MARYJA!

Trzy spotkania

Trzy spotkania

blue line
Ostatnia sobota września to w Niepokalanowie spotkanie ludzi, którym patronuje św. Maksymilian.

W sobotę, 25 września, w niepokalanowskim sanktuarium miało miejsce kilka ważnych spotkań. Odbyły się spotkanie środowisk, których patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe − MAKSYMILIANALIA; spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, której patronuje św. Maksymilian; oraz 3. Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w siatkówce.

Centralnym punktem spotkań była Msza św., której przewodniczył ks. Marek Sendek - moderator Ruchu Światło-Życie. Pielgrzymów przywitał o. Mariusz Słowik - gwardian Niepokalanowa, który zaznaczył, że św. Maksymiliana wciąż inspiruje nowe pokolenia, jak również tych, którzy podejmują różnorakie działa ewangelizacyjne. Moderator ruchu oazowego zachęcił wszystkich do podejmowania w codziennym życiu drogi świętości. Ks. Marek Sendek zwrócił uwagę na to, że męczeństwo jest pewnego rodzaju drogą. "Ostatnim etapem drogi do świętości jest męczeństwo. Zjawisko męczeństwa nie bierze się znikąd w życiu chrześcijanina. Męczeństwo to dar od Boga, łaska dana, która jakby koronuje całe święte życie".

Poszczególne grupy po Eucharystii miały czas na modlitwę oraz pogłębienie duchowości świętego Patrona poprzez wysłuchanie konferencji pogłębiających. W tym dniu można było oddać krew jako dar dla bliźniego.

W 3. Mistrzostwach Polski Liturgicznej służby ołtarza w siatkówce uczestniczyło 6 drużyn z różnych części naszej Ojczyzny. Pierwsze dwie edycje mistrzostw odbyły się w Leżajsku.

Św. Maksymilian jest patronem: honorowych dawców krwi i działaczy społecznych, elektryków, energetyków, elektroników, krótkofalowców, rodzin, abstynentów, uzależnionych od narkotyków, dziennikarzy, osób więzionych, ruchu pro-life i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka; diecezji: bielsko-żywieckiej, elbląskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej; miast: Zduńskiej Woli, Pabianic, miejscowości Harmęże, Powiatu Oświęcińskiego oraz wielu parafii, kościołów i kaplic.

Teresa M. Michałek, FN / red.

Fot. Depositphotos

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ