MARYJA!

Kampania Różańcowa

Kampania Różańcowa


Aktualizacja, 2021-04-28 07:50 5145.6

Akcja modlitewno-pokutna katolików


Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

Rdz 3,14-15

I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa

Ap 12,17

Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje

Trzecia Tajemnica Fatimska

Kampania Różańcowa to zorganizowana akcja modlitewno-pokutna katolików. Jest kontynuacją Sztafety Różańcowej, która trwała od 27 października 2018 r. do stulecia Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 2020 r. i zjednoczyła w nieustannej modlitwie różańcowej 5068 duchownych i świeckich. Na liczne prośby uczestników Sztafet postanowiliśmy kontynuować to Boże dzieło w zmienionej i rozszerzonej formie.

Intencja:

O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie.

Czas trwania: od 12 września 2020 r. do wypełnienia się obietnicy fatimskiej: Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje.

Patron: św. Maksymilian Maria Kolbe.

Uczestnicy: wierni świeccy i duchowni zarówno niezrzeszeni i zrzeszeni.

Warunek Przynależności: regularna modlitwa różańcowa.

Formy przynależności:

 1. Szeregowiec – codziennie "dziesiątek" Różańca (dowolna tajemnica i dowolna forma).
 2. Wolny strzelec – jedna godzina modlitwy różańcowej tygodniowo, w dowolny dniu i godzinie.
 3. Zawodowiec – jedna godzina Różańca w tygodniu, stały dzień i godzina.
 4. Komandos Czasowy – Nowenna Pompejańska (codziennie minimum 3 części Różańca przez 54 dni), jedna lub więcej.
 5. Komandos Stały – nieustanna Nowenna Pompejańska (jedna się kończy a druga zaczyna).

Broń:

 1. Różaniec według form przynależności

 2. Eucharystia:

  • świadome i pełne uczestnictwo co najmniej w niedzielę i święta,
  • adoracja Najśw. Sakramentu, według możliwości,
  • zamawianie Mszy św. w intencji o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
 3. Akty pokuty według możliwości, stanu zdrowia i roztropności:

  • post
  • wynagrodzenie za grzechy swoje i innych,
  • uczynki miłosierdzia,
  • przykład chrześcijańskiego życia,
  • dobrowolnie przyjęte cierpienie
 4. Praca nad osobistym pogłębianiem wiary poprzez:

  • lekturę Pisma Świętego,
  • czytanie literatury duchowej,
  • korzystanie z kursów, rekolekcji, studiów organizowanych przez Kościół.

O Kampania Różańcowa opowiada franciszkanin o. Mirosław Kopczewski - inicjator i moderator tej akcji.

Zgłoszenia

 • Poprzez formularz

 • Pocztą elektroniczną: poczta@niepokalanow.pl

 • Pocztą zwykłą, pisząc na adres:
  Niepokalanów, Kampania Różańcowa, ul. Św. Maksymiliana Kolbego 5, 96-515 Teresin

Współpraca: Kampania Różańcowa łączy ludzi w walce ze złem w wymiarze indywidualnym i społecznym, dlatego:

 • modlimy się za siebie nawzajem,
 • wspieramy dobre dzieła zainicjowane przez innych,
 • dzielimy się doświadczeniem i informacją,
 • nagłaśniamy dobre przedsięwzięcia,
 • współpracujemy z wiernymi zrzeszonymi we wspólnotach, ruchach katolickich, stowarzyszeniach itp.

Ochrona duchowa: uczestnicy Kampanii Różańcowej są objęci codzienną Mszą św. w Niepokalanowie

Motto: Pod płaszczem Maryi walczymy z wszelkimi przejawami zła w świecie.

Zasady działań indywidualnych i zorganizowanych

Regulamin Życia św. Maksymiliana M. Kolbego

Kraków, luty 1920 r. (Czytać co miesiąc)

1) Muszę być świętym jak największym.

2) Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną - MI3.

3) Z góry wyklucz grzech śmiertelny lub dobrowolny powszedni - Spokój o przeszłość. - Gorącością wynagrodź czas stracony.

4) Nie opuszczę:

a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i

b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) Posłuszeństwo twoją regułą = Wola Boża przez Niepokalaną. Narzędzie.

6) Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe nie zwracaj uwagi.

7) Zawsze spokojne, nacechowane miłością działanie.

8) Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa.

9) Przygotowanie, działanie, skutek.

10) Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej: czymkolwiek jesteś, cokolwiek masz lub możesz, wszystkie "actiones" (myśli, słowa, uczynki) i "passiones" (przyjemne, przykre, obojętne) są Jej całkowitą własnością. Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Tak samo Jej są wszystkie twe intencje: niech więc zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie umie naruszyć).

Jesteś narzędziem w Jej ręku, więc czyń to tylko, co Ona chce: wszystko z Jej ręki przyjmuj. Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz. Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i o twoich Jej pozostaw. Nic sobie, ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej. Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią, tak, jak i Ona jest narzędziem miłosierdzia Bożego. Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim, o Niepokalana. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci się podoba.

11) Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia. [por. Flp 4,13].

12) Życie wewnętrzne: Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich.

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w Niepokalanowie i w Rycerstwie Niepokalanej (MI)

Formacja kobiet

Formacja kobiet - spotkania i inicjatywy dla kobiet pragnących pogłębić swoje życie duchowe.

VI Spotkanie Dzieci

Niepokalanów, VI Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci, 17 września

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ