MARYJA!

Kampania Różańcowa

Kampania Różańcowa


Aktualizacja, 2021-04-28 07:50 5145.6

Akcja modlitewno-pokutna katolików


Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

Rdz 3,14-15

I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa

Ap 12,17

Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje

Trzecia Tajemnica Fatimska

Kampania Różańcowa to zorganizowana akcja modlitewno-pokutna katolików. Jest kontynuacją Sztafety Różańcowej, która trwała od 27 października 2018 r. do stulecia Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 2020 r. i zjednoczyła w nieustannej modlitwie różańcowej 5068 duchownych i świeckich. Na liczne prośby uczestników Sztafet postanowiliśmy kontynuować to Boże dzieło w zmienionej i rozszerzonej formie.

Intencja:

O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie.

Czas trwania: od 12 września 2020 r. do wypełnienia się obietnicy fatimskiej: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje.

Patron: św. Maksymilian Maria Kolbe.

Uczestnicy: wierni świeccy i duchowni zarówno niezrzeszeni i zrzeszeni.

Warunek Przynależności: regularna modlitwa różańcowa.

Formy przynależności:

 1. Szeregowiec - codziennie "dziesiątek" Różańca (dowolna tajemnica i dowolna forma).
 2. Wolny strzelec - jedna godzina modlitwy różańcowej tygodniowo, w dowolny dniu i godzinie.
 3. Zawodowiec - jedna godzina Różańca w tygodniu, stały dzień i godzina.
 4. Komandos Czasowy - Nowenna Pompejańska (codziennie minimum 3 części Różańca przez 54 dni), jedna lub więcej.
 5. Komandos Stały - nieustanna Nowenna Pompejańska (jedna się kończy a druga zaczyna).

Broń:

 1. Różaniec według form przynależności

 2. Eucharystia:

  • świadome i pełne uczestnictwo co najmniej w niedzielę i święta,
  • adoracja Najśw. Sakramentu, według możliwości,
  • zamawianie Mszy św. w intencji o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
 3. Akty pokuty według możliwości, stanu zdrowia i roztropności:

  • post
  • wynagrodzenie za grzechy swoje i innych,
  • uczynki miłosierdzia,
  • przykład chrześcijańskiego życia,
  • dobrowolnie przyjęte cierpienie
 4. Praca nad osobistym pogłębianiem wiary poprzez:

  • lekturę Pisma Świętego,
  • czytanie literatury duchowej,
  • korzystanie z kursów, rekolekcji, studiów organizowanych przez Kościół.

O Kampania Różańcowa opowiada franciszkanin o. Mirosław Kopczewski - inicjator i moderator tej akcji.

Zgłoszenia

 • Poprzez formularz

 • Pocztą elektroniczną: poczta@niepokalanow.pl

 • Pocztą zwykłą, pisząc na adres:
  Niepokalanów, Kampania Różańcowa, ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5, 96-515 Teresin

Współpraca: Kampania Różańcowa łączy ludzi w walce ze złem w wymiarze indywidualnym i społecznym, dlatego:

 • modlimy się za siebie nawzajem,
 • wspieramy dobre dzieła zainicjowane przez innych,
 • dzielimy się doświadczeniem i informacją,
 • nagłaśniamy dobre przedsięwzięcia,
 • współpracujemy z wiernymi zrzeszonymi we wspólnotach, ruchach katolickich, stowarzyszeniach itp.

Ochrona duchowa: uczestnicy Kampanii Różańcowej są objęci codzienną Mszą św. w Niepokalanowie

Motto: Pod płaszczem Maryi walczymy z wszelkimi przejawami zła w świecie.

Zasady działań indywidualnych i zorganizowanych

Regulamin Życia św. Maksymiliana M. Kolbego

Kraków, luty 1920 r. (Czytać co miesiąc)

1) Muszę być świętym jak największym.

2) Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną - MI3.

3) Z góry wyklucz grzech śmiertelny lub dobrowolny powszedni - Spokój o przeszłość. - Gorącością wynagrodź czas stracony.

4) Nie opuszczę:

a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i

b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) Posłuszeństwo twoją regułą = Wola Boża przez Niepokalaną. Narzędzie.

6) Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe nie zwracaj uwagi.

7) Zawsze spokojne, nacechowane miłością działanie.

8) Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa.

9) Przygotowanie, działanie, skutek.

10) Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej: czymkolwiek jesteś, cokolwiek masz lub możesz, wszystkie "actiones" (myśli, słowa, uczynki) i "passiones" (przyjemne, przykre, obojętne) są Jej całkowitą własnością. Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Tak samo Jej są wszystkie twe intencje: niech więc zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie umie naruszyć).

Jesteś narzędziem w Jej ręku, więc czyń to tylko, co Ona chce: wszystko z Jej ręki przyjmuj. Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz. Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i o twoich Jej pozostaw. Nic sobie, ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej. Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią, tak, jak i Ona jest narzędziem miłosierdzia Bożego. Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim, o Niepokalana. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci się podoba.

11) Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia. [por. Flp 4,13].

12) Życie wewnętrzne: Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich.

Post Daniela w Niepokalanowie

Post jako najsilniejsza forma modlitwy. Można o wielkie rzeczy prosić Pana. Można…

Rekolekcje ADORATIO 2024

"Adoracja u stóp Krzyża"8-11 sierpnia 2024 - Niepokalanów

Pokój daj nam, Panie

Modlitwy w intencji pokoju w Polsce i na świecie.

Sztafeta w intencji Polski

Druga sobota (od 15:00) - druga niedziela (do 24:00): modlitwa różańcowa za Polskę…

Rekolekcje Różańcowe z o. Michałem

Poznaj historię i bogactwo Różańca oraz podstawy kultu maryjnego.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ