MARYJA!

Spotkanie III: 12-14 maja

Spotkanie III: 12-14 maja


Lectio divina jako/a styl życia
Lectio divina jako/a styl życia maj plakat
Niepokalanów, 12-14 maja 2023
Piątek (12 maja)
19:00kolacjaU Braci
20:00adoracjaKaplica św. Maksymiliana
20:30wprowadzenie w dynamikę spotkania: Czy Lectio divina może być praktykowana w życiu czynnym i jak?Sala w Domu Pielgrzyma
Sobota (13 maja)
8:00modlitwa poranna: JutrzniaKaplica św. Maksymiliana
8:30śniadanieU Braci
9:30konferencja 1: Spotkanie Mojżesza z Bogiem (Wj 3,1-22)Sala w Domu Pielgrzyma
11:00wprowadzenie do Lectio divinaSala w Domu Pielgrzyma
11:45rozmowy indywidualne (zapisy w sekretariacie)Dom Pielgrzyma
13:00obiadU Braci
15:00krąg biblijny (Rdz 6,2-30)Dom Pielgrzyma
16:30rozmowy indywidualne (zapisy w sekretariacie)Dom Pielgrzyma
17:30Msza świętaKaplica św. Maksymiliana
19:00kolacjaU Braci
19:30rozmowy indywidualne (zapisy w sekretariacie)Dom Pielgrzyma
20:00Nabożeństwo Słowa BożegoKaplica św. Maksymiliana
Niedziela (14 maja)
8:00modlitwa poranna: JutrzniaKaplica św. Maksymiliana
8:30śniadanieU Braci
9:30konferencja 2: Maria Magdalena jako świadek męki i zmartwychwstania Chrystusa (J 19-20)Sala w Domu Pielgrzyma
11:00godzina biblijna (Łk 2,46-56)Dom Pielgrzyma
12:30Msza św.Kaplica św. Maksymiliana
13:30obiad i rozjazdU Braci

Spotkanie I: 10-12 lutego

Modlitwa ustna zakorzeniona w Biblii: Godzinki jako medytacja biblijna

Spotkanie II: 24-26 marca

Medytacja biblijna jako ćwiczenie osobiste i wspólnotowe

Rekolekcje i warsztaty: 24-29 lipca

Słowo Boga blisko nas

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ