MARYJA!

Jak żyć oddaniem się Niepokalanej?

Jak żyć oddaniem się Niepokalanej?


Sposoby życia oddaniem się Niepokalanej.

Sposoby życia oddaniem się Niepokalanej

Spotkanie młodych rycerzy Niepokalanej
Jak być rycerzem Niepokalanej?

1. Pogłębiaj swoje oddanie. Św. Maksymilian mówił, że są trzy pola działania, aby skuteczniej "zdobyć cały świat dla Niepokalanej":

 • zdobyć samych siebie,
 • później naszych najbliższych, przyjaciół, współpracowników,
 • w końcu zdobyć cały świat - przez Ewangelię.

Aby zwyciężyć na pierwszym froncie: nad naszą słabą wolą i skłonnością do grzechu - powinniśmy prowadzić życie duchowe. Kontynuowanie wewnętrznego nawrócenia jest podstawą apostolskiej działalności, która przynosi rzeczywiste owoce: Jak możemy coś dać, jeśli sami tego nie mamy?

Jak jako członkowie MI możemy pogłębić nasze życie duchowe oraz wzmocnić nasze całkowite oddanie się Niepokalanej? Oto kilka wskazówek:

 1. Uczestnicz we Mszy św., codziennie, jeśli możliwe - "źródło i szczyt" zaangażowania we wspólnocie Kościoła.
 2. Regularna spowiedź (raz na miesiąc, jeśli to możliwe)
 3. Znajdź czas na adorację Najśw. Sakramentu.
 4. Módl się na różańcu indywidualnie, we wspólnocie lub w rodzinie.
 5. Rozmawiaj z Panem codziennie rano (zacznij od 15 minut).
 6. Czytaj Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, by lepiej poznać Chrystusa.
 7. Czytaj dobrą katolicka literaturę oraz prenumeruj rycerskie czasopisma ("Rycerz Niepokalanej", "Rycerz Młodych", "Mały Rycerzyk Niepokalanej", "Miles").
 8. Zgłębiaj nauczanie papieskie: Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka oraz Katechizm Kościoła Katolickiego.
 9. By mieć duchowe wsparcie, dołącz się do grupy modlitewnej w swojej parafii lub do grupy rówieśniczej.

2. Propaguj oddanie się Niepokalanej: Jedyną drogą rozwoju MI jest zaangażowanie członków, którzy działają i zapraszają innych do przyłączenia się. Musimy zapraszać do MI nasze rodziny, naszych przyjaciół, współpracowników, innych parafian i tych, których spotkamy. Można im np. wręczyć broszurkę MI z deklaracją oddania się Niepokalanej.

3. Rozdawaj Cudowny Medalik. Św. Maksymilian mówił, że to katolickie sakramentalia jest "kulką", którą wyprasza się nadprzyrodzoną łaskę. Zachęcał rycerzy do przyjęcia tego prezentu od naszej Pani, by doprowadzić innych do nawrócenia i uświęcenia (noszony z wiarą chroni i wyraża nasze oddanie się). Można go użyć jako narzędzie katechetyczne, ukazujące nauczanie Kościoła o Maryi, jako prowadzenie innych do Niepokalanej. Noś je w torbie, portmonetce lub kieszonce. Dobrze jest mieć też przy sobie broszurkę o Cudownym Medaliku.

4. Propaguj Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża. Św. Maksymilian nazywał RNSK "przednią strażą" MI, potężną armią modlitewną. Przez przynależność do RNSK członkowie MI, doświadczeni wielkim lub małym cierpieniem, wypraszają niewymowne łaski, ponieważ łączą się z doświadczeniem Chrystusa w akcie "odkupieńczego cierpienia". Można propagować RNSK wśród ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych i tych, którzy doświadczają różnych krzyży. Odwiedzaj domy opieki, szpitale, hospicja i tych, którzy mogą uczestniczyć w tej wartościowej posłudze.

5. Upowszechniaj książeczkę "Oddanie się Niepokalanej": W czasach teologicznego zamieszania, wielu nie rozumie pobożności maryjnej. Żeby usunąć uprzedzenia, rozdawaj popularną książeczkę "Oddanie się Niepokalanej", ukazujący czym jest to oddanie i jak jest bardzo cenne.

6. Zakładaj apostolskie grupy MI. Tak jak św. Maksymilian zakładał "Miasteczka Niepokalanej" (Niepokalanowy), by były centrami ewangelizacji, my też możemy zakładać małe "wioski", które by były centrami modlitwy i wstawiennictwa. Poprzez spotkania rycerzy w małych grupach, możemy pomagać w budowaniu Królestwa Najśw. Serca Jezusowego. Modlitwa wstawiennicza jest siłą życiową apostolskiej działalności, szczególnie potrzebną dla MI. Załóż AGR w swojej parafii.

7. Zorganizuj studencką grupę MI. Jak ciało potrzebuje aktywności fizycznej, by utrzymać dobrą kondycję, tak samo nasz umysł potrzebuje studiowania, by pozostać w duchowej kondycji. Rycerze muszą nieustanni pogłębiać znajomość katolickiej wiary po to, żeby nią żyć, wyznawać, a nawet bronić ją, jeżeli będzie taka potrzeba. Złączeni naszym Maryjnym oddaniem, powinniśmy zagłębiać się w treści Katechizmu Kościoła Katolickiego, Pisma Świętego, papieskich encyklik i dostępnych publikacji na temat MI. Skontaktuj się z Centrum MI, by otrzymać więcej informacji.

8. Bierz udział w rycerskich zjazdach. MI co roku organizuje rycerskie zjazdy dla rycerzy, podczas których świadczą o wierze, modlą się i uczą, jak coraz doskonalej przeżywać osobiste oddanie się Niepokalanej. Spotkania odbywają się w Niepokalanowie w lecie (pod koniec lipca). Niepokalanów posiada trzy domy rekolekcyjne, trzy duże sale konferencyjne, inne ciekawe miejsca. Zobacz szczegóły na stronie mi-polska.pl.

9. Działaj ONLINE! Św. Maksymilian pragnął użyć każdego nowoczesnego wynalazku, by "zdobyć cały świat dla Niepokalanej". Dowiedz się więcej o oddaniu się Niepokalanej i o MI odwiedzając naszą stronę www.mi-polska.pl. Strona ta zawiera wiele pomocnych informacji w lepszym życiu oddaniem. Zostań "sieciowym ewangelizatorem", by zapraszać innych do odwiedzenia tej strony. Przyłącz się do akcji: "Zdobyć cały ch@t dla Niepokalanej!"

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ