MARYJA!

Sfragistyka - wystawa pieczątek

Sfragistyka - wystawa pieczątek

blue line

Wystawa pieczątek klasztornych Niepokalanowa, emerytowanych i w służbie czynnej.

Sfragistyka - jest to nauka o pieczęciach dawniej używanych. Skoro o nich utworzono odrębną dyscyplinę naukową, to znaczy, że są ważne i godne uwagi. Jak ważne, wiemy i dzisiaj. Bez pieczątki dokument nieważny. Dlatego każda szanująca się instytucja zaopatrzona jest w pieczęcie używane przez szefa i jego współpracowników.

Klasztor w Niepokalanowie, bliski setnej rocznicy założenia, z bogatą i różnorodną działalnością, w przeszłości i obecnie, posługuje się pieczęciami. Pewna część dawnych szczęśliwie się zachowała i jest przechowywana w Votarium, miejscu przechowywania wszelkiego rodzaju pamiątek. Treści, kształty i budowa pieczątek przekazują wiele cennych informacji o klasztorze i uzupełniają jego historię. Pracownicy archiwum z całego zbioru wybrali bardziej charakterystyczne pieczęcie do prezentacji, której nadano nazwę: Wystawa pieczątek klasztornych Niepokalanowa, emerytowanych i w służbie czynnej. Wystawa została urządzona w Muzeum Papieskim, tam gdzie są tylko dwa cenne eksponaty, samochody używane przez św. Jana Pawła II.

Informując o tym wydarzeniu, wzbogacającym historię Niepokalanowa, zapraszamy przede wszystkim mieszkańców klasztoru, ale także ich gości i pielgrzymów do zwiedzenia wystawy. Otwarta jest codziennie. Wyciski pieczęci, powiększone i opatrzono krótką informacją, pozwalają obejrzeć wystawę bez przewodnika. Będzie dostępna do sierpnia 2023.

o. Roman Aleksander Soczewka, kustosz wystawy


Matka Boża (Theotokos)
Matka Boża (Theotokos)

Jeżeli Syn Błogosławionej Panny Maryi jest Bogiem, z pewnością Ta, która Go zrodziła musi nazywać się w pełni prawa Matką Boga. Zob. dlaczego Maryję nazywamy Matką Bożą?

Więcej

Działalność wydawnicza

Wielkopostne rekolekcje MI

23-25 lutego, Niepokalanów Lasek - Ze św. Maksymilianem kochamy Kościół święty i go bronimy.

Czytaj dalej...
Szkoła Życia Chrześcijańskiego

23-25 lutego, Niepokalanów, Sesja zimowa Szkoły Życia Chrześcijańskiego.

Czytaj dalej...
Oddaj się Maryi!

2 marca, Niepokalanów - zawierzenia, świadectwa, Gość: Wojciech Modest Amaro - nawrócony polski restaurator i celebryta telewizyjny.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ