MARYJA!

Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023


I my mamy zmartwychwstać... Osiągniemy ten cel poprzez szczere zwrócenie się do Pośredniczki łask wszelkich - Niepokalanej.

Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał!
Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!

Wiosna. Wypuszczają listki, a obok figurki Niepokalanej brzoskwinia obsypana kwieciem.

Na tym tle słyszymy radosne śpiewy święta Zmartwychwstania, stanowiące wedle słów św. Pawła podwalinę naszej wiary w Pana Jezusa [por. 1 Kor 15,14-25].

Chrystus zmartwychwstał - powtarzają w tym dniu tysiączne usta.

"I my mamy zmartwychwstać" głosi nam wielkanocna pieśń, ale nie tylko po śmierci, lecz co rok Kościół św. wzywa do tego wiernych, nakazując spowiedź wielkanocną.

My zakonnicy tym bardziej zmartwychwstać mamy. Choćby kto miał nieszczęście duchowo umrzeć, choćby mu szatan mówił, że już nigdy z martwych nie powstanie, wystarczy szczere zwrócenie się do Pośredniczki łask wszelkich - Niepokalanej, by uzyskać nie tylko łaskę zmartwychwstania, ale także by osiągnąć wysoki, bardzo wysoki stopień świętości.

Im kto więcej do Niej się zbliży, ten tym obficiej zaczerpnie z łask poznania i ofiarnego ukochania Boga, który z miłości ku nam poszedł aż na krzyż.

św. Maksymilian M. Kolbe, Niepokalanów, przed 16 kwietnia 1938 r.

Niech Zmartwychwstały Chrystus pomaga nam odnosić zwycięstwo nad naszymi słabościami i przeciwnościami, obdarza zdrowiem i ubogaca każdy dzień życia, a Maryja Niepokalana otacza macierzyńska opieką w drodze do nieba.

Radosnego świętowania Wielkiej Nocy i całego Okresu Wielkanocnego!

życzy

Wspólnota Klasztoru Niepokalanów

Post Daniela w Niepokalanowie

Post jako najsilniejsza forma modlitwy. Można o wielkie rzeczy prosić Pana. Można…

Rekolekcje ADORATIO 2024

"Adoracja u stóp Krzyża"8-11 sierpnia 2024 - Niepokalanów

Pokój daj nam, Panie

Modlitwy w intencji pokoju w Polsce i na świecie.

Sztafeta w intencji Polski

Druga sobota (od 15:00) - druga niedziela (do 24:00): modlitwa różańcowa za Polskę…

Rekolekcje Różańcowe z o. Michałem

Poznaj historię i bogactwo Różańca oraz podstawy kultu maryjnego.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ