MARYJA!

Wszystko będzie nam dodane

Wszystko będzie nam dodane

blue line
W pierwszą sobotę, 3 lutego 2024 r., do Niepokalanowskim sanktuarium Wszwechpośredniczki Łask przybyły rzesze pielgrzymów, aby przez Niepokalaną oddać siebie i wszystkie swoje sprawy w ręce Jezusa.

Podczas konferencji wprowadzającej o. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań, przypomniał zebranym na czym polega oddanie się Niepokalanej oraz na czym polega nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca według objawień Matki Bożej w Fatimie. Uczestnicy spotkania podzielili się świadectwami łask, które otrzymali od Matki Bożej. Można też było usłyszeć czym jest Rycerstwo Niepokalanej (MI) założone przez św. Maksymiliana. Na temat idei oddania się Niepokalanej według założyciela Niepokalanowa mówił o. Piotr Maria Lenart, który po Eucharystii włączył do grona rycerzy ponad 30 nowych członków.

Konferencje i Świadectwa. 88. Spotkanie "Oddaj się Maryi".

Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył o. Mariusz Słowik - gwardian niepokalanowskiego klasztory, dokonano Aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, którego słowa wybrzmiały gromkim echem licznie zgromadzonych pielgrzymów. Podczas okolicznościowej homilii o. Piotr Szczepański - redaktor "Rycerza Niepokalanej", zadał zebranym pytanie, o co chcieliby prosić Pana Boga. W dalszej części kazania mówił nt. mądrości jako jednego z bezcennych darów, które możemy otrzymać od Boga. Dzięki darowi mądrości możemy najlepiej troszczyć się o innych, jak i o chwałę Boga. Kaznodzieja nawiązał do tego, abyśmy "zbytnio" nie troszczyli się o nasze ludzkie sprawy, ale umieli zawierzyć się Bogu.

Franciszkanin zachęcił do troski "o królestwo niebieskie, o sprawy Boże", gdyż - jak zauważył - "wszystko inne będzie nam dodane". Bóg jest Panem tego świata i rzeczywistości, w której żyjemy. Nie powinniśmy wpadać w skrajności, ale nie zaniedbując niczego, co mogę zrobić, jednocześnie liczyć na wszystko ze strony Pana Boga. Maryja jest najlepszym wzorem, Ona robiła to, co mogła, ale i całkowicie ufała Bogu.

Po Eucharystii miało miejsce nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, na które składa się modlitwa różańcowa i 15-minutowe rozważanie tajemnic różańcowych.

Spotkanie poprzedziła całonocna adoracja Najśw. Sakramentu, podczas której chętne osoby oraz grupa wolontariuszy omadlała osoby, które przybywają, by zamierzyć siebie Niepokalanej.

Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć spektakl taneczny w wykonaniu Teatru Tańca pt. Lilia. Sztuka przedstawiała życie Maryi w oparciu o tajemnice różańcowe i Ewangelię, zobrazowane za pomocą tańca współczesnego i baletu.

Msza święta i Nabożeństwo wynagradzające.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ