MARYJA!

Ojcowski orędownik w niebie

Ojcowski orędownik w niebie

blue line

Św. Józef ma nadzwyczajną moc. On jest naszym obrońcą i wskazuje nam drogę walki. On jest wzorem mężczyzn, którzy mają chronić swoje domy i rodziny przed demonami. 56 spotkanie "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie w pierwszą sobotę miesiąca, 5 czerwca, odbyło się w cieniu św. Józefa, męża zawierzenia i opiekuna rodzin.

Spotkanie poprowadził o. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań. Dzięki słonecznej pogodzie obyło się ono na placu przy ołtarzu polowym za niepokalanowską bazyliką. "Nasza bezsilność jest naszą siłą, bo ona prowadzi mnie do Źródła - do Boga, który jest Wszechmocny. Moja bezsilność sprawia, że mogę przyznać się przed Bogiem do moich słabości i oddać się w dłonie Boga - mówił podczas konferencji wprowadzającej o. Mirosław. – Jeśli cokolwiek oddasz Matce Bożej, nawet ludzi zdeprawowanych i zepsutych, Matka Boża znajdzie drogę, by ich uratować. W tych trudnych czasach ta prawda jest bardzo ważna. Może po to gromadzimy się tu, w Niepokalanowie, by te trudne rzeczywistości, które nas otaczają - by sprawa po sprawie, osobę po osobie, instytucje po instytucji - wszystkich po kolei zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi" - kontynuował franciszkanin. W dalszej części konferencji zwrócił uwagę czym jest Niepokalane Serce Maryi. Konferencjonista mówił także o poświęceniu Rosji, na którą Papież nie miał wpływu, a mimo to sama Maryja prosiła, aby to bezbożne państwo zostało Jej zawierzone. Temu zawierzeniu Maryja przypisała wyproszenie u Jezusa szeregu łask dla świata i poszczególnych ludzi. O. Mirosław przybliżył także czym są warunki związane z odprawieniem pierwszych pięciu sobót miesiąca.

O istocie Rycerstwa Niepokalanej (MI) opowiedział wiceprezes narodowy MI o. Piotr Maria Lenart. Przypomniał on warunki przynależności do Rycerstwa, z których najważniejszym i istotnym jest akt poświęcenia się Niepokalanej. Kolejnym warunkiem jest przyjęcie Cudownego Medalika, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do MI, ale jednocześnie narzędziem służącym do ewangelizacji. Trzecim warunkiem jest wpisanie się do Księgi kanonicznie erygowanej, które stanowi duchowy dar od Kościoła, gdyż każda osoba wpisana do księgi korzysta z darów odpustów zupełnych, jakie Kościół przyznał dla członków Rycerstwa Niepokalanej. Po Eucharystii w tym dniu do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło ponad 70 osób. "Ty jako rycerz Niepokalanej jesteś bardzo potrzebny Maryi, by stworzyć mobilny punkt duchowych szczepień..., zaszczepienia jak największej Bożej chwały w ludzkich sercach... Maryja potrzebuje armii takich mobilnych rycerzy, którzy będą zaszczepiać ufność, nadzieję i jedyny ratunek dla świata, jaki jest w Chrystusie" - podkreślił o. Piotr i wezwał do pozbycia się wszelkiego lęku i stać się tymi, którzy odzyskują "zbłąkane i obojętne dusze". "Nie mamy się czego bać, bo jesteśmy w dobrych rękach, w rękach Niepokalanej".

Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch świadectw, ukazujących rolę Matki Bożej w wyproszeniu potrzebnych łask od Boga. Pierwsze - osoby, która przybyła z Niemiec, dotyczyło problemów zdrowotnych i uzdrowienia z wypadających włosów. To świadectwo zakończyło się wezwaniem do życia sakramentalnego i ufnej modlitwy.

Drugie świadectwo dotyczyło łaski nawrócenia oraz zmiany życia grzesznego i egoistycznego na ukierunkowane na umacnianie wiary. "Teraz nie liczą się dla mnie finanse... Lepiej zarobić mało i być blisko rodziny i Boga, niż zarabiać krocie, ale nie mieć możliwości rozwoju swojej wiary".

Konferencje i świadectwa.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył o. Mariusz Słowik - gwardian niepokalanowskiego klasztoru. Homilię wygłosił ks. Edmund Szaniawski - marianin z Góry Kalwarii. W homilii zwrócił uwagę na panujący w rodzinach kryzys ojcostwa, jak też na potrzebę naśladowania św. Józefa jako męża i ojca, jako patrona rodzin. "Św. Józef nauczy was, gdy będziecie go prosić o pomoc, jak prowadzić waszą rodzinę, oraz co robić, by chronić swoją rodzinę" - podkreślił marianin. Na przykładzie dwóch wezwań, zaczerpniętych z litanii do św. Józefa, kaznodzieja zachęcał do naśladowania życia tego Świętego, który "prowadzi nas i nasze rodziny do Boga. Tam, gdzie jest św. Józef, tam też jest i Matka Boża i Jezus".

Po homilii popłynęły słowa oddania się Matce Bożej oraz miało miejsce poświęceni aktów zawierzenia, które można było zabrać do domów.

Po Mszy świętej została odmówiona modlitwa różańcowa oraz można było się wsłuchać w słowa rozważania nabożeństwa wynagradzającego.

"Dla mnie niesamowitym przeżyciem było widzieć wiele osób, które klęcząc na trawie modliło się modlitwa różańcową i uwielbiało Boga ukrytego w Najśw. Sakramencie" - powiedział jeden z uczestników spotkania.

Nabożeństwo wynagradzające poprowadził o. Mirosław, który rozważył tajemnicę światła: ustanowienie Eucharystii. Mówił o potrzebnie i pragnieniu Boga Żywego. "Jeśli nie masz Boga, to nie masz niczego, jesteś najuboższym człowiekiem na świecie" - mówił o. Mirosław. Zapytał także zebranych o wiarę, o dyspozycję serca, o miłość do Jezusa.

Msza św. i nabożeństwo wynagradzające.

Po błogosławieństwie oraz klasztornej grochówce można było wysłuchać konferencji ks. Edmunda Szaniawskiego, W kręgu duchowych zagrożeń. Mówiąc o współczesnych zagrożeniach dla duszy, marianin wskazał na rolę św. Józefa w walce ze złymi duchami. Św. Józef jako ojciec i "postrach duchów piekielnych" jest wzorem ojcostwa, które może być postrachem wszelkich złych duchów. Jako "przeczysty Oblubieniec" jest wzorem czystości, wierności, panowania nad popędami, oddania się Niepokalanej. Jako "opiekun Świętej Rodziny" jest wzorem troski o zdrowy i duchowy rozwój rodziny.

Ks. Edmund Szaniawski, W kręgu duchowych zagrożeń.

W tym dniu można było przyjąć szkaplerz św. Józefa.

Teresa M. Michałek, FN / red.

Wiadomości

11.10.2021

Nowy Prezes Międzynarodowy MI
Zdecydowaną większością głosów na Prezesa Międzynarodowego MI został wybrany Miguel Bordas-Pruszyński.

10.10.2021

On zawsze wychodzi z półek
10 października 1982 r. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Ojca Maksymiliana Kolbego. Ten święty…

08.10.2021

Cierpienie świętych
Mszę świętą św. Maksymilian odprawiał z takim namaszczeniem, że zdawało się, iż to Pan Jezus…

06.10.2021

Różaniec Ojca Maksymiliana
Różaniec należał do ulubionych modlitw św. Maksymiliana. Towarzyszył mu zarówno w chwilach radosnych, jak i…

05.10.2021

Różańcowa moc
W tym wezwaniu: odmawiajcie różaniec - Matka Boża jest monotematyczna. Ona w każdym objawieniu prosi…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ