MARYJA!

Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu

Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu


Konferencja naukowa, Niepokalanów, 13-14 października 2017 r.
3939.2
 • Piątek, 13 października 2017
 • 9.00 Msza święta w Bazylice
  Przewodniczenie: Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW
  Homilia: N. O. Prowincjał Wiesław Pyzio OFMConv
 • 10.00 Kawa
 • Inauguracja Roku Akademickiego
 • 10.30 Śpiew: Gaude Mater – Chór parafii Niepokalanów pod dyrekcją Pawła Ambroziaka
 • O. Grzegorz M. Szymanik, gwardian Niepokalanowa, Powitanie gości
 • O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik, dyrektor Instytutu "Kolbianum", Sprawozdanie z działalności Instytutu "Kolbianum" za Rok Akademicki 2016/2017
 • Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW, Przemówienie inauguracyjne, Wręczenie dyplomów absolwentom Instytutu"Kolbianum", Immatrykulacja nowych studentów "Kolbianum"
 • Śpiew: Gaudeamus igitur - Chór
 • N. O. Wiesław Pyzio, Prowincjał
 • Sz. P. Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin, Życzenia na nowy Rok Akademicki
 • Dwa utwory muzyczne w wykonaniu chóru parafii Niepokalanów
 • 12.35 Obiad - refektarz klasztorny
 • SESJA I
 • 14.00 O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik, dyrektor Instytutu "Kolbianum", Wprowadzenie w tematykę konferencji
 • 14.10 Prof. dr hab. Karol Klauza, KUL, Lublin, Rozumienie znaków czasu dziś
 • 14.40 Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer UŚ, Katowice, Znaki czasu jako wyzwania współczesności (społeczne, indywidualne)
 • 15.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 15.25 Kawa
 • 15.55 O. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv, Papieski Wydział św. Bonawentury, Rzym, Założenie Rycerstwa Niepokalanej jako odpowiedź na ówczesne znaki czasu
 • 16.25 Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, PWT, Wrocław, "Niepokalana – oto nasz Ideał" w odniesieniu do współczesnych znaków czasu
 • 16.55 Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, UPJPII, Kraków – Tarnów, Rycerz Chrystusa i Niepokalanej
 • 17.25 Pytania do prelegentów i ich odpowiedzi
 • 18.00 Kolacja – Dom Rekolekcyjny I
 • 19.30 Oratorium Maryjno-Kolbiańskie - Bazylika
 • Sobota 14 października 2017
 • 7.00 Śniadanie - Dom Rekolekcyjny I
 • 8.00 Msza święta w Bazylice
  Przewodniczenie: O. Grzegorz Maria Szymanik OFMConv, Asystent Narodowy MI i Gwardian Niepokalanowa
  Homilia: O. Stanisław Piętka OFMConv, Prezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej
 • SESJA II
 • 9.15 Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW, Warszawa – Ołtarzew, Apostolat świeckich według nauczania papieży na przełomie XX i XXI wieku
 • 9.45 S. Paulina Maria Bogumiła Januchta SFMI, Przemyśl, Radio Fara, Apostolstwo modlitwy i ofiary w Rycerstwie Niepokalanej</p>
 • 10.15 Kawa
 • 10.45 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL, Lublin, Zaangażowanie Rycerstwa Niepokalanej w życie społeczne
 • 11.15 O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv, MI w Rodzinie
 • 11.45 Pytania do prelegentów i ich odpowiedzi
 • 12.15 O. dr Stanisław Piętka, Prezes Narodowy MI, Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • 12.30 Obiad - Dom Rekolekcyjny I

Miejsce konferencji

Niepokalanów
96-515 Teresin
sala św. Bonawentury

Zgłoszenie uczestnictwa

Sekretariat Ośrodka Narodowego MI w Niepokalanowie
tel. 46 864 22 39 (w 8.00-15.00).
e-mail: naromi@op.pl

Serdecznie zapraszamy!

Maryja - uzdrowienie chorych w dobie koronawirusa

Niepokalanów, 21 października - konferencja ogólnopolska, inauguracja Roku Akademickiego w "Kolbianum".

W łączności z Maryją - sympozjum

Sympozjum: Życie chrześcijańskie - w łączności z Maryją Niepokalaną.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ