MARYJA!

Maryja - oddech serca

Maryja - oddech serca

blue line

Jezus - nasza miłość; Maryja - nasza nadzieja!

"Jakiż spokój daje to święte imię Maryja. Powtarzajmy je często w głębi duszy. Niech stanie się oddechem naszego serca" - mawiał św. Maksymilian Maria Kolbe. Tym imieniem, jak "oddechem" i "modlitewnym poruszeniem serce", każdy rycerz Niepokalanej się pozdrawia, ma ono przypominać, komu się oddaliśmy na własność.

Założyciel Niepokalanowa uczył, że już samo wypowiadanie tegoż imienna uświęca nas i wznosi naszą duszę ku niebu. Jakże piękne są jego słowa napisane w pamiętniku jednego z braci w 1914 r.:

Gdyby Lucyfer mógł wezwać na swój ratunek Najświętszą Pannę jednym słowem "Maryja", od razu by się dostał do nieba. Tym bardziej człowiek, choćby w najcięższych i najmizerniejszych chwilach życia.

W 1919 r. św. Maksymilian zanotował w swym dzienniczku duchowym: "Jezus - nasza miłość; Maryja - nasza nadzieja (wszystko możesz przez Nią). Jeśli nie wiesz lub nie możesz: «Maryja»". Można powiedzieć, że oddychał on słodkim Imieniem naszej Najdroższej Mamy. Jej słodkie Imię przypomina nam o Jej miejscu w Kościele jako Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia i o wielu innych Jej udzielonych łaskach.

To szczególne święto ustanowione zostało jako wotum wdzięczności dla Maryi, która uratowała Europę przed islamizacją. Uratowało nas wymawianie "Jej świętego imienia", podczas przepięknej modlitwy Zdrowaś Maryjo, płynącej z serc tysięcy chrześcijan. 12 września 1683 r. wojska polsko-austriacko-niemieckie, pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, rozgromiły oblegającą Wiedeń armię imperium osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę.

O tym przepięknym święcie można przeczytać na portalu maryjni.pl.

Teresa M. Michałek, FN / red.


Bolesna Matka
Bolesna Matka

Tradycja wymienia siedem bolesnym momentów w życiu Maryi: 1. Proroctwo Symeona; 2. Ucieczka do Egiptu; 3. Zgubienie Jezusa w Jerozolimie; 4. Spotkanie z Synem na Drodze Krzyżowej; 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa; 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża; 7. Złożenie Ciała Jezusa do grobu..

Więcej

Męczennica w duchu
Męczennica w duchu

O męczeństwie Dziewicy Maryi mówi zarówno proroctwo Symeona, jak też samo opowiadanie o męce Pana. "Oto Ten - powiedział o Dziecięciu starzec Symeon - przeznaczony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę - zwrócił się do Maryi - przeniknie miecz".

Więcej

Działalność wydawnicza

#OddaniNaMaxa

Sezon 3 spotkań MI on-line w duchowości św. Maksymiliana. Czwartek, 21 września - FunJob 28WRZ 2023. Bądź MARYJNY!

Czytaj dalej...
Maksymilianalia 2023

23 września - Niepokalanów, VIII Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich - w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika...

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

7 października, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, konferencja o Maryi w Apokalipsie, spektakl taneczny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ