MARYJA!

Pisma Ojca Kolbego

Pisma Ojca Kolbego


55.2

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Pisma (część I i II)

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów


Święty Maksymilian Kolbe pozostawił po sobie bogatą spuściznę, nazywaną często dziedzictwem kolbiańskim. Stanowią ją przede wszystkim świadectwa braci z Niepokalanowa, więźniów z Pawiaka i z Auschwitz oraz innych ludzi, którzy znali go osobiście. Drugą częścią spuścizny po św. Maksymilianie są dzieła, które po sobie pozostawił: Niepokalanowy, czasopisma... Trzecią część dziedzictwa kolbiańskiego stanowią ludzie żyjący jego duchem, zwłaszcza członkowie Rycerstwa Niepokalanej. Wreszcie czwarta część spuścizny to pisma św. Maksymiliana. W ich skład wchodzą:

 1. Listy (kartki pocztowe, telegramy, dopiski do listów autorstwa innych osób), do których udało się dotrzeć.
 2. Notatki z rekolekcji i rozmyśań.
 3. Pamiętniki.
 4. Artykuły, referaty, komunikaty, szkice, regulaminy.

 5. Zamów w Wydawnictwo Niepokalanów


  Internetowe wydanie pism św. Maksymiliana

  Internetowe wydanie pism św. Maksymiliana (POMK 1) pierwotnie zostało opracowane w oparciu o pierwsze kompletne wydanie "studyjne", utrwalone w maszynopisie w Niepokalanowie w 1970 r. i w 1971 r. powielone w Rzymie w kilkuset egzemplarzach. W 2007 r. ukazała się I część Pism św. Maksymiliana, zawierająca jego listy, czyli tomy I-IV z wydania "studyjnego". Rok później została wydana część II, zawierająca pamiętniki i artykuły Świętego. Obie części są do nabycia na stronie Wydawnictwa OO. Franciszkanów wydawnictwo.niepokalanow.pl .

  Obecna wersja internetowa (POMK 2.0.2) jest w fazie rozwojowej i systematycznie aktualizowana z wydania "studyjnego" tak, by była zgodna z papierowym wydaniem dwutomowym z lat 2007-2008. Dlatego w opracowaniach naukowych powinno porównać się wersje cytowanych fragmentów z wydaniem papierowym.

  pisma.niepokalanow.pl

Działalność wydawnicza

Maksymilianalia 2021

Zapraszamy środowiska kolbiańskie do Niepokalanowa do udziału w Maksymilianaliach 25 września 2021 r.

Czytaj dalej...
Rekolekcje zawierzenia

Niepokalanów, od 29 września - przygotowania do całkowitego oddania siebie i wszelkich spraw Niepokalanej.

Czytaj dalej...
Kapłani Na Maksa

26-28 października - rekolekcje dla kapłanów w duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ