MARYJA!

Modlitwa i ekspiacja za Nienarodzonych

Modlitwa i ekspiacja za Nienarodzonych


Przez trzy kolejne soboty marca (9, 16 i 23) modlitwy ekspiacyjne za grzech aborcji w naszej Ojczyźnie.

4643.2023.2

Życie jest największym darem Boga. Już w 1932 r. w kodeksie karnym RP wprowadzono możliwość zabijania nienarodzonych dzieci. W ciągu kilku lat aborcja stała się prawdziwą plagą polskiego społeczeństwa, dlatego przedwojenny "Rycerz Niepokalanej" przeprowadził szeroko zakrojoną akcję informacyjną, udzielając pomocy rodziną w ratowaniu ich dzieci.

Zabijanie nienarodzonych należy do największych grzechów ludzkości oraz jest źródłem nieszczęść, chorób psychicznych i fizycznych, depresji, rozpadu rodzin, nałogów, przestępstw oraz samobójstw. Jednym z jego skutków jest syndrom poaborcyjny, który dotyka kobiet i mężczyzn. Nieodpokutowana aborcja jest źródłem wielu tragedii życiowych.

W Niepokalanowie poprzez wspólną modlitwę i ekspiację oraz sprawowane Msze św. w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu chcemy temu zaradzić.

Wierzymy, że miłość Boża, wyrażona najpełniej w dobrowolnej śmierci Jezusa Chrystusa jest zdolna uwolnić nas od wszelkich konsekwencji popełnionych czynów i przywrócić nam wolność. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5).

Zapraszamy do Niepokalanowa w trzy kolejne soboty marca (11, 18 i 25) na wspólnotowe wynagrodzenie Bogu za grzechy przeciwko życiu. Łącząc się z krzyżową Ofiarą Jezusa, będziemy prosić o Miłosierdzie Boże dla matek, ojców oraz innych odpowiedzialnych za śmierć nienarodzonych.

Po Mszy św., przed wystawiony Najśw. Sakramentem, zostaną odmówione specjalne modlitwy uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji.

  • 11 marca modlimy się modlitwą matki, solidaryzując się ze wszystkimi cierpiącymi kobietami.
  • 18 marca łączymy się z mężczyznami odmawiając modlitwę ojca.
  • 25 marca przepraszamy Boga za wszystkich ludzi winnych aborcji i innych grzechów przeciwko życiu.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którym drogie jest każde życie ludzkie. Niech to wspólne przebłaganie dokona cudu uwolnienia i uzdrowienia całego naszego narodu.

Wszystkie teksty modlitw zostaną wydrukowane w specjalnie przygotowanej broszurce, aby je można było zabrać do swoich środowisk celem większego rozpropagowania.

Tu można pobrać wszystkie materiały wykorzystane w nabożeństwie pokutnym: kroki do uwolnienia z poczucia winy po aborcji, modlitwę matki, modlitwę ojca, nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy przeciwko życiu:


MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Działalność wydawnicza

Rekolekcje i warsztaty duchowości biblijnej

24-26 marca, Niepokalanów - "Modlitwa w Biblii - Biblia w modlitwie". Organizuje: Bractwo Słowa Bożego.

Czytaj dalej...
Nabożeństwo Trzech Sobót

11 marca · 18 marca · 25 marca, Niepokalanów - modlitwy uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji.

Czytaj dalej...
Sfragistyka - wystawa pieczątek

Do sierpnia 2023 w Niepokalanowie "Wystawa pieczątek klasztornych Niepokalanowa, emerytowanych i w służbie czynnej".

Czytaj dalej...