MARYJA!

Różaniec Rodzin

Różaniec Rodzin


Akcja modlitewna w ramach Kampanii Różańcowej

5322.4.2

Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka… aby rodzina była "Bogiem silna" Nie lękajcie się żadnych zagrożeń! Boże moce są niepomiernie większe od Waszych trudności!

św. Jan Paweł II

Decydująca konfrontacja między Królestwem Bożym i szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny.

s. Łucja Dos Santos

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Łk 11,9

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.

Św. Jan Paweł II

Doświadczając w codziennym i publicznym życiu narastających tendencji: by zniszczyć rodzinę, umniejszyć jej wartość, niejednokrotnie ośmieszyć jej model składający się z rodziców, dzieci oraz z duchowości religijnej wielu małżonków podjęło wspólną rodzinną modlitwę w Różańcu Rodzin.

Różaniec Rodzin jest darem od Boga. Powstał w czasie żarliwej modlitwy przed cudownym wizerunkiem cierpiącego Pana Jezusa w intencji rodzin, które przeżywały bardzo duże trudności życiowe, powodujące przede wszystkim ogromne cierpienie niewinnych dzieci. Rodzina, która się modliła otrzymała światło, że te rodziny się razem nie modlą.

Korzyści płynące z modlitwy w Różańcu Rodzin

 • Poświęcenie rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi;
 • Każda rodzina w Różańcu Rodzin jest omodlona codziennie całym Różańcem świętym;
 • "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20);
 • Modlitwa rodzinna jest źródłem wielu łask;
 • Rodzice dają świadectwo wiary dla swoich dzieci;
 • Dzieci uczą się modlitwy i pogłębiają swoją wiarę;
 • Wspólna modlitwa jest okazją do pojednania, przebaczenia i budowania dobrych relacji, umacniania więzi rodzinnych;
 • Gromadzenie się rodziny razem sprzyja budowaniu jedności, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa w rodzinie;
 • Wspólna modlitwa daje pokój serca i spokój w rodzinie.

Różaniec Rodzin należy do Kampanii Różańcowej, akcji modlitewnej zainicjowanej w Niepokalanowie 12 września 2020 r. - w 337. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej.


Głównym i najważniejszym celem Różańca Rodzin jest wspólna modlitwa w rodzinach.

Moim pragnieniem jest, abyście codziennie odmawiali Różaniec.

(Matka Boża do Polaków, Gietrzwałd 1877 r.)

Intencja:Za żywych i zmarłych członków swojej rodziny i 19. pozostałych rodzin z róży różańcowej, do której przynależymy oraz za dzieci, których jesteśmy rodzicami chrzestnymi; pozostawiając Matce Bożej pełne prawo do dysponowania wartościami naszych modlitw.
Początek akcji:Pierwsza róża Różańca Rodzin powstała 25 listopada 2018r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 18 maja 2019 r., w 99 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, odbyła się oficjalna inauguracja Różańca Rodzin.
Uczestnicy:Rodziny, małżeństwa, osoby samotne, ale również pojedynczy członkowie rodzin, którzy z różnych względów nie mogą podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną.
Patron:św. Jan Paweł II
Warunek przynależności:Codzienna rodzinna modlitwa 1 dziesiątką Różańca św., przypisaną na dany miesiąc.

Potęgę modlitwy bardzo dobrze znał patron Różańca Rodzin św. Jan Paweł II, który mówił:

Boże moce są niepomiernie większe od Waszych trudności! Niepomiernie większa od zła, które zakorzeniło się w świecie.

Zgłoszenia

 • Poprzez formularz na stronie www.rozaniecrodzin.pl
 • Pocztą elektroniczną: kontakt@rozaniecrodzin.pl
 • Pocztą zwykłą, pisząc na adres:
  Niepokalanów, Kampania Różańcowa
  ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5
  96-515 Teresin

Spotkania modlitewne

Spotkanie Różańca Rodzin odbywa się raz w miesiącu, w drugą sobotę miesiąca, w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie o godz. 11:00

Program spotkania:

 • Msza święta w intencji Różańca Rodzin oraz we wszystkich intencjach nadesłanych na adres kontakt@rozaniecrodzin.pl;
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec święty w intencji rodzin;
 • Obecni dokonują aktu poświęcenia swoich rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny;
 • Krótkie spotkanie organizacyjne w Sali św. Bonawentury.

W miarę możliwości i duchowych potrzeb członkowie Różańca Rodzin uczestniczą w Nocnej Pielgrzymce Pokutnej z Miedniewic do Niepokalanowa lub organizowanym w tym samym czasie czuwaniu modlitewnym w Niepokalanowie (druga sobota miesiąca).


W każdą środę o godz. 19:30 na antenie Radia Niepokalanów członkowie Różańca Rodzin prowadzą modlitwę różańcową.


Więcej informacji o Różańcu Rodzin znajdziesz na stronie głównej tej akcji.

Post Daniela w Niepokalanowie

Post jako najsilniejsza forma modlitwy. Można o wielkie rzeczy prosić Pana. Można…

Rekolekcje ADORATIO 2024

"Adoracja u stóp Krzyża"8-11 sierpnia 2024 - Niepokalanów

Pokój daj nam, Panie

Modlitwy w intencji pokoju w Polsce i na świecie.

Sztafeta w intencji Polski

Druga sobota (od 15:00) - druga niedziela (do 24:00): modlitwa różańcowa za Polskę…

Rekolekcje Różańcowe z o. Michałem

Poznaj historię i bogactwo Różańca oraz podstawy kultu maryjnego.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ