MARYJA!

Męczennicy z Niepokalanowa

Męczennicy z Niepokalanowa

blue line

Wśród 108 błogosławionych męczenników i męczennic polskich z okresu II wojny światowej jest siedmiu z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów): pięciu ojców i dwóch braci zakonnych, czterech posługujących w Niepokalanowie, a trzech na terenie obecnej Białorusi.

Bł. Bonifacy Żukowski urodził się w 1913 r. na Wileńszczyźnie. Nowicjat rozpoczął w 1931 r. w Niepokalanowie. Całe życie zakonne spędził w Niepokalanowie, gdzie pełnił kierownicze funkcje w drukarni. Był człowiekiem cichym, pokornym i odważnym. Odznaczał się w życiu zakonnym umiłowaniem cnoty i posłuszeństwa oraz miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Został aresztowany przez hitlerowców 14 października 1941 r. i wywieziony na Pawiak w Warszawie, a następnie do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer obozowy 25447. W duchu wiary starał się znosić cierpienia i prześladowania. Zakończył życie 10 kwietnia 1942 r.

Bł. Tymoteusz Trojanowski urodził się w 1908 r. niedaleko Sierpca. Nowicjat rozpoczął w 1931 r. w Niepokalanowie, a pierwszą profesję zakonną złożył w 1932 r. Całe życie zakonne spędził w Niepokalanowie, gdzie pracował przy wysyłce "Rycerza Niepokalanej", w magazynie oraz jako opiekun braci chorych. W życiu zakonnym odznaczał się pokorą i głębokim nabożeństwem do Niepokalanej. Został aresztowany przez hitlerowców 14 października 1941 r. i wywieziony na Pawiak, a potem do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer 25431. Został zamęczony 28 lutego 1942 r.

Bł. Pius Bartosik w obozie powtarzał sobie i współbraciom: "Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić cierpienie - teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie, co warte by były nasze słowa". Urodził się w 1909 r. niedaleko Kalisza. Nowicjat rozpoczął w 1926 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1935 r. w Krakowie. Po święceniach pracował w Krośnie. W roku 1936 został przeniesiony do Niepokalanowa, gdzie objął funkcję zastępcy o. Maksymiliana Kolbego. Ponadto pełnił obowiązki redaktora naczelnego "Rycerza Niepokalanej", "Rycerzyka" i kwartalnika "Miles Immaculatae". Był również wychowawcą braci przebywających na formacji. Odznaczał się wielkim nabożeństwem do Matki Bożej i prostotą franciszkańską. Towarzyszył św. Maksymilianowi w jego uwięzieniu we wrześniu 1939 r. Po raz drugi został aresztowany wraz ze św. Maksymilianem 17 lutego 1941 r. i dzielił z nim los więźnia na Pawiaku, a następnie w Oświęcimiu. Zmarł na skutek prześladowań w obozie 13 grudnia 1941 r.

Bł. Antonin Bajewski wwemu spowiednikowi przed śmiercią polecił przekazać do klasztoru w Niepokalanowie: "Powiedz moim konfratrom w Niepokalanowie, że wierny Chrystusowi i Maryi tu zginąłem". Urodził się w 1915 r. w Wilnie. Nowicjat zakonny rozpoczął w 1934 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 r. Po święceniach przybył do Niepokalanowa, gdzie św. Maksymilian mianował go swoim drugim zastępcą. Odznaczał się gorliwością w służbie kapłańskiej, głęboką wiarą i pobożnością. Został aresztowany 17 lutego 1941 r. w Niepokalanowie razem z o. Maksymilianem, a następnie był więziony na Pawiaku i w Oświęcimiu. Wyczerpany pracą i cierpieniem, odszedł z tego świata ze słowami: "Jezus i Maryja", 8 maja 1941 r.

Bł. Innocenty Guz przed śmiercią odmawiał nowennę do św. Antoniego, którego darzył wielkim zaufaniem i podziwem. Urodził się w 1890 r. we Lwowie. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1909 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1914 r. w Krakowie. Przebywał w wielu klasztorach franciszkańskich, najdłużej w Grodnie i Niepokalanowie. W Grodnie pracował jako wikariusz, spowiednik sióstr nazaretanek i braci w Wydawnictwie "Rycerza Niepokalanej". W Niepokalanowie w latach 1933-1936 pełnił funkcje spowiednika braci, wicemagistra kleryków i nauczyciela śpiewu w Małym Seminarium Misyjnym. Był wielkim znawcą śpiewu gregoriańskiego. Odznaczał się franciszkańską pokorą i prostotą. W roku 1940 został w Grodnie aresztowany najpierw przez władze radzieckie, a następnie przez hitlerowców. Po pobycie w więzieniu w Suwałkach i Działdowie został przewieziony do obozu w Sachsenhausen. W 50. roku życia - został okrutnie uduszony strumieniem wody siłą pompowanej do ust, 6 czerwca 1940 r.

O. Achilles Puchała i o. Herman Stępień zgodnie odpowiedzieli: "Pasterze nie mogą opuścić wiernych!" Zostali więc dołączeni do aresztowanych parafian, spośród których tylko oni zostali zadręczeni na skraju wsi Borowikowszczyzna.

Bł. Achilles Puchała urodził się w 1911 r. niedaleko Łańcuta. Nowicjat rozpoczął w 1927 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1936 r. Po święceniach pracował w Grodnie, a następnie został przeniesiony do Iwieńca, gdzie zastała go II wojna światowa. W 1940 r. objął funkcję proboszcza w pobliskich Pierszajach. Był gorliwym duszpasterzem. Został wraz z o. Hermanem Stępniem bestialsko zamordowany przez Niemców, gdy towarzyszył swoim parafianom podczas pacyfikacji ich wsi. Śmierć nastąpiła 19 lipca 1943r. we wsi Borowikowszczyzna.

Bł. Herman Stępień urodził się w 1910 r. w Łodzi. Nowicjat rozpoczął w 1929 r. w Łodzi Łagiewnikach. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Krakowie i w Rzymie, gdzie w 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Polski pracował w Radomsku, Wilnie, a od 1941 r. w Iwieńcu. Następnie przeniósł się do Pierszaj, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafii u boku proboszcza o. Achillesa. Został wraz z nim bestialsko zamordowany przez hitlerowców, gdy towarzyszył swoim parafianom podczas pacyfikacji ich wsi. Śmierć nastąpiła 19 lipca 1943 r. we wsi Borowikowszczyzna.

red./ FN


Matka Boża Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jednym z najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem Maryjnym jest niewątpliwie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP), a dzięki redemptorystom bardzo popularnym nabożeństwem, odprawianym w każdą środę w wielu świątyniach katolickich, jest Nowenna do MBNP. Według tradycji sama Matka Boża miała nadać tytuł obrazowi de perpetuo succursu, czyli Nieustająca Pomoc

Więcej

Wspomożycielka wiernych
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.

Więcej

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ