MARYJA!

Ogólnopolskie, pierwsze, historyczne wydarzenie MI

Ogólnopolskie, pierwsze, historyczne wydarzenie MI

blue line
17 września - Święty Krzyż - Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie MI u stóp Krzyża.

Świętokrzyskie spotkania MI u stóp Krzyża - to nowa propozycja spotkań dla członków MI, koordynowana przez Zarząd Narodowy MI, a mająca na celu przypomnieć o znaczeniu i jednoczącej sile Krzyża Pańskiego.

Rycerze stanęli pod Krzyżem, by w sposób symboliczny dać wyraz swojej jedności i pragnieniu naśladowania Matki Jezusa - Niepokalanej, która stanęła pod Krzyżem razem ze św. Janem.

Stojąc w obliczu Jezusa, ukrzyżowanego na Drzewie Krzyża, w dniu Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, rycerze trwali w dziękczynieniu za ten szczególny dzień - pierwszego spotkania MI "u Stóp Krzyża", aby innych ludzi zachęcić do trwania przy Chrystusowym Krzyżu na wzór Niepokalanej.

Słowa powitania o. Krzysztofa Czepirskiego OMI - rektora bazyliki na Świętym Krzyżu, słowo Agaty Wojtyszek - poseł na Sejm RP i słowa wprowadzenia o. Ryszarda M. Żubera OFMConv - prezesa narodowego MI, rozpoczęły ten dzień.

Bogactwem treści na temat aspektów cierpienia i umiejętności jego ofiarowania podzielił się o. Michał Nowak OFMConv - asystent prowincjalny MI Polski Północnej. "Każdy człowiek, albo był pod krzyżem (...), jest pod krzyżem (...) lub pod krzyżem stanie (...), a Krzyż ma wielką moc, bo to on wyznacza kierunek szczęśliwego życia bez końca" - mówił o. Michał.

Po konferencji, Koronka do Siedmiu Boleści Maryi i przesłanie pieśni Rozmowa duszy z Matką Bożą - "były modlitewnym trwaniem z Maryją na Jej drogach boleści i krzyża, i pozostawiły w nas niezapomniane przeżycia duchowe" - wspomina Zofia Falkiewicz - sekretarz Zarządu Narodowego MI i organizatorka świętokrzyskiego spotkania.

Centralnym punktem spotkania Rycerstwa przy krzyżu była Eucharystia. Przewodniczył jej Ojciec Prezes Narodowy MI, w asyście przybyłych z wielu diecezji i parafii kapłanów, asystentów, pocztów sztandarowych. Gorąco powitał przybyłych o. superior Marian Puchała OMI. W homilii, którą wygłosił Ojciec Rektor świętokrzyskiej bazyliki, przybliżył rolę i bardzo bogatą historię tego najstarszego w Polsce, bo ponad 1000-letniego sanktuarium i opactwa. Wykazał również, że Święty Krzyż jest symbolem dla Polski ze względu na tragiczne i chwalebne dzieje tego miejsca.

Podczas Eucharystii ponowiono Akt poświęcenia się Niepokalanej.

Koncert Oratorium o Pokoju w wykonaniu zespołu "Miriam i Przyjaciele" z Niepokalanowa (pod dyrekcją o. Andrzeja Sąsiadka OFMConv), zgromadził w bazylice i przed sceną blisko tysiąc wiernych, aby pośród tylu globalnych zagrożeń (epidemii, wojny, głodu) wnieść Boże światło i pokój w każde ludzkie serce przez zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wstawiennictwo św. Maksymiliana - Patrona na trudne czasy i prosić Boga o zaprzestanie wojny na Ukraine, o pokój na świecie, ale także o pokój w naszej Ojczyźnie, rodzinach i w nas samych, aby chronione było każde ludzkie życie, a Maryja bardziej znana i kochana. Płyty CD Oratorium o Pokoju (z koncertu) i Oratorium Ocalenie (z okazji 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej) - cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i nadal są dostępne w siedzibach MI w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pokarmem dla ciała były gorące dania, bigos i żurek świętokrzyski, dostępne dla wszystkich.

Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniami z Dzienniczka św. Faustyny, którą prowadził ks. Sebastian Seweryn - opiekun MI diec. kieleckiej, nie miesiła uczestników w bazylice, a adoracja "w pielgrzymce na kolanach" wokół relikwii Drzewa Krzyża Świętego, którą prowadził Rektor bazyliki, trwała blisko godzinę.

Nieszpory z wypominkami za zmarłych rycerzy i wszystkich zmarłych z rodzin oraz Msza św. o godz. 18 za te dusze (z możliwością uzyskania dla nich odpustu), ze słowem o. Krzysztofa i błogosławieństwem relikwiami - zakończyły uroczyste wydarzenie.

"W tych czasach, pełnych lęku i zamętu, bardzo potrzebne jest mocne przypomnienie, że nasza Matka Bolesna - Niepokalana jest z nami, żeby nie stracić ducha, żeby nas to wszystko nie przygniotło i nie zapominać, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa i to do Niego należy ostatnie słowo, a owocami: ufności Trójjedynemu Bogu i mocnego trzymania się Matki Bożej są: pokój serca i radość duszy - mówiła Sekretarz Narodowa MI i organizatorka spotkania. - Oby te przeżycia duchowe przyczyniły się do wzrostu pokoju w naszych sercach, w naszych rodzinach, aby młode pokolenie wzrastało na korzeniach chrześcijańskiej wiary naszych ojców i było dumne ze swojego Narodu. Niech nastanie pokój, a ludzkość stanie się jedną rodziną w naszej Ojczyźnie, Europie i na świecie, byśmy "posłani w pokoju Chrystusa" spotkali się w tym miejscu kolejny raz, w sobotę, 16 września 2023 r."

Wsparciem tego Spotkania były: Fundacja PKO Banku Polskiego, która przekazała kwotę 20 tys. zł za pośrednictwem Fundacji Niepokalanej; media ziemi świętokrzyskiej (m.in. TVP3 Kielce, Radio Kielce) oraz wielu ojców i sióstr dobrej woli, przy dużym zaangażowaniu rycerki Niepokalanej Agaty Wojtyszek - poseł na Sejm RP, która objęła całość swoim patronatem, aby być razem przy Matce Bolesnej "u stóp Krzyża", by Ją pocieszyć i uradować Jej Niepokalane Serce.

Zofia Falkiewicz / mi-polska.pl

Wiadomości

27.11.2022

Wierzę w Kościół Chrystusowy
W I Niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r. w Kościele rozpoczął się nowy rok duszpasterski…

27.11.2021

Cudowny Medalik a św. Maksymilian
Dla rycerzy Niepokalanej Cudowny Medalik jest zewnętrznym znakiem całkowitego oddania się Niepokalanej. Propagatorem tego sakramentalium…

20.11.2020

Z Grodna do Niepokalanowa
95 lat temu, św. Maksymilian wraz ze swoimi współbraćmi przybył z Grodna do Niepokalanowa. To…

22.11.2022

Osobiste Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana
W wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 19 listopada, Fundacja "Solo Dios Basta" przeprowadziła w…

27.11.2022

Jan Paweł II wobec nadurzyć seksualnych
Rada Stała KEP w listopadzie 2022 r. odniosła się do działań Jana Pawła II, które…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ