MARYJA!

Pielgrzymka nocna
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Pielgrzymka nocna

Nocna Piesza Pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa jest odpowiedzią ludzi dobrej woli na wezwanie Maryi w Fatimie do pokuty i modlitwy o nawrócenie grzeszników.

Pielgrzymka odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca - w dwóch grupach. Pierwsza grupa modli się idąc pieszo 21 km. z sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach k. Wiskitek do sanktuarium Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana w Niepokalanowie. Druga w tym samym czasie czuwa na modlitwie w Niepokalanowie. Opiekę duchową sprawują franciszkanie z Miedniewic i Niepokalanowa.

W programie Apel Maryjny i Msza św. na rozpoczęcie, modlitwa różańcowa, droga krzyżowa, konferencja, śpiew, adoracja Najśw. Sakramentu i wspólna Eucharystia w bazylice w Niepokalanowie. Główną intencją pielgrzymki jest modlitwa za rodziny. Każda pielgrzymka ma swój temat, do którego są dostosowane wszystkie modlitwy, kazanie i konferencja.

Nocna pora sprzyja wyciszeniu i spotkaniu z Bogiem. Pomimo trudu fizycznego, zmęczenia i nie wyspania, w grupie panuje radość i pokój.

Początek pielgrzymki o 21.00 w sobotę, zakończenie o 7.00 w niedzielę. W trakcie są dwie półgodzinne przerwy na odpoczynek. Jest możliwość spowiedzi św. i rozmowy duchowej z kapłanem. Nie ma wcześniejszych zapisów, uczestniczyć może każdy.

Osoby idące proszone są o odpowiedni ubiór pielgrzyma, dostosowany do pory roku oraz o zabranie latarek i elementów odblaskowych oraz uiszczenie opłaty 1 zł za ubezpieczenie. W drodze towarzyszą nam autokary pielgrzymów i samochody obsługi, w których na postojach można odpocząć.

KONTAKT z ORGANIZATORAMI

TERMINY PIELGRZYMEK:

  • 10-11 marca 2018 - Niedziela Laetare
  • 14-15 kwietnia 2018 - 3. Niedziela Wielkanocna
  • 12-13 maja 2018 - NMP z Fatimy, Wniebowstąpienie Pańskie
  • 9-10 czerwca 2018 - Niepokalanego Serca NMP
  • 14-515 lipca 2018
  • 11-12 sierpnia 2018 - jubileuszowa 300.
  • 8-9 września 2018 - święto Narodzenia NMP 
  • 13-14 października 2018
  • 10-11 listopada 2018 - 100. rocznica odzyskania niepodległości
  • 8-9 grudnia 2017 - Niepokalanego Poczęcia NMP

Pielgrzymka jest kontynuacją pielgrzymki pokutnej z Błonia do Niepokalanowa. Pierwszy raz w nowej formie odbyła się 13 grudnia 2014 r.

Więcej informacji:

miedniewicenoc.com

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie