MARYJA!

Niezwykłe figury fatimskie

Niezwykłe figury fatimskie

blue line
Fatima i Rycerstwo Niepokalanej dla dziejów Kościoła okazały się niezwykle opatrznościowe. W 1917 r., ani dzieci fatimskie, ani Maksymilian Kolbe, nic o siebie nie widzieli.

Misję ratowanie ludzi z niewoli grzechu otrzymali z tego samego źródła: od samej Matki Bożej.

Maksymilian w październiku 1917 r. założył Rycerstwo Niepokalanej. Wówczas w Fatimie miało miejsce ostatnie objawienie Matki Bożej - najbardziej spektakularne.

Maryja 13 lipca 1917 r. zapowiedziała tryumf swego Niepokalanego Serca. To przekonanie o tryumfie Maryi bardzo wyraźnie widać w idei Rycerstwa Niepokalanej, a wyrażone później przez św. Maksymiliana w słowach: "Niepokalana musi się stać Królową wszystkich dusz" (Konferencje, s. 32).

Może dlatego, mimo że w przedwojennych numerach "Rycerza" znajdziemy tylko kilka wzmianek o Fatimie, to jednak - ze względu na to samo przesłanie, choć trochę inne środki, te dwie idee ciągle się będą spotykać. Symboliczny, ale bardzo wymowny tego wyraz widzimy w dwóch niezwykłych figurach Matki Bożej Fatimskiej, które znajdują się w Niepokalanowie.

Historia figury Matki Bożej Fatimskiej w Niepokalanowie

Pierwsza figura Matki Bożej Fatimskiej znajduje się w klasztornej kaplicy. Za murami klauzy dostępna jest tylko dla zakonnych braci, ale czasami wystawiana bywa na widok publiczny. Tak dzieje się np. podczas Wielkiego Zawierzenia, które co roku w sierpniu odbywa się w niepokalanowskiej bazylice. Fatimska figura poświęcona zastała przez papieża Pawła VI w czasie pielgrzymki do Fatimy w 1967 r. 13 maja papież poświęcił 45 takich figur. Każda z nich miała pielgrzymować po różnych krajach, a jedna z nich została przeznaczona do Polski.

Figury te zostały udekorowane koronami. Korony, wykonane ze srebra i złota, ozdobione cennymi kamieniami, to repliki korony, którą papież Pius XII 13 maja 1946 r. przekazał do Fatimy, by koronować figurę i ogłosić Matkę Bożą jako Królową świata.

Peregrynacja figur miała przygotować świat do poświęcenia go Niepokalanemu Sercu Maryi.

Były to czasy reżimu stalinowskiego i przewiezienie figury Matki Bożej Fatimskiej do Polski narażone było na nie lada kłopoty. Upłynęły dwa lata, a figura przeznaczona do Polski wciąż pozostawała w Fatimie. Dowiedział się o tym ks. Ciurej - aktywny członek Błękitnej Armii, Polak urodzony w USA, kuzyn zakonnika z Niepokalanowa br. Faustyna Kawy. Kapłan ten podjął się ryzyka przewiezienia figury do Polski.

Figura została najpierw przesłana z Fatimy do Paryża. Tam kapłan odebrał ją i przewiózł do Polski drogą lotniczą. Oczywiście na lotnisku w Warszawie urzędnik celny nie omieszkał zapytać o to, co znajduje się w tak dużej rozmiaru paczce. Kapłan odpowiedział szczerze, że jest to figura Matki Bożej. Celnik tylko zerknął na paczkę sprawdzając zawartość, ale zważywszy na to, że ks. Ciurej był obywatelem amerykańskim, nie dopytywał się o figurę i spokojnie pozwolił przekroczyć granicę naszego kraju. Z lotniska Okęcie w Warszawie figura została przetransportowana do niepokalanowskiego klasztoru.

Figura wykonana jest z drewna różowego. Wraz ze statuą przybyły do Niepokalanowa odpowiednie dokumenty z historią i przeznaczeniem figury. Przez pewien czas znajdowała się w celi ówczesnego przełożonego o. Jerzego Domańskiego. Była to ta sama cela, w której mieszkał niegdyś św. Maksymilian. Zastanawiano się, gdzie umieścić na stałe tę opatrznościowo otrzymaną figurę. Ustawienie jej w kościele mogło drażnić ówczesne władze PRL-u. Oczywiście pielgrzymować po naszym kraju figura nie mogła. Ostatecznie zdecydowano się umieścić ją w kaplicy klasztornej. Było to 13 maja 1971 r. Tego dnia porannej Mszy św. przewodniczył franciszkański prowincjał o. Władysław Ryguła. Przy tej okazji miało miejsce poświęcenie odrestaurowanej kaplicy klasztornej. Po homilii, w której został przypomniany ideał klasztoru, prowincjał poświęcił koronę i włożył ją na głowę figury Matki Bożej. Bracia w tym czasie odśpiewali hymn Regina Celi. Tak oto Matka Boża została wprowadzona na nowy tron, z którego ma czuwać nad swoją Zagrodą. W tym dniu zakonnicy odnowili swoje poświęcenie się Matce Bożej oraz odśpiewali hymn Rycerstwa Niepokalanej.

Kilka miesięcy po tym wydarzeniu do Niepokalanowa przybył przedstawiciel sanktuarium w Fatimie, by sprawdzić, czy statua doznaje czci publicznej. Przywiózł ze sobą różaniec, który został zawieszony na rękach Matki Bożej. Przy tej okazji postanowiono, że figura pozostanie tam na dłużej. I tak jest do dziś.

Historia figury Matki Bożej Fatimskiej w Lasku

Druga figura Matki Bożej Fatimskiej znajduje się w kaplicy Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku - dawnym domu zdrowia dla braci w Niepokalanowie. Dom ten znajduje się około kilometr od Zagrody Niepokalanej. Tam wypoczywając, Ojciec Maksymilian próbował pisać książkę o Matce Bożej. Dla znawców mariologii są to najpiękniejsze, a zarazem bardzo proste teksy Świętego o Matce Bożej.

"Dom zdrowia" poświęcił Ojciec Maksymilian 17 czerwca 1939 r. Tego samego dnia w 2014 r. prymas Polski kard. Józef Glemp poświęci kaplicę Ośrodka i nadał jej tytuł Matki Bożej Fatimskiej. Figurę Matki Bożej ufundowali rycerze Niepokalanej z Portugalii. Została ona poświęcona w Fatimie w 10. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II, 13 maja 1992 r. Portugalscy rycerze, chcąc zachować więź duchową z Niepokalanowem, pragnęli, by figura stanęła w niepokalanowskiej bazylice. Okazało się to niemożliwe i ostatecznie została przekazana do kaplicy, w której formować się mieli rycerze Niepokalanej z Polski.

Kiedy ówczesny przełożony o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI, zastanawiał się nad tytułem dla nowej kaplicy, kard. Józef Glemp powiedział: "Nie trzeba szukać tytułu. Matka Boża już sobie znalazła tytuł wraz ze swoim przyjściem w znaku swej figury".

Tak oto w dwóch ważnych miejscach dla Rycerstwa Niepokalanej i idei całkowitego oddania się Niepokalanej towarzyszy Matka Boża z Fatimy.

oprac. Fundacja Niepokalanej
fot. br. Mieczysław Wojtak OFMConv

Wiadomości

11.10.2021

Nowy Prezes Międzynarodowy MI
Zdecydowaną większością głosów na Prezesa Międzynarodowego MI został wybrany Miguel Bordas-Pruszyński.

10.10.2021

On zawsze wychodzi z półek
10 października 1982 r. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Ojca Maksymiliana Kolbego. Ten święty…

08.10.2021

Cierpienie świętych
Mszę świętą św. Maksymilian odprawiał z takim namaszczeniem, że zdawało się, iż to Pan Jezus…

06.10.2021

Różaniec Ojca Maksymiliana
Różaniec należał do ulubionych modlitw św. Maksymiliana. Towarzyszył mu zarówno w chwilach radosnych, jak i…

05.10.2021

Różańcowa moc
W tym wezwaniu: odmawiajcie różaniec - Matka Boża jest monotematyczna. Ona w każdym objawieniu prosi…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ