MARYJA!

Kenoza Boga

Kenoza Boga

blue line
Jak Trzech Króli do nowonarodzonego Boga, tak do Niepokalanowa, 6 stycznia, na spotkanie z Niepokalaną i Jezusem przybyły rzesze pielgrzymów.

Pierwsze spotkanie Oddaj się Maryi w nowym roku odbyło się w uroczystość Objawienia Pańskiego. Kim byli trzej królowi, znaczenie przyniesionych dla Jezusa darów, tajemnicza gwiazda, która ich prowadziła - były tematem rozważań podczas zarówno okolicznościowej homilii, jak i spotkania po południa z biblistą o. Waldemarem Linke - pasjonistą. Przybliżył on w prostych sposób tajemnicę Wcielenia. "Bóg przyszedł, aby dać się poznać swemu ludowi, aby nas ubóstwić" - zaznaczył pasjonista.

"Bóg ma pełną władzę, pełnię mocy nad człowiekiem, nad światem i nad dziejami" - mówił prelegent podczas konferencji na temat kenozy Boga. Prelegent zaznaczył, że Bóg umieszcza swój obraz i swą chwałę w ziemskim stworzeniu - w człowieku, co zarazem oznacza, że sam zostaje wciągnięty w historię swych stworzeń. Termin kenosis pochodzi z greckiego słowa, mówiącego o doktrynie ukrycia w Chrystusie godności boskiej i przyjęcia ciała ludzkiego - wcielenia, jak wyjaśniał o. Waldemar. Kenoza jest uniżeniem się, a nie wyparciem boskości Chrystusa, czy tym bardziej zmianą jego boskości na naturę ludzką. Podczas swojej ziemskiej służby Chrystus całkowicie powierzył siebie woli swojego Ojca.

Słuchając konferencji można było lepiej zrozumieć okres Bożego Narodzenia i to, jak możemy odpowiedzieć na przyjście Boga na ziemię, do naszej ludzkiej rzeczywistości.

Spotkanie zostało poprzedzone konferencją wprowadzającą w istotę zawierzenia swego życia Niepokalanej, którą poprowadził o. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań.

W tematykę Rycerstwa Niepokalanej (MI) - ruchu założonego przez św. Maksymiliana, wprowadził o. Piotr M. Lenart, który po uroczystej Eucharystii włączył chętne osoby do grona rycerzy Niepokalanej.

Przed Msza św., w ramach nabożeństwa wynagradzającego, została odmówiona modlitwa różańcowa, którą poprowadził o. Grzegorz M. Szymborski z Niepokalanowa.

Następne spotkanie odbędzie się 3 lutego, w pierwszą sobotę i wezmą w nim udział uczestnicy nowej inicjatywy formacyjno-modlitewnej Do Ideału MI.


Uroczystość Objawienia Pańskiego | Msza święta, nabożeństwo | 87. SpOsM | Niepokalanów
Konferencja | O. Waldemar Linke, pasjonista | 87. SpOsM | Niepokalanów

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ