MARYJA!

Maryja - uzdrowienie chorych w dobie koronawirusa

Maryja - uzdrowienie chorych w dobie koronawirusa


Niepokalanów, 21 października - konferencja ogólnopolska, inauguracja Roku Akademickiego w "Kolbianum".

Konferencja Ogólnopolska

Maryja - uzdrowienie chorych w dobie koronawirusa

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" w Niepokalanowie

Niepokalanów, 21 października 2022

8:45Msza święta w Bazylice
O. dr Mirosław Bartos - Wikariusz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej
Homilia: O. dr Piotr Żurkiewicz - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego OO.Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach
9:45Kawa
10:00Gaude Mater - chór parafii Niepokalanów pod dyrekcją p. Pawła Ambroziaka
 • Powitanie gości - O. dr Mariusz Słowik, Gwardian Niepokalanowa
 • Sprawozdanie z działalności Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego "Kolbianum" - o. dr Ireneusz Klimczyk, Dyrektor "Kolbianum"
 • Przemówienie inauguracyjne - Władze UKSW
 • Wręczenie dyplomów absolwentom Instytutu Kolbianum.
 • Immatrykulacja nowych studentów "Kolbianum".
 • Gaudeamus igitur - chór
 • Życzenia na Nowy Rok Akademicki -
  Sz. p. Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin
  O. dr Mirosław Bartos - Wikariusz Prowincji Władze UKSW
 • Dwa utwory muzyczne w wykonaniu chóru parafii Niepokalanów
10:45Otwarcie Konferencji i wprowadzenie w tematykę - O. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv, Dyrektor "Kolbianum"
10:55Epidemie, zarazy i choroby w Biblii - Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, UKSW
11:20Śmierć w ujęciu Cypriana z Kartaginy w "De mortalitate" - Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski, UAM
11:50Pandemia koronawirusa w tajemnicy Opatrzności Bożej - Ks. prof. dr hab. Marek Tatar, UKSW
12:15Dyskusja
12:40Obiad (refektarz klasztorny)
13:50Kościół wobec "lockdown-ów" - O. dr hab. Jerzy Brusiło, UPJPII
14:15Kościół a społeczeństwo po pandemii - Ks. prof. dr hab. Janusz Szulist, UMK
14:40Dyskusja
15:00Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:15Kawa
15:40Kiedy ikony Maryi płaczą - O. dr hab. Ignacy Kosmana, UKSW - "Kolbianum"
16:05Czy pandemia jest początkiem końca?: maryjny i apokaliptyczny wymiar pandemii - Ks. prof. dr. hab. Arkadiusz Wuwer, UŚ
16:30Przeżywanie czasu kryzysu w duchu objawień maryjnych - P. dr Alicja Święcicka, UKSW - "Kolbianum"
16:55Dyskusja
17:20Podsumowanie - O. Ryszard Żuber OFMConv, Prezes Narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce
18:00Kolacja (Dom Pielgrzyma)

fot. Kolbianum / pl.depositphotos.com

Maryja – Matka Jedności Kościoła i narodu

Niepokalanów, 20 października - konferencja ogólnopolska "Kolbianum".

Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzią na znaki czasu

Konferencja naukowa, Niepokalanów, 13-14 października 2017 r.

W łączności z Maryją - sympozjum

Sympozjum: Życie chrześcijańskie - w łączności z Maryją Niepokalaną.

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ