MARYJA!

Dom Pielgrzyma

Dom Pielgrzyma


Aktualizacja 2024-01-30 09:00151.13

Dom Pielgrzyma Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie

96-515 Teresin, ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5

tel. +48 572 308 967 | e-mail: dom.pielgrzyma@niepokalanow.pl


Godziny pracy recepcji: godz. 8:00 - 20:00 (codziennie).

Przyjazd w godzinach późniejszych ustalamy indywidualnie telefonicznie.

Możliwość wynajęcia sal konferencyjnych.

Możliwość zamówienia posiłków (śniadania, obiadu, kolacji).
Przy rezerwacji miejsc noclegowych prosimy deklarować chęć wykupienia posiłków.


Doba hotelowa: godz. 17:00 - 10:00.


Oferta

Pokoje i noclegi

Dom Świętej Teresy (A)
Pokoje z łazienką:
 • 1-osobowy: 80 zł
 • 2-osobowy: 120 zł
 • 3-osobowy: 165 zł
 • 4-osobowy: 200 zł

Dom Świętej Teresy (B) i Dom Świętego Maksymiliana (M)
Pokoje z umywalkami (łazienka wspólna):
 • 1-osobowy: B 50 zł i M 60 zł
 • 2-osobowy: B 100 zł i M 110 zł
 • 3-osobowy: M 135 zł
 • 4-osobowy: M 160 zł

Dom Świętego Jana Pawła II
Pokoje z łazienką:
 • 1-osobowy: 100 zł
 • 2-osobowy: 140 zł
 • 3-osobowy: 180 zł
 • 4-osobowy: 220 zł

Na wyposażeniu pokoju jest pościel i ręcznik.

Zapraszamy do jadłodajni u Braci, aby wzmocnić swoje siły fizyczne. Jadłodajnia czynna codziennie w godz. 7:30 − 19:30.

Posiłki u Braci

 • Śniadanie: 20 zł
 • Obiad: 40 zł
 • Obiadokolacja: 40 zł
 • Kolacja: 20 zł

Ogólne warunki rezerwacji i płatności
w Domu Pielgrzyma

 1. Rezerwacji miejsc noclegowych należy dokonywać w recepcji Domu Pielgrzyma telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków rezerwacji i płatności.
 2. Do każdej rezerwacji grupowej wysyłane jest potwierdzenie zgłoszenia, które zawiera podstawowe dane dotyczące pobytu to jest: terminu rezerwacji, liczby osób, wysokości zadatku i terminu jego wpłaty.
 3. Warunki przyjęcia rezerwacji:
  1. grupowej powyżej 10 osób - wpłata zadatku w wysokości 30% kosztów całego pobytu na konto bankowe,
  2. grupowej do 10 osób - wpłata zadatku w wysokości kosztów pierwszej doby rezerwacji podanej w potwierdzeniu na konto bankowe:

   Działalności Ojców Franciszkanów
   Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
   PKO BP S.A. I O/Sochaczew 43 1020 1185 0000 4802 0012 6953
   Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

  3. niewpłacenie zadatku w podanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji,
  4. potwierdzenie rezerwacji zostaje wysłane po wpłaceniu zadatku i zawiera: liczbę wynajmowanych pokoi i pomieszczeń oraz całkowity koszt pobytu.
 4. Zwrot zadatku w przypadku rezygnacji wysłanej pocztą elektroniczną:
  1. rezerwacja dla grupy powyżej 10 osób:
   - w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą rezerwacji - 100%
   - w terminie nie krótszym niż 10 dni przed datą rezerwacji - 50%
   - w terminie krótszym niż 10 dni zadatku nie zwracamy.
  2. rezerwacja dla grupy do 10 osób:
   - w terminie nie krótszym niż 3 dni przed datą rezerwacji - 100%
   - w terminie krótszym niż 3 dni zadatku nie zwracamy
 5. Pozostałą część należności za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
 6. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z posiłku.

Regulamin pobytu w Domu Pielgrzyma

W celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym domu należy przestrzegać podanych poniżej zasad.

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 17:00 i kończy o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej należy zgłosić w recepcji. Pracownik recepcji postara się uwzględnić życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z posiłku.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu pracownik recepcji ma obowiązek odmówienia rezerwacji.
 2. W trakcie dokonywania rezerwacji /w czasie zameldowania Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr dowodu osobistego lub paszportu) w bazie obiektu.
 3. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
 5. Pracownik recepcji wystawia paragon fiskalny. Na życzenie Gości wystawiane są faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 6. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w pokoju hotelowym.
 7. Pracownik recepcji może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 8. Przyjazd po godzinie 20:00 wymaga indywidualnego uzgodnienia z pracownikiem recepcji.

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak i ich utratę.
 3. Zauważone w pokoju usterki Goście zobowiązani są zgłosić do recepcji.
 4. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 5. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych substancji odurzających, jak również nieobyczajnego zachowania.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 7. Kawę i herbatę można zrobić w herbaciarni bez możliwości wynoszenia. Do dyspozycji Gości jest lodówka.
 8. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokoju.
 9. Na terenie obiektu nie dopuszcza się obecności zwierząt.
 10. W przypadku grup zorganizowanych za wszystkich uczestników odpowiada organizator.
 11. Kończąc pobyt pokój należy zamknąć, a klucz pozostawić w recepcji.

 1. Dom Pielgrzyma nie odpowiada za rzeczy wartościowe Gościa pozostawione w pokoju.
 2. Parking przeznaczony dla Gości jest niestrzeżony w związku z tym Dom Pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu lub przedmiotów w nim pozostawionych.

Dom Pielgrzyma − pokoje i noclegi
Więcej
Dom Pielgrzyma − kontakt i informacje
Więcej
Jadłodajnia "U Braci"
Więcej

MI Newsletter
Rycerski rozkaz Niepokalanej

Otrzymuj powiadomienia o różnych inicjatywach podejmowanych przez Rycerstwo Niepokalanej i klasztor Niepokalanów, bedących często propozycją podjęcia konkretnych działań przez członków Rycerstwa Niepokalanej.

Kolbianum

Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" w Niepokalanowie

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez…

Archiwum

Informacje dotyczące św. Maksymiliana Marii Kolbego i historii klasztoru Niepokalanów