MARYJA!

Plan Nowenny Jubileuszowej w Niepokalanowie

Plan Nowenny Jubileuszowej w Niepokalanowie


3017.4

Nowenna Dziewięcioletnia Jubileuszu Odkupienia

I ROK (2024)
Ona zetrze głowę twoją (Rdz 3,15 Wlg)

W Pierwszym Roku, podzielonym na IV części, na modlitwie i rozważaniu, w świetle Obietnicy Odkupienia z Księgi Rodzaju - "Ona zetrze głowę twoją" (por. 3,15 Wlg) - będziemy zgłębiać treści, zawarte w czterech tematach: Maryja w Tajemnicy Odkupienia, Człowiek w Tajemnicy Odkupienia, Maryja w Tajemnicy Zbawiciela, Maryja w Tajemnicy Kościoła.

Część I. Niedziela, 4 lutego 2024

14:00 Modlitwa nowennowa
Rozważanie: Maryja w Tajemnicy Odkupienia
14:45 Akt Intronizacji
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Część II. Niedziela, 26 maja 2024

14:00 Modlitwa nowennowa
Rozważanie: Człowiek w Tajemnicy Odkupienia
14:45 Akt Zawierzenia Ojczyzny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Część III. Niedziela, 8 września 2024

14:00 Modlitwa nowennowa
Rozważanie: Maryja w Tajemnicy Zbawiciela
14:45 Odnowienie Maryjnych Ślubów Narodu
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Część IV. Niedziela, 10 listopada 2024

14:00 Modlitwa nowennowa
Rozważanie: Maryja w Tajemnicy Kościoła
14:45 Akt Zawierzenia Maryi Matce Kościoła
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

II ROK (2025)
Bądź pozdrowiona, łaski pełna (Łk 1,28)

 • Część 1: Odkupienie a pełnia łaski.
 • Część 2: Stan bez łaski - grzech i jego konsekwencje.
 • Część 3: Pełnia łaski w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa.
 • Część 4: Otrzymujemy łaskę po łasce.

III ROK (2026)
Błogosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1,42)

 • Część 1: Błogosławiona, która uwierzyła...
 • Część 2: Błogosławieni, którzy nie widzieli...
 • Część 3: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
 • Część 4: Błogosławieni, czyli jacy?

IV ROK (2027)
Czy jego Matce nie jest na imię Mariam? (Mt 13,55)

 • Część 1: Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu...
 • Część 2: Zrób, Boże, wszystko, cokolwiek ci powiem.
 • Część 3: Znak, któremu sprzeciwiać się będą...
 • Część 4: Huzia na Józia, i na... Papieża Franciszka.

V ROK (2028)
Oto matka moja i moi bracia (Mk 3,34; Łk 8,19-21)

 • Część 1: Słowo przyjęte.
 • Część 2: Słowo odrzucone.
 • Część 3: Słowo Wcielone.
 • Część 4: Słowo posłane.

VI ROK (2029)
Błogosławione łono, które Cię nosiło (Łk 11,27-28)

 • Część 1: Boże Przykazania wypełnione.
 • Część 2: Boże Przykazania (nie)przestrzegane.
 • Część 3: Nie samym chlebem żyje człowiek.
 • Część 4: Trzeba bardziej słuchać Boga...

VII ROK (2030)
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5)

 • Część 1: Boży plan wobec Maryi.
 • Część 2: Boży plan wobec człowieka.
 • Część 3: Boży plan wobec Chrystusa.
 • Część 4: Boży plan wobec Kościoła.

VIII ROK (2031)
Oto Matka Twoja (J 19,27)

 • Część 1: Misja Maryi.
 • Część 2: Nie bój się wziąc Maryi do siebie.
 • Część 3: Jezus zostawił nam Testament.
 • Część 4: Matka Kościoła i Matka Kościół.

IX ROK (2032)
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie (Dz 1,14)

 • Część 1: Duch i serce Maryi.
 • Część 2: Oni się miłują czy nienawidzą?
 • Część 3: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi...?
 • Część 4: Odkupieni czy zgubieni?

ROK 2033 Jubileusz Odkupienia

Pielgrzymka do Rzymu i Watykanu.

Nowenna do Chrystusa Króla przed 2000-leciem Odkupienia

11-20 maja 2024 r. w Niepokalanowie, w związku z Nowenną Jubileuszu Odkupienia,…

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ