MARYJA!

Szkoła formacyjna MI we Włoszech

Szkoła formacyjna MI we Włoszech

blue line
17-19 czerwca przedstawiciele MI z Włoch zebrali się w Seraphicum w Rzymie, aby wziąć udział w szkole formacyjnej.

Wieczorem pierwszego dnia uczestnicy odmówili Różaniec i Kompletę, powierzając się Maryi Niepokalanej i prosząc za Jej wstawiennictwem o szczególne łaski zarówno w sprawach osobistych, jak i wspólnotowych, a przede wszystkim w sprawach światowych.

Drugiego dnia konferencję Nawiązanie relacji z Ewangelią i jej przekazywanie wygłosił ks. Luigi Maria Epicoco. Rozpoczął od wyjaśnienia, kim są święci i jaki jest maryjny sposób stawania się nimi. Święci są świętymi, ponieważ przeżywali swój czas w pełni i są bodźcem dla każdego z nas. Chrześcijaństwo, które prowadzi przez Maryję, jest chrześcijaństwem ludzkim i humanistycznym. Matka ofiarowuje dziecku prawdziwe rzeczy i uczłowiecza je. To właśnie miłość macierzyńska umożliwia zażycie nawet gorzkiego lekarstwa. Ewangelia, jeśli nie jest przekazywana w sposób humanistyczny, staje się nie do zniesienia. Człowiek może również przestraszyć się radykalizmu Ewangelii. Bóg ukazał humanistyczny sposób przekazywania Ewangelii, a jest nim droga maryjna. Boży sposób głoszenia humanizującej Ewangelii odbywa się przez Kościół, ale Kościół funkcjonuje wtedy, gdy upodabnia się do Maryi. Kościół musi pamiętać o upodabnianiu się do Niej, aby przekazywać Ewangelię światu, który bez tej ludzkiej i uczłowieczającej miłości mógłby być nie do zniesienia. Każdy z nas przemienia się Ewangelią w Maryję. Pierwszym sposobem na zreformowanie Kościoła jest nasze osobiste nawrócenie, przemiana nas samych.

Prelegent skupił się też na przekazywaniu Ewangelii. Jeśli głoszenie Ewangelii jest niesieniem dobrej nowiny o byciu kochanym, musimy zadać sobie pytanie, czy ją poznaliśmy i doświadczyliśmy, gdyż w przeciwnym razie głosimy rzeczy, których nie znamy ani nie kochamy. Przekazywanie nie jest wymianą informacji, ale wymianą relacyjną, sposobem zachęcania ludzi do nawiązania relacji, a relacja ta wymaga konkretyzacji.

Drugą konferencję MI w sieci: wyzwania i możliwości wygłosiła Lucia Catalano z Instytutu Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego. Obecnie formacja uległa zmianie: wszyscy są wezwani do samodzielnej formacji, ponieważ główne treści są już dostępne w sieci. Czasami jednak nie wiadomo, gdzie i jak ich szukać. I nie jest to takie proste. Nie jest proste dostrzec w każdym wydarzeniu i każdym spotkaniu, nawet wirtualnym, przesłanie dla nas, historię, którą można opowiedzieć. Nawet w sieci możemy nawiązywać relacje, choć różnią się one od relacji nawiązywanych osobiście, ale zawsze są to relacje. Bóg jest obecny także w tej wirtualnej przestrzeni. O ileż więcej środków jest dziś niż było ich 16 października 1917 r., kiedy św. Maksymilian zakładał MI? Są środki, błędem byłoby niewłaściwe przekazywanie dobra. Jest to wyzwanie i ważne jest, aby nie bać się wyzwań. Nie jest to już czas na zastanawianie się, czy korzystać z sieci. Musimy nauczyć się używać tych nowych środków, aby mieć je do dyspozycji w skuteczniejszym ewangelizowaniu.

W ostatnim dniu spotkania, po przemówieniu wstępnym o. Raffaele Di Muro - dziekana Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury i byłego prezesa międzynarodowego MI, referat Odpowiedzialność zarządu w MI wygłosiła Margherita Perchinelli - prezes narodowa MI. Podjęła ona treści wyrażone przez papieża Franciszka 16 września 2021 podczas spotkania z przedstawicielami ruchów kościelnych. Sprawowanie funkcji zarządzania jest wezwaniem do służby, ale trzeba tu pokonać pewne przeszkody: władza i pragnienie władzy, nielojalność i brak przejrzystości.

Następnie głos zabrał o. Salvatore M. Pulizzotto - niedawno wybrany asystent narodowy MI we Włoszech, pozostawiając bardzo aktualne motto dla wszystkich: "obserwować, doświadczać i uczyć się".

Na koniec przemówił o. Gilson Miguel Nunes - delegat asystenta międzynarodowego MI, który postawił kilka pytań w wymiarze osobistym i wspólnotowym, dotyczących tożsamości, komunii, komunikacji i pracy misyjnej.

Szkoła formacyjna zakończyła się Mszą św. w uroczystość Bożego Ciała. Wszyscy uczestnicy wrócili do swoich miejsc zamieszkania, wzbogaceni o treści oraz prawdziwe i głębokie relacje.

Anna Gaweł / red.

Wiadomości

13.08.2022

Ja umrę za Ciebie
W rocznicę śmierci św. Maksymiliana warto przypomnieć sobie nie tylko jego bogaty życiorys, ale sposób…

11.08.2022

Cela śmierci miejscem pokoju
Ojciec Kolbe oddał wszystko tj. swoje życie, aby drugi człowiek, którego właściwie nie znał, mógł…

08.08.2022

Przyjąć dar Matki
6 sierpnia 2022, Niepokalanów - 70. spotkanie "Oddaj się Maryi".

06.08.2022

95 lat temu
95 lat temu 6 sierpnia od poświęcenia figury Niepokalanej rozpoczęła się historia Niepokalanowa.

03.08.2022

Maryja - nasza Orędowniczka
Noc walki o błogosławieństwo dla Polski – Męski Różaniec, Niepokalanów 30/31 lipca 2022.
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ