przed Panem Jezusem, to nowa misja tego miejsca - Niepokalanowa

o. Wiesław Pyzio, prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

Rycerz Niepokalanej 10/2018, s. 8-9


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Przeczytaj także

29.08.2021

Pokój zwycięża

29.08.2021

Marzenie św. Maksymiliana

29.08.2021

Uśmiech Matki Bożej
Inicjatywa budowy kaplicy adoracji w Niepokalanowie.

29.08.2021

Adoracja jest miłością
O ideę budowy kaplicy adoracji, plany i o samą modlitwę adoracji zapytaliśmy pomysłodawcę projektu -…

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ