MARYJA!

Niepokalanów pod opieką św. Józefa

Niepokalanów pod opieką św. Józefa

blue line

19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się w opiekę św. Józefowi.

Nabożeństwo poprowadził ówczesny redaktor "Rycerza Niepokalanej" o. Jerzy Domański. Celebrans odmówił ze wszystkimi mieszkańcami Niepokalanowa Litanię do św. Józefa przed wystawionym Najśw. Sakramentem i wygłosił naukę.

"Żyjemy w czasach przełomowych. Cierpieliśmy dużo podczas wojny. Mamy i dzisiaj trudności. Wprawdzie czujemy nad sobą nieraz wprost namacalnie opiekę Niepokalanej i orędownictwo Jej rycerza Ojca Maksymiliana, ale Niepokalana może dopuścić na nas i cięższe chwile - wszak oddaliśmy się Jej zupełnie i na wszystko – zaznaczył o. Jerzy. – Założyciel naszego klasztoru, Ojciec Maksymilian często groził nam, mimo swej wrodzonej dobroci, i mówił, że jeżeli oddalimy się kiedykolwiek od idei Rycerstwa Niepokalanej (MI), to będzie z nami źle. Dla Niepokalanej, której się oddaliśmy całkowicie, gotowiśmy na wszystko, i dlatego zawsze możemy prosić, jak Chrystus: «Niech odejdzie od nas ten kielich»".

Tego dnia o. Domański zaznaczył, że mieszkańcy niepokalanowskiego Grodu zawsze powinni powierzać się opiece św. Józefa, bo jest to bardzo skuteczne dla Kościoła. "Wszak jesteśmy zagrodą Niepokalanej – mówił o. Jerzy. - Jeżeli tak troskliwie strzegł on nazaretańskiej zagrody swej Oblubienicy, i o nas nie zapomni. Opieki jego już doświadczyli nasi bracia: i ci, co cierpieli w Dachau, a zostali na jego interwencję ocaleni, i oddany mu cały Niepokalanów japoński, który uszedł szczęśliwie zagłady od bomby atomowej. Idźmy ich śladem i oddajmy się Opiekunowi Kościoła. Oddajmy św. Józefowi nasze warsztaty, maszyny i biura i prośmy Go, by strzegł tego i jak najskuteczniejszą czynił ich działalność. Oddajmy Mu nasze ciała - niech je karmi i ochrania, jak karmił Boże Dziecię i jak ochraniał Matkę Najświętszą w czasie ucieczki do Egiptu i w innych okolicznościach. Oddajmy pod opiekę św. Józefa nasze dusze, by na wzór Jego duszy otrzymały jak najwięcej łaski od Jezusa i urabiały się jak najposłuszniej według wzoru Niepokalanej. Na pewno się nie zawiedziemy... Postanówmy, że będziemy naśladować świetlane cnoty św. Józefa, zwłaszcza ubóstwo, czystość i oddanie się Niepokalanej" - zakończył konferencje ojciec redaktor.

Po nauce, w klasztornej kaplicy zabrzmiały słowa aktu oddania się Niepokalanowa św. Jozefowi w opiekę. Akt ten, został ułożony przez mieszkańców Niepokalanowa specjalnie na tę okazję. Na zakończenie nastąpiło błogosławieństwo Najśw. Sakramentem, po czym bracia odśpiewali Magnificat.

By oddanie się św. Józefowi nie było tylko jednorazowym wydarzeniem, ale na trwałe wpisało się w życie Niepokalanowa, postanowiono od tego dnia: 1) sprawować wotywną Mszę św. ku czci św. Józefa przed jego ołtarzem o godz. 8 rano - raz na kwartał; 2) odmawiać wspólnie litanię do św. Józefa w każdą pierwszą środę miesiąca; 3) wybudować ołtarz ku czci św. Józefa w nowym kościele (obecnej bazylice, na zdjęciu).

Akt oddania Niepokalanowa św. Józefowi - Oblubieńcowi NMP.

Święty Józefie, troskliwy opiekunie Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszej Hetmanki, Niepokalanej! Racz przyjąć pod swą opiekę i nas, mieszkańców Niepokalanowa, którzy dzisiaj - w "godzinie mocy ciemności", z ufnością zanosimy do Ciebie swoje prośby.

Obrońco Kościoła świętego! Polecamy Ci tę zagrodę Niepokalanej, byś strzegł jej opłotków przed wszelkim niebezpieczeństwem, jak niegdyś strzegłeś domku w Nazarecie. Niech omija nas ogień wojny i zaraza. Niech wróg zbawienia nie czyni wyrw w naszych szeregach przez kradzież ciał lub - co gorsza - przez kradzież dusz. Daj tej cząstce Kościoła, wybranej przez Twą Oblubienicę, spokojny byt w wolności, gorliwości i miłości rodzinnej.

Wzorze robotników! Pod Twoją opiekę oddajemy nasze warsztaty, maszyny, biura, prosząc, by jak najdłużej i jak najintensywniej służyły sprawie Niepokalanej. Niech tchną umiłowanym przez Ciebie ubóstwem, niech zrasza je pot naszego znoju, byle jak najwięcej dusz zbawiło się za ich pośrednictwem, byle uświęciły się przy nich nasze serca.

Stróżu Najświętszej Dziewicy! Pozwól, byśmy nadal spełniali Twą misję, strzegąc wiernie czci Niepokalanej we współczesnym świecie i szerząc tę cześć słowem, drukiem i obrazem aż po krańce świata. Natchnij oddane Bogarodzicy Rycerstwo czystością i sprawiedliwością, swym gorącym pragnieniem upodobnienia się do Niepokalanej i gotowością pełnienia zawsze i wszędzie Jej świętej woli.

Broń nas przed zdradą ideałów naszego Założyciela, Ojca Maksymiliana. Bądź opiekunem jego dzieł i jego planów.

Święty Józefie! [Wdzięczni] za Twoje orędownictwo przed tronem Bożym, przyrzekamy otaczać Cię tu, w Niepokalanowie, specjalnym kultem, naśladować Twoje świetlane cnoty i rozsławiać po świecie Twą łaskawą dobroć.

Przyjmij dziś naszą ofiarę i nasze prośby, a w godzinie śmierci naszej prowadź nas wszystkich do Niepokalanej i Jej Boskiego Syna. Amen.

Teresa M. Michałek, FN / red.

Wiadomości

27.09.2022

Ogólnopolskie, pierwsze, historyczne wydarzenie MI
17 września - Święty Krzyż - Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie MI u stóp Krzyża.

27.09.2022

Św. Franciszek - rycerz pokoju
Pod takim hasłem 17 września odbyło się VI Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci.

14.09.2022

Z Bolesną Matką
Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy drogą ciernistą, cieszyć się nam tylko,…

13.09.2022

Upodobniony do Ukrzyżowanego
W życiu św. Maksymilian pragnienie męczeństwa było obecne od najmłodszych lat. Męczeństwo dla niego było…

12.09.2022

Z imieniem Matki na ustach
Jakie życzenia warto złożyć i sobie i Matce Bożej, by one były Jej miłe, a…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ