MARYJA!

Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie 2020


Bóg jest pośród nas!

Dziś narodził się wam Zbawiciel (Łk 2,11)

Narodzenie Pana Jezusa jako wydarzenie historyczne, przekracza gra-nice czasu i przestrzeni. Św. Franciszek z Asyżu, rozważając tę tajem-nicę w Greccio, powiedział: "Chrystus co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana". Św. Maksymilian dodaje, że stało się to moż-liwe dzięki Niepokalanej, która stale pomaga nam w narodzinach Jezu-sa. To najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia staje się dla nas rzeczywistością i jest uobecniane w sposób szczególny podczas Mszy świętej.

Świętując Boże Narodzenie utwierdzamy się, że Bóg jest pośród nas, a jego obecność jak światło rozjaśnia wszelkie ciemności. Dziś, kiedy doświadczamy wielu zagrożeń, czy to ze strony epidemii czy "ulicy", atakującej Kościół, potrzebujemy Chrystusowego światła, nadziei i mocy. Niech Jezus przychodzący jako Emmanuel, będzie źródłem nie-wyczerpanej ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża. Radosnych i błogosławionych świąt!

W imieniu całej wspólnoty klasztornej

O. Mariusz Słowik - Gwardian

Niepokalanów, Boże Narodzenie 2020

Najnowsze
Wiadomości

25.01.2021

Apostołowie Chrystusa i Niepokalanej
Z racji święta Nawrócenia św. Pawła przybliżmy historię miejsca jego narodzenia, Tarsu.

13.01.2021

Niepokalanów pod opieką św. Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

09.01.2021

Prorok każdego czasu
8 stycznia - 127. rocznica urodzin i chrztu sw. Maksymiliana Kolbego.

08.01.2021

Funjob: Chrzest
FunJob: interaktywne spotkanie MI w usłudze Teams - pierwsze w nowym 2021 r. odbyło się…

06.01.2021

Objawienie Pańskie
Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior złoto - symbol władzy królewskiej, a Baltazar mirrę…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ