MARYJA!

Wspieram Niepokalanów
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Święty Maksymilian Kolbe, zakładając Niepokalanów, pragnął, aby wszystko w nim służyło Niepokalanej na jak największą Bożą chwałę. Pragnął przy tym używać wszelkich zdobyczy technicznych i myśli ludzkiej, które to jako środki naturalne, miały wspomagać środki nadprzyrodzone.

Aby idea św. Maksymiliana mogła rozwijać się przy pomocy najnowocześniejszych osiągnięć myśli ludzkiej, potrzebne są spore fundusze. Dzięki ofiarności Darczyńców pomału udaje się kierować misję Niepokalanowa na coraz bardziej nowocześniejsze pola. Każda złotówka, każda wpłata może przyspieszyć tę drogę, abyśmy mogli służyć Bogu i Niepokalanej jak najbardziej skutecznie i przy wykorzystaniu osiągnięć współczesnej techniki.

Za wszelki odruch serca składamy z serca płynące "Bóg zapłać", a naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie i ofierze Mszy świętej, sprawowanej w niepokalanowskim sanktuarium za naszych Darczyńców.

Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat na rozwój dzieł ewangelizacyjnych Niepokalanowa:

Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)
Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin

NIP 837-10-18-151, Regon 040012420

PKO BP S.A. I O/Sochaczew 07 1020 11850000 4302 0012 3869

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

obraz przedstawia z lewej strony znak Funduszy Europejskich, w środkowej logo Mazowsza, z prawej znak Unii Europejskiej

DOFINANSOWANIE PROJEKTU "TEROMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KLASZTORU NIEPOKALANÓW"
WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IV "PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ"
DZIAŁANIA 4.2. "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA"
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2014-2020

Dofinansowanie wyniesie nie więcej niż: 8 376 427,97 PLN

w tym w ramach pomocy de minimis nie więcej niż: 599 066,93 PLN.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 11 307 604,71 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 10 470 534,97 PLN.

Klasztor Niepokalanów wydatkuje na realizację Projektu środki finansowe stanowiące wkład własny w wysokości: 2 931 176,74 PLN), w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości: 2 094 107,00 PLN.

Kontakt

Przetargi

TRWA REMONT OŁTARZA POLOWEGO!

Informacje o remoncie ołtarza polowego były podawane od paru lat wstecz, ale okazało się, że nie jest to rzecz łatwa, bowiem powierzchnia obiektu jest dość duża (ok. 800 m2) i wymaga najpierw konserwacji, następnie zabezpieczenia i w końcu - odnowienia widocznej części zabudowy ołtarza. I tak, na początku dokonano ekspertyz w kierunku wytrzymałości konstrukcji, jako że pod skrzydłami ołtarza znajdują się dwie aule: sala św. Bonawentury, w której odbywają się konferencje, spektakle teatralne i różne inne spotkania; oraz Misterium Męki Pańskiej - bardzo ważne i znaczące dla Niepokalanowa miejsce.

Po dokonanych ekspertyzach okazało się, że należy zerwać wszystkie warstwy betonu i położyć nowe, według nowej technologii. To samo należało uczynić z warstwą ocieplenia stropu wzmiankowanych sal, które jednocześnie stanowią podłogę ołtarza. Zarówno zerwanie starych warstw betonu i ociepleń, jak i położenie nowych okazało się przedsięwzięciem bardzo kosztownym, tym niemniej koniecznym.

Podjęliśmy decyzję, żeby dokonać remontu od podstaw, tak aby modernizacja obiektu gwarantowała solidne i długotrwałe funkcjonowanie ołtarza i mieszczących się pod nim pomieszczeń. Prace rozpoczęliśmy 25 sierpnia i w tym roku planujemy zakończenie pierwszego etapu robót: zrobienia wylewki na całej powierzchni ołtarza, pokrycie trwałą i pewną warstwą hydroizolacyjną i ocieplenia stropu. Drugi etap będzie obejmował zrobienie nowych schodów, barier i zabudowanie zadaszenia ołtarza - według nowego projektu.

Remont ołtarza polowego w Niepokalanowie odbywa się w dużej mierze dzięki pomocy firmy STRABAG Sp. z o.o. Do wykonania remontu spółka wyznaczyła kilku swoich pracowników i zapewniła sprzęt, ponosi również wszelkie koszty związane z ich utrzymaniem, co znacznie obniża koszty remontu. Firmie STRABAG składam serdeczne podziękowanie.

Wyrażam serdeczne podziękowanie za złożone ofiary, dzięki którym mogliśmy rozpocząć remont i przeprowadzić niezbędne prace.

Zdjęcia poniżej ilustrują stan renowacji. Będziemy na bieżąco umieszczać nowe zdjęcia, które będą pokazywać zaawansowanie robót.

Jest rzeczą zrozumiałą, że inwestycja ta wymagać będzie dalszego gromadzenia środków finansowych. Już teraz dziękuję za wszelkie złożone ofiary i te, które będą napływać na podany niżej numer konta bankowego z dopiskiem Ofiara na ołtarz polowy. Naszym podziękowaniem za Wasz dar będą zanoszone codziennie modlitwy przed Panem w zakonnej kaplicy w Niepokalanowie oraz włączenie Waszych intencji do sprawowanej codziennie Mszy św. w ramach "Związku Mszalnego" przez cały rok.

Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro!

o. Mirosław Bartos
Gwardian Niepokalanowa

Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat na remont ołtarza polowego w Niepokalanowie:

Klasztor Niepokalanów
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)

Bank PEKAO S.A. I O. w Sochaczewie
09 1240 1822 1111 0010 0521 6395

Galeria

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA