MARYJA!

Oddaj się Maryi! - zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oddaj się Maryi! - zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Z okazji setnej rocznicy powstania MI, w Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się spotkanie: Oddaj się Maryi.

Pierwsze soboty miesiąca

Z okazji setnej rocznicy powstania MI, w Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się spotkanie: Oddaj się Maryi.

W programie: konferencja i świadectwa, Eucharystia z oddaniem siebie i wszystkich spraw Niepokalanej, możliwość wstąpienia do MI, nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

Każdy będzie mógł otrzymać pamiątkowy akt oddania z własnym podpisem oraz wypisanymi sprawami i osobami zawierzonymi Niepokalanemu Sercu Maryi, a także Cudowne Medaliki i inne materiały związane z aktami oddania.

Terminy:

pierwsze spotkanie:

  • 5 listopada 2016.

następne:

  • 3 czerwca 2017
  • 1 lipca
  • 5 sierpnia
  • 2 września
  • 7 października - NMP Różańcowej
  • 4 listopada
  • 2 grudnia - IV dzień Wielkiej Nowenny

Czym jest spotkanie Oddaj się Maryi

Spotkanie Oddaj się Maryi jest modlitewnym zebraniem wiernych pragnących pogłębić swoją relację z Matką Bożą poprzez całkowite zawierzenie Jej siebie i swoich spraw. Inspirowane jest zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, które od 18 lat odbywa się co miesiąc na Jasnej Górze.

Program:

10.00 Konferencja i świadectwa w sali św. Bonawentury.

11.00 Eucharystia z oddaniem siebie i wszystkich spraw Niepokalanej, możliwość wstąpienia do MI

12.00 Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi

Dla kogo?

Adresowane jest do wszystkich szukających u Maryi ratunku:

  • członków Rycerstwa Niepokalanej i tych, którzy już oddali się Niepokalanej celem pogłębienia, poszerzenia, wzmocnienia, ponowienia tego oddania i oddania konkretnych spraw;
  • kto nie jest w Rycerstwie Niepokalanej i jeszcze nie oddał siebie Niepokalanej, celem poznania Maryi i przyjęcia Jej jako matki (wypełnienie testamentu z Krzyża), oddanie się Jej matczynej opiece i oddanie konkretnych spraw.

Kiedy i jaki jest program?

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu, w każdą pierwszą sobotę w Niepokalanowie.

Początek spotkania w sali świętego Bonawentury, z tyłu Bazyliki, o godz. 10.00. Na wstępie konferencja wyjaśniająca idee oddania się Maryi połączona ze świadectwami.

W trakcie konferencji będzie można nabyć:
- specjalnie przygotowane Akty oddania Niepokalanemu Sercu Maryi: siebie, Rodziny, Parafii, Firmy, Władz Samorządowych;
- karteczki do wpisywania spraw, które pragniemy oddać Niepokalanej;
- Cudowne Medaliki
- i inne materiały.

Podczas konferencji na karteczkach piszemy prośby do Matki Bożej i wypełniamy nabyte Akty.

Po konferencji przejdziemy do Bazyliki, gdzie o godz. 11.00 sprawowana jest Msza święta z oddaniem siebie i wszelkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wypisane karteczki ze sprawami poleconymi Maryi składamy w koszu przed ołtarzem.

Wypełnione Akty zatrzymujemy przy sobie i po indywidualnym odczytaniu po Eucharystii zabieramy do swoich domów.

Aktu oddania siebie Niepokalanemu Sercu Maryi dokonamy po kazaniu. W tym celu będziemy wykorzystywać różne teksty zaproponowane przez Kościół (np. Piusa XII z 1942 r., kard. Hlonda z 1946 r., św. Jana Pawła II z 1984, śluby jasnogórskie kard. Wyszyńskiego itp.). Nie chodzi tu bowiem o konkretne słowa, ale o decyzję woli całkowitego oddania Maryi. Podstawą biblijną jest przyjęcie testamentu z krzyża.

Swoje sprawy oddajemy Matce Bożej za pomocą przygotowanych karteczek, które będą składane w koszyczku u stóp Niepokalanej. W tych intencjach sprawowana jest Msza święta w pierwszą sobotę oraz codziennie odmawiany Różaniec w kaplicy klasztornej.

Znakiem zewnętrznym oddania się jest noszenie Cudownego Medalika.

Po Komunii świętej osoby odpowiednio wcześniej przygotowane będą mogły wstąpić do Rycerstwa Niepokalanej.

Po Mszy świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową w intencji wszystkich powierzonych Maryi sprawach, 15-minutowe rozważanie tajemnic różańcowych.

Po błogosławieństwie, w indywidualnej modlitwie dokonujemy oddania Niepokalanemu Sercu Maryi: siebie, rodziny, firmy, instytucji, parafii - według nabytych Aktów.

W trakcie całego spotkania będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.

Akty oddania do pobrania

Akt oddania Niepokalanej Akt oddania osobisty
Akt oddania rodziny Akt oddania rodziny
Akt oddania parafii Akt oddania parafii
Akt oddania firmy Akt oddania firmy
Akt oddania władz samorządowych Akt oddania władz samorządowych 

Kazanie ojca Mirosława Kopczewskiego OFMConv., 4 marca 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pana Andrzeja, 4 marca 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Haliny, 4 marca 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Beaty, 4 marca 2017 r., Niepokalanów


Konferencja wstępna, ojca Mirosława Kopczewskiego OFMConv., 4 lutego 2017 r., Niepokalanów


Kazanie ojca Rajmunda Marszałkowskiego OFMConv., 4 lutego 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Marzeny, 4 lutego 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Teresy, 4 lutego 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Gabrieli, 4 lutego 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pana Leszka, 4 lutego 2017 r., Niepokalanów


Konferencja ojca Mirosława Kopczewskiego OFMConv., 7 stycznia 2017 r., Niepokalanów


Kazanie ojca Mirosława Kopczewskiego OFMConv., 7 stycznia 2017 r., Niepokalanów


Czym jest Rycerstwo Niepokalanej (MI) ojciec Piotr Maria Lenart OFMConv., 7 stycznia 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Elżbiety, 7 stycznia 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Kasi, 7 stycznia 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Teresy, 7 stycznia 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo, 7 stycznia 2017 r., Niepokalanów


Świadectwo, 7 stycznia 2017 r., Niepokalanów


Kazanie ojca Mirosława Kopczewskiego OFMConv., 3 grudnia 2016 r., Niepokalanów


Świadectwo Rycerki Niepokalanej, 3 grudnia 2016 r. Niepokalanów


Świadectwo Pani Teresy, 3 grudnia 2016 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Dari, 3 grudnia 2016 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Gabrieli, 3 grudnia 2016 r., Niepokalanów


Konferencja ojca Mirosława Kopczewskiego OFMConv., 5 listopada 2016 r., Niepokalanów


Kazanie ojca Mirosława Kopczewskiego OFMConv., 5 listopada 2016 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Basi, 5 listopada 2016 r., Niepokalanów


Świadectwo Pani Ewy, 5 listopada 2016 r., Niepokalanów

 


Świadectwo Pani Kasi, 5 listopada 2016 r., Niepokalanów


Świadectwo Pana Sławomira, 5 listopada 2016 r., Niepokalanów

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie