MARYJA!

W służbie życiu

W służbie życiu

blue line
W pierwszą sobotę maja w Niepokalanowie odbyło się 91. spotkanie "Oddaj się Maryi".

Majowe spotkanie było poświęcone obronie życia, którą ostatnio w polskim parlamencie zdradzili pseudo-katoliccy posłowie. Spotkanie poprowadził o. Mirosław Kopczewski. Franciszkanin z Niepokalanowa podczas konferencji wprowadzającej w tematykę spotkania wyjaśniał czym jest oddanie, zawierzenie siebie Niepokalanej. Zachęcił również do wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej, założonego przez św. Maksymiliana. Po południu do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiło ponad 50 osób.

Konferencje i świadectwa.

Mszy świętej z odmówieniem Aktu oddania się Maryi przewodniczył gwardian niepokalanowskiego klasztoru o. Mariusz Słowik. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Marek Iwański - gwardian z klasztoru w Wyszogrodzie. Mówił on o pladze aborcji, która małego niewinnego człowieka pozbawia prawa do życia i głosu, jak również przypomniał, że św. Matka Teresa z Kalkuty i św. Jan Paweł II wyraźnie mówili, że aborcja jest najciężymm grzechem, popełnianym na całym świecie. Kaznodzieja zaznaczył, że chociaż dzieci zabite w wyniku aborcji są zbawione, to niestety diabeł bierze w swoją niewolę wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego grzechu. Przypomniał, że za ten grzech trzeba Boga przepraszać i prosić o miłosierdzie, do czego wszyscy są zobowiązani, nie tylko ci, którzy bezpośrednio dopuścili się tego czynu.

O. Marek podzielił się także osobistym świadectwem i doświadczeniem życia z Niepokalaną i dla Niej. Zauważył, że żyjąc z Niepokalaną i Jej się oddając, zaczynamy doświadczać Jej opieki, wielu łask i cudów. Co więcej, oddając się Maryi, zaczynamy także walczyć z naszym grzechem i słabością. Maryja zawsze nas prowadzi ku Jezusowi, bo przynosi Ona nam światło, w którym coraz bardziej widzimy zarówno samego siebie w prawdzie, jak i Boga i Jego chwałę.

Kaznodzieja zachęcił do codziennej modlitwy różańcowej oraz do podejmowania ofiary i pokuty.

Msza święta i Nabożeństwo Wynagradzające.

Po południu Wiesława Kowalska wygłosiła konferencję nt. modlitwy ekspiacyjnej za grzechy przeciwko życiu. W naszej ojczyźnie grzech aborcji dotyczy wielu ludzi, stąd też wielokrotnie, oprócz sakramentalnej spowiedzi, należy podjąć modlitwę wynagradzającą za odebranie życia bezbronnemu, niewinnemu dziecku. Wiesława mówiła również, czym jest syndrom poaborcyjny i jak obciąża on psychikę matki. "Matka po aborcji czuje się jakby przejechał po niej pociąg, stąd też czasem jednym z symptomów tego grzechu i syndromu jest atak na życie, agresja na inne nienarodzone dzieci i wypieranie winy w podświadomość".

Prelegentka zwróciła uwagę na związek feminizmu z aborcją i stwierdziła, że "tam, gdzie zabija się dziecko, zabija się miłość". Na podstawie wielu przykładów zwróciła uwagę na problem kłótni, niezgody czy pijaństwa w rodzinie. Prelegentka zauważyła, że za ten grzech - grzech zabicia własnego dziecka - trzeba zadośćuczynić Bogu modlitwą i ofiarą, która wyzwala sumienie obarczone zabiciem własnego dziecka. Zachęciła do modlitwy i do podjęcia różnych form ofiary, zarówno za dzieci zagrożone aborcją, jak i za kobiety, które cierpią na skutek dokonania aborcji. "Musimy modlić się za nasze dzieci, aby Polska była światłem dla narodów" - zauważyła prelegentka. Tylko Bóg może uleczyć mężczyznę i kobietę, grzech zabicia nienarodzonego dziecka ma konsekwencje, gdyż Bóg zaplanował dla każdej ludzkiej osoby plan dojścia do świętości. Tylko Bóg może przebaczyć ten grzech w sakramencie pojednania i tylko Bóg może uwolnić od skutków tego grzechu.

Pani Wiesława zwróciła uwagę na potrzebę walki z cywilizacją śmierci, nie agresją i słowem potępienia, osądu, ale miłością, modlitwą, ofiarą, postem. Bądźmy armią Maryi, która walczy w sposób niewidzialny w intencji osób, które walczą przeciw życiu.

Wiesława Kowalska, konferencja Modlitwa ekspiacyjna za grzechy przeciwko życiu

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Pośredniczka Łask Wszelkich
Pośredniczka Łask Wszelkich

Maryja, Wszechpośredniczka łask - Pośredniczka łask wszelkich - prawda w Kościele katolickim, która nie jest jeszcze ogłoszona jako dogmat wiary, ponieważ są prowadzone badania i dyskusje teologiczne, w jaki sposób ją zdefiniować, wyjaśnić i przedstawić do wierzenia.

Więcej

Działalność wydawnicza

Jubileuszowa Wielka Nowenna

11-20 maja - peregrynacja Obrazu Chrystusa Króla i modlitwy nowennowe.

Czytaj dalej...
Do ideału MI

24-26 maja - dni modlitwy i formacji dla poznania i pogłębienia ducha oddania się Niepokalanej na wzór św. Maksymiliana.

Czytaj dalej...
Nabożeństwo Trzech Sobót

11 maja · 18 maja · 25 maja, Niepokalanów - modlitwy uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ