MARYJA!

80 rocznica męczeństwa św. Maksymiliana

80 rocznica męczeństwa św. Maksymiliana

blue line
Kardynał Sarah, zespół "Mazowsze", świadkowie wiary i pielgrzymi z różnych stron Polski i świata przybyli do Niepokalanowa, aby świętować Odpust Świętego Maksymiliana oraz 80. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

14 sierpnia 2021 - Uroczystość św. Maksymiliana

Na ołtarzu polowym

W Niepokalanowie kard. Robert Sarah przewodniczył głównej Mszy św. odpustowej na ołtarzu polowym. Hierarcha przedstawił św. Maksymiliana jako autentyczny wzór życia chrześcijańskiego oraz miłości Boga, Kościoła i bliźniego. Ukazał Krzyż, Eucharystię i Dziewicę Maryję jako trzy filary, na których wznosiło się życie Świętego, a na których musi oprzeć swe życie każdy chrześcijanin, jeśli chce się przeciwstawić "gwałtowności współczesnego świata". To dlatego św. Maksymilian, "poruszony głębią chrześcijańskiej miłości, wystąpił z szeregu, by pójść na śmierć" za ojca rodziny, "który został skazany na śmierć z głodu i pragnienia".

Gwardian Niepokalanowa, o. Mariusz Słowik, w słowach powitania przypomniał, że oprócz 80. rocznicy śmierci męczeńskiej, w najbliższym czasie będziemy także świętować 50. rocznicę jego beatyfikacji (17 października 1971) oraz 100. rocznicę ukazania się pierwszego numeru "Rycerza Niepokalanej" (w styczniu 1922).

PZLPiT "Mazowsze" przygotował oprawę muzyczną Eucharystii w oparciu o Mszę Koronacyjnę W. A. Mozarta. Po Mszy soliści, chór i orkiestra zespołu zaprezentowali polskie pieśni religijne i dzieła klasycznych kompozytorów europejskich.

Uczestniczące w uroczystościach Katolickie Stowarzyszenie Energetyków "Nazaret" przekazało swój wysłużony sztandar do Muzeum Świętego Maksymiliana.

W uroczystościach już po raz kolejny wzięła udział Piesza Pielgrzymka Ewangelizacyjna z Pabianic (100 osób).

W uroczystej Eucharystii wzięli udział także Krzysztof Witkowski - prezes firmy "Bruk-Bet" oraz Jan Hajduga - b. prezes MI diec. tarnowskiej, dobrodziejów klasztoru Niepokalanów, w których intencji Gwardian sprawował ofiarę Mszy św. Natomiast o. Stanisław Piętka - prezes narodowy MI, modlił się w intencji Rycerstwa Niepokalanej.

W ramach trwającego od 6 sierpnia Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, pod koniec Mszy św. Ojciec Gwardian odmówił Akt Zawierzenia Rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wręczył na pamiątkę Kardynałowi ikonę św. Maksymiliana z numerem obozowym 16670.

11:00 uroczysta Eucharystia (przewodniczy kard. Robert Sarah z Rzymu)

Po Mszy św. zostały złożone kwiaty przy pomniku św. Maksymiliana na placu przed bazyliką.

W kaplicy św. Maksymiliana

Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, Grzegorz Kasjaniuk przypomniał orędzie Maryi do Polaków, które zostało przekazane w Gietrzwałdzie za pośrednictwem kilku dziewczynek w czasach, kiedy tamte tereny pod zaborem pruskim były poddane ostrej germanizacji. Są to jedyne uznanie objawienia, podczas których Maryja mówiła w j. polskim.

15:20 Grzegorz Kasjaniuk, konferencja Maryja do Polaków w Gietrzwałdzie.

Nabożeństwo Transitus, będące wspomnieniem męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana Kolbego, rozpoczęło się w kaplicy św. Maksymiliana. Przewodniczył mu Ojciec Gwardian. Przejściu pod okno pokoju - celi zakonnej, z której św. Maksymilian został aresztowany przez gestapo 17 lutego 1941 r. - towarzyszył orszak, na czele którego był niesiony krzyż, za nim dwie korony - biała i czerwona - symbolizujące czystość i męczeństwo św. Maksymiliana z wizju dwóch koron z jego dzieciństwa; dalej, szpaler osób konsekrowanych oraz reszta wiernych. Procesja, podczas której śpiewano litanię do Wszystkich Świętych, zakończyła się przy ołtarzu św. Maksymiliana w bazylice. Tam zostały odczytane świadectwa i opisy męki św. Maksymiliana. Na koniec Ojciec Gwardian pobłogosławił wszystkich uczestników nabożeństwa.

17:00 Transitus św. Maksymiliana.

W bazylice Wszechpośredniczki łask

18:00 Msza św. w bazylice.

Wieczorem, po Mszy św. w bazylice świadectwem swego nawrócenia podzieliła się Marta Przybyła - autorka książki I dam wam serce nowe. Marta lubi sobie wyobrazać, że Bóg "stworzył w naszych sercach taką wolną przestrzeń w tych ustawieniach fabrycznych, gdzie mogą wypełnić się słowa: Tylko miłość jest twórcza". Do czasu spotkania tej jedynej Miłości, Boga nie było na liście źródeł, w których szukała szczęścia. Karmiła się substytutami szczęścia, które wciskał jej świat.

Pierwsza Komunia Święta na 23 lata skończyła jej kontakt z Kościołem, lata wręcz nienawiści do Kościoła i wszystkiego, co święte... Pochłonięta przez muzykę satanistyczną, stała się zwolenniczką aborcji, eutanazji, jak też zależną od relacji z mężczyznami, pragnęła oficjalnie wystąpić z Kościoła katolickiego, by nie mieć z nim nic wspólnego.

Wtedy od bardzo wierzącej rodziny usłyszała, że Bog jest Miłością, zwabili ją pokojem serca, wewnętrznym światłem, uśmiechem i miłością. Namówili ją do uczestnictwa we Mszy św. o uzdrowienie. Po Mszy św. wzięła udział po raz pierwszy w swym życiu w adoracji Najśw. Sakramentu. Doświadczyła eksplozji miłości, której nie otrzymała nigdy wcześniej. Jej serce było jak pustynia, a w tamtym momencie spłynęła na nią "Niagara czułości". Poczuła, że wielka dziura w sercu została wypełniona po brzegi, że "ta dziura w sercu człowieka ma kształt krzyża i nic tam nie pasuje, tylko Jezus, jak wielki PUZEL, tylko On".

Trudny proces nawracania, poprzez spowiedź generalną, był wspomagany świadomością bezgranicznego i bezwarunkowego Bożego miłosierdzia oraz współudziałem Maryi, Matki Bożej. Jej oddała swe całe życie i dalsze swoje losy.

Konsekwencją otrzymanych darów była wytrwała modlitwa o miłość względem każdego człowieka. Ta miłość zaprowadziła ją do domu pomocy społecznej dla osób z głęboką niepełnosprawnościa intelektualną i fizyczną, gdzie w tym hedonistycznym świecie, propagującym aborcję i eutanazję, przychodzi Maryja i pokazuje, że te osoby chcą być przyjęte i kochane takimi, jakimi są. Z kolei w hospicjum Maryja stała się dla niej "Korepetytorką zaufania" i uczy ją czym jest miłość, męskość, kobiecość, prawdziwe i najpiękniejsze małżeństwo.

Marta Przybyła, świadectwo Dam wam serce nowe.

Noc czuwania

W nocy z 14 na 15 sierpnia do Niepokalanowa przybyła Piesza Pielgrzymka Pokutna z Miedniewic, dołączając sie do grupy pielgrzymów, trwających w bazylice na całonocnym czuwaniu modlitewnym. Mszy św. na zakończenie Czuwania i Pielgrzymki Pieszej z Miedniewic przewodniczył o. Mirosław Kopczewski - wicekustosz niepokalanowskiego sanktuarium i organizator Wielkiego Zawierzenia.

Uroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 rokuUroczystości odpustowe, 14 sierpnia 2021 roku

O. P. M. Lenart OFMConv, Niepokalanów
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv

Wiadomości

16.10.2021

Nowy Prezes Międzynarodowy MI
Zdecydowaną większością głosów na Prezesa Międzynarodowego MI został wybrany Miguel Bordas-Prószyński.

10.10.2021

On zawsze wychodzi z półek
10 października 1982 r. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Ojca Maksymiliana Kolbego. Ten święty…

08.10.2021

Cierpienie świętych
Mszę świętą św. Maksymilian odprawiał z takim namaszczeniem, że zdawało się, iż to Pan Jezus…

06.10.2021

Różaniec Ojca Maksymiliana
Różaniec należał do ulubionych modlitw św. Maksymiliana. Towarzyszył mu zarówno w chwilach radosnych, jak i…

05.10.2021

Różańcowa moc
W tym wezwaniu: odmawiajcie różaniec - Matka Boża jest monotematyczna. Ona w każdym objawieniu prosi…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ