MARYJA!

Wielkie Zawierzenie

Wielkie Zawierzenie


3645.1

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Niepokalanów, 6 sierpnia - 15 sierpnia 2024

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest organizowane w Niepokalanowie od 2017 r. W pierwszych latach trwało 17 dni - od 6 do 22 sierpnia. W tym roku, tak jak w ubiegłym, zostało skrócone do 10 dni - od 6 do 15 sierpnia.

Wielkie Zawierzenie ma charakter otwartych, modlitewno-formacyjnych spotkań, podczas których oddajemy Niepokalanej samych siebie oraz różne dziedziny życia społecznego:

 • dziedzictwo kolbiańskie,
 • gospodarkę i przemysł,
 • Kościół i dzieła ewangelizacyjne,
 • sprawujących władzę,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • sportowców, media,
 • służbę zdrowia,
 • instytucje edukacji i kultury,
 • rodziny.

Centralnymi punktami Wielkiego Zawierzenia są odpusty: św. Maksymiliana (14 sierpnia) i Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia).

Temat VIII edycji Wielkiego Zawierzenia obejmuje żywą obecność Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie oraz obronę wiary, moralności, rodziny i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśró∂ zaproszonych gości są: Abp Antonio Guido Filipazzi - Nuncjusz Apostolski w Polsce, o. Diederik Duzijn - misjonarz Najśw. Eucharysti z Francji, s. Barbara Barylak, Andrzej Wronka, Ewa Ligman oraz Fundacja "Adoremu Te Chrhiste", Wspólnota Trudnych Małżeństw "Sychar", Fundacja "Dom Świętego Jakuba", małżeństwo Doroty i Marka.

W programie:

 • codzienna Eucharystia z nauką głoszoną przez franciszkanów z Niepokalanowa i zaproszonych kapłanów,
 • adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą różańcową,
 • konferencje zaproszonych gości,
 • świadectwa,
 • czuwanie modlitewne,
 • pielgrzymka pokutna,
 • nabożeństwa maryjne,
 • Transitus - upamiętnienie śmierci św. Maksymiliana,
 • wieczór uwielbienia.
Uczestnictwo

Każdy może uczestniczyć w całości, w kilku dniach lub tylko w jednym interesującym go wydarzeniu. Można skorzystać z noclegu w Domu Pielgrzyma i posiłków w jadłodajni "U braci".


Program Wielkiego Zawierzenia
Wtorek, 6 sierpnia – Zawierzenie Dziedzictwa Kolbińskiego
17:15Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
18:00Eucharystia na rozpoczęcie Wielkiego Zawierzenia
Andrzej Wronka, Jak skutecznie walczyć z anty-kościołem
Środa, 7 sierpnia – Zawierzenie polskiej gospodarki i przemysłu
11:00Eucharystia
Andrzej Wronka, Bogactwo i ubóstwo - wyzwania i zagrożenia
17:15Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
18:00Eucharystia
Andrzej Wronka, Świadkowie Jehowy a obrona wiary katolickiej
Czwartek, 8 sierpnia – Zawierzenie dzieł ewangelizacji i duchowieństwa
11:00Eucharystia
Andrzej Wronka, To nie wszystko jedno jaką religię wyznajesz
17:15Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
18:00Eucharystia (kazanie o. Diederik Duzijn)
Świadectwo członków fundacji "Adoramus Te Christe"
Piątek, 9 sierpnia – Zawierzenie sprawujących władzę
11:00Eucharystia (kazanie O. Diederik Duzijn)
Świadectwo członków fundacji "Adoramus Te Christe"
17:15Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
18:00Eucharystia
Świadectwo członków fundacji "Adoramus Te Christe"
Sobota, 10 sierpnia – Zawierzenie bezpieczeństwa i sportowców
10:00Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec (sanktuarium-kaplica św. Maksymiliana)
11:00Eucharystia (kazanie O. Diederik Duzijn)
Świadectwo członków fundacji "Adoramus Te Christe"
18:00Eucharystia
Świadectwo członków fundacji "Adoramus Te Christe"
21:00 - 7:00Nocna Pielgrzymka Pokutna z Miedniewic / Czuwanie w Bazylice
Niedziela, 11 sierpnia – Zawierzenie Środków Społecznego Przekazu
16:00Eucharystia
17:00Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
Barbara Barylak, "Świętość życia" - biblijne i cywilizacyjne podstawy szacunku wobec życia i wynikająca z nich potrzeba jego obrony
Poniedziałek, 12 sierpnia – Zawierzenie służby zdrowia
11:00Eucharystia
Barbara Barylak, Obrona życia w aspekcie kulturowym i socjologicznym, edukacja ku afirmacji życia
17:15Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
18:00Eucharystia
Barbara Barylak, Wybitni obrońcy życia w Polsce i na świecie - bohaterski przykład Służebnicy Bożej Stanisławy Leszczyńskiej
Wtorek, 13 sierpnia – Zawierzenie kultury, sztuki i edukacji
11:00Eucharystia
Ewa Ligman, Pierwsze i ostatnie uderzenie serca. Spotkanie z Miłością silniejszą od śmierci
17:50Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
18:00Eucharystia
Nabożeństwo Fatimskie
Środa, 14 sierpnia – Zawierzenie rodzin
UROCZYSTOŚĆ ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO - ODPUST
10:00Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec (sanktuarium-kaplica św. Maksymiliana)
11:00Eucharystia
Świadectwo Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar"
15:00Koronka do Bożego Miłosierdzia
Świadectwo Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar"
17:00Transitus św. Maksymiliana
18:00Eucharystia
Świadectwo Wspólnoty Trudnych Małżeństw "Sychar"
21:00Apel Maryjny
Świadectwo Doroty i Marka
21:30Wieczór uwielbienia
23:00Eucharystia
Czwartek, 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - ODPUST
Msze św. jak w niedzielę, na wszystkich Mszach świętych zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
(na ołtarzu polowym)
10:00Przywitanie pielgrzymów, Różaniec
Konferencja o zawierzeniu i świadectwo Fundacji "Dom Świętego Jakuba"
11:30Eucharystia (abp Antonio Guido Filipazzi - Nuncjusz Apostolski w Polsce)
(wokół bazyliki)
15:00Dróżki Matki Bożej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Działalność wydawnicza

Dzień Modlitwy MI

27 lipca, Niepokalanów - "Wierni i oddani Kościołowi Chrystusowemu".

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

3 sierpnia, Niepokalanów - 94. spotkanie pierwszo-sobotnie, świadectwa, wartościowe konferencje.

Czytaj dalej...
Post Daniela

5-11 sierpnia, Niepokalanów, "Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka".

Czytaj dalej...