MARYJA!

Prorok każdego czasu

Prorok każdego czasu

blue line

8 stycznia - 127. rocznica urodzin i chrztu sw. Maksymiliana Kolbego.

127 lat temu, 8 stycznia 1894 r., urodził się w Zduńskiej Woli Rajmund Kolbe, późniejszy św. Maksymilian Maria - założyciel klasztoru Niepokalanowskiego. W tym dniu podcas uroczystej Mszy św. zainaugurowano przygotowania do Jubileuszu "Rycerza Niepokalanej", którego pierwszy numer wydano w Krakowie w styczniu 1922 r. Eucharystii przewodniczył o. Mirosław Bartos - wikariusz prowincji warszawskiej franciszkanów konwentualnych.

W kazaniu kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę miłowania bliźniego "tak jak kocha go Jezus". Miłość jest potrzebna do prawdziwego rozwoju ludzkiego, gdyż "miłość to znak rozpoznawczy, to jak termometr, który ukazuje stan naszej duszy i tę prawdę dobrze rozumieli święci, w tym św. Maksymilian" - mówił wikariusz prowincji.

"Ojciec Kolbe obrał sobie za zadanie przybliżenie ludziom nadziei i ufności, znalezienie pierwotnego dobra życia, które można odnaleźć postępując za Niepokalaną. On chciał, aby każdy z pomocą Niepokalanej odnalazł własne piękno"- mówił podczas kazania o. Mirosław. Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że Ojciec Kolbe nigdy się nie oszczędzał, ale całkowicie oddawał się bliźnim, był radykalny i nigdy nie rozkoszował się dobrem, które udało mu się zrealizować. "On był darem dla innych" - podkreślił o. Mirosław.

W dalszej części kazania kaznodzieja przypomniał że Ojciec Maksymilian był mężem wspólnoty, mężem słowa, mężem całkowitego zaufania Niepokalanej i naśladowania Jej, "by Ona stała się zwierciadłem dla każdego, zwierciadłem, w którym można się przejrzeć".

Cytując słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, kaznnodzieja przypomniał, że Ojciec Maksymilian był swego rodzaju "prorokiem dla swego narodu, który przygotował naszą Ojczyznę na wydarzenia II wojny światowej". Nasze czasy - choć inne - to w wielu aspektach są podobne, dlatego też naśladując św. Maksymiliana, "będąc drugim Maksymilianem naszych czasów - mówił kaznodzieja - również i my będziemy prorokami naszych czasów".

O. Mirosław zachęcił wszystkich do całkowitego oddania się Niepokalanej i Jej Sercem ukochania Serca Jezusowego, gdyż "w ten sposób w naszych rodzinach zapanuje miłość, pokój i radość, która będzie zapalać i inne serca wokół nas".

W przygotowania do 100-lecia powstania "Rycerza Niepokalanej" wpisał się także koncert Zespołu Mazowsze, który odbył się w niepokalanowskiej bazylice 9 stycznia. Ze względu na warunki pandemiczne można było go zobaczyć tylko na kanale YouTube Niepokalanów-TV oraz wysłuchać przez Radio Niepokalanów.

Teresa M. Michałek, FN / red.

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ