MARYJA!

Wieczernik Maryi

Wieczernik Maryi


9 dni i nocy nieustannej modlitwy na wzór Maryi i Apostołów w Niepokalanowie

5593.1

Wieczernik Maryi

Zapraszam dziś cały Kościół do zgromadzenia się w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca, aby trwać na nieustannej modlitwie - ze Mną i przeze Mnie. Polecam wam częste gromadzenie się w Wieczernikach, aby dać Mi wielką moc modlitwy. Dzięki niej będę mogła interweniować u Mego Syna Jezusa, aby wkrótce uzyskał dla was od Ojca dar nowej i drugiej Pięćdziesiątnicy - dla Kościoła i dla całej ludzkości.

Maryja do Ks. Stefano Gobbiego (DKUSMB 26.05.1985)

Inicjatywa "Wieczernik Maryi" to odppowiedź na prośbę Najśw. Maryi Panny.

Przez 9 dni i nocy, będziemy nieustannie wołać słowami św. Jana Pawła II, wypowiedzianymi 2 czerwca 1979 r. w Warszawie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi".

Maryja z Apostołami spędziła 9 dni i nocy na modlitwie w wieczerniku i po tym czasie Duch Święty zstąpił, całkowicie przemieniając Apostołów. Z wystraszonych uczniów, którzy podczas próby krzyża zawiedli (oprócz Jana), stali się prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego.

Nam też potrzeba takiej przemiany, abyśmy stali się prawdziwymi świadkami Chrystusa, którzy są w stanie zostawić wszystko i pójść za Jezusem, nie lękając się o sprawy doczesne, gotowi podjąć gorliwą walkę o Królestwo Boże.

Wołajmy do Boga o nowe wylanie Ducha Świętego na Polskę, o przemianę serc dzieci, młodzieży, rodzin, kapłanów, wszystkich osób konsekrowanych, ateistów, nieprzyjaciół Kościoła świętego, aby w Polsce nastała jedna owczarnia z jednym pasterzem. Niech Chrystus stanie się rzeczywistym Królem naszej Ojczyzny i naszych serc.

Zaczynamy 26 maja o 23:00 Mszą św. z homilią ks. Tomasza Borowskiego, po której zawierzymy Polskę i siebie samych Niepokalanemu Sercu Maryi i zaprosimy całe niebo do Wieczernika.

Codziennie od 26 maja do 4 czerwca od 7:00 do 19:00 bracia i siostry ze wspólnoty Nieustającego Różańca, będą w łączności z kaplicą Wieczystej Adoracji nieustannie odmawiać Różaniec w intencji: "aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi". W tej samej intencji odmawiamy Nowennę Pompejańską codziennie od 19:00.

Różaniec, który odmawiacie w Wieczerniku odpowiadając w ten sposób na usilną prośbę waszej Mamy, jest jakby ogromnym łańcuchem miłości i zbawienia, którym możecie otoczyć osoby i sytuacje, a nawet wpływać na przebieg obecnych wydarzeń

(DKUSMB 7.10.1979)

Od 27 maja do 3 czerwca nocne czuwania zaczynają się o 21:45 i kończą o 7 rano w sanktuarium-kaplicy św. Maksymiliana.

Nocne czuwania są podzielone na 4 bloki modlitewne każdy po 2 godziny.

Każdy blok modlitewny zaczynamy Litanią do Krwi Jezusa, aby we Krwi Chrystusa zanurzyć szczególnie te osoby, za które się modlimy, a kończymy Litanią do Ducha Świętego, aby Duch Święty przemienił te poszczególne grupy.

W pierwszym bloku modlitwy, który trwa od 22:00 do 00:00, modlimy się szczególnie za młodzież, dzieci i rodziny przez szczególne wstawiennictwo św. Jana Pawła II oraz oddajemy cześć Maryi, wynagradzając za bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu.

W drugim bloku modlitwy, który trwa od 00:00 do 02:00, modlimy się szczególnie za kapłanów, siostry zakonne, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane przez szczególne wstawiennictwo św. Józefa oraz oddajemy cześć Duchowi Świętemu i wynagradzamy za grzechy.

W trzecim bloku modlitwy, która trwa od 02:00 do 04:00, modlimy się szczególnie za nieprzyjaciół Kościoła Świętego, ateistów, wszystkich, którzy od Kościoła odeszli i dusze czyśćcowe przez szczególne wstawiennictwo św. Maksymiliana oraz oddajemy cześć Jezusowi i wynagradzamy za grzechy.

W czwartym bloku modlitwy, który trwa od 04:00 do 06:00, modlimy się szczególnie za wszystkich, którzy są letni w wierze, za tych, którzy wierzą, prosimy, aby w Polsce nastała jedna owczarnia z jednym pasterzem przez szczególne wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli oraz oddajemy cześć Bogu Ojcu i wynagradzamy za grzechy.

Nocne czuwanie zaczynamy o 21:45 koronką wyrzeczenia się zła i napełniania Duchem Świętym, a o 6:00 odmawiamy koronkę do Ducha Świętego, gdzie prosimy o każdy Jego dar, trwając przed Jezusem Eucharystycznym do 7:00.

Cały Wieczernik przeprowadzany jest w duchu wynagrodzenia za grzechy Polaków, w intencji, "aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi".

Noc z 3 na 4 czerwca będzie nocą dziękczynienia za wysłuchanie naszej modlitwy i za wszystkie otrzymane łaski.

Zakończenie Wieczernika zbiegnie się z zakończeniem Wielkiej Nowenny Pompejańskiej w intencji Polski: aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi.

4 czerwca 2022

21:00Apel Jasnogórski, wystawienie Najśw. Sakramentu
21:10Tajemnice Radosne, Litania do św. Jana Pawła II za rodziny
22:00Tajemnice Bolesne, Litania do św. Maksymiliana za nieprzyjaciół Kościoła św.
23:00Tajemnice Chwalebne (zakończenie Nowenny Pompejańskiej), Litania do św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę, modlitwa do św. Józefa o posłuszeństwo woli Bożej.
0:00Msza św. (homilia ks. Robert Skrzypczak, Duch Święty odnowi oblicze ziemi)
1:00Koronka do Ducha Świętego, Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
2:00Zakończenie

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do łączenia się w tym czasie z Niepokalanowem, aby cała Polska stała się Wieczernikiem Maryi.

Wspólnoty Biorące udział w wydarzeniu:

Męski Różaniec, Męska modlitwa, III Zakon Franciszkański, Rycerstwo Niepokalanej, Akcja Katolicka, Bractwo Adoracyjne, Róże Żywego Różańca, Nieustający Różaniec i wszystkie wspólnoty z inicjatywy Zjednoczeni 2022

Post Daniela w Niepokalanowie

Post jako najsilniejsza forma modlitwy. Można o wielkie rzeczy prosić Pana. Można…

Rekolekcje ADORATIO 2024

"Adoracja u stóp Krzyża"8-11 sierpnia 2024 - Niepokalanów

Pokój daj nam, Panie

Modlitwy w intencji pokoju w Polsce i na świecie.

Sztafeta w intencji Polski

Druga sobota (od 15:00) - druga niedziela (do 24:00): modlitwa różańcowa za Polskę…

Rekolekcje Różańcowe z o. Michałem

Poznaj historię i bogactwo Różańca oraz podstawy kultu maryjnego.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ