MARYJA!

Pod Twoją obroną w Polsce

Pod Twoją obroną w Polsce

blue line

Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalnej w 100-lecie cudu nad Wisłą i MI w Polsce.

Tegoroczny Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Nielokalnej - mimo pandemii i związanych z nią restrykcji - odbył się w Niepokalanowie, w sobotę 25 lipca. W spotkaniu uczestniczyło wiele delegacji ze wspólnot MI z całej Polski, choć niektóre części kraju z powodu pandemii nie były reprezentowane. Ponad 600 rycerzy przez cały dzień modliło się i napełniało rycerskim duchem.

Spotkanie rozpoczął o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI, który we słowie wstępnym przypomniał historię "cudu nas Wisłą". Prezes MI przypomniał o mocy modlitwy: "Ponad 50 tys. Ludzi modliło się 100 lat temu przed kolumną Zygmunta w Warszawie, a rzesze innych trwały na modlitwie w kościołach przed Najśw. Sakramentem. I Matka Boża wysłuchała wołania swego ludu. Ufamy, że i dziś Matka Boża wysłucha nas, tak jak słuchała naszych ojców" - zaznaczył o. Stanisław.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Henryk Ciereszko z diec. białostockiej. "Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Błogosławiona jesteś między niewiastami" - mówił celebrans, dodając, że "gromadzimy się na dorocznym spotkaniu Rycerstwa Niepokalanej, aby wychwalać Pana za wszystko, co nam uczynił. Tegoroczne spotkanie nawiązuje do wielkich rocznic. Św. Maksymilian był zatroskany o los człowieka, o zbawienie swoje i innych. Ta troska, zabieganie o swoją świętość, wypisał Bóg w sercu św. Maksymiliana. My również modlimy się za innych, gdyż jesteśmy we wspólnocie Kościoła i los innych nie jest nam obojętny. Mimo grzechu Bóg obiecuje człowiekowi zbawienie, które dokona się przez pośrednictwo niewiasty. Naszym zadaniem jest być wiernym Bogu na wzór Maryi" - zaznaczył w homilii ks. bp Henryk. W dalszej części kaznodzieja mówił o mocy dziękczynienia oraz o potrzebie odnajdywania zadań, jakie Bóg przed nami stawia jako rycerzom Niepokalanej. "Naszym zadaniem jest upodabnianie się do Niepokalanej, stawianie się jakby Nią samą" - zaznaczył ks. biskup. Kaznodzieja mówił również o potrzebie odnalezienia się w miłości do Boga na wzór Matki Bożej. "To ja mam się odnaleźć w prawdzie mojego życia wobec Boga, zobaczyć siebie takim jakim jestem" - co zdaniem bp. Henryka ma nas prowadzić do jeszcze większej troski o naszą świętość, jak również o to, byśmy byli podobni do Matki Bożej. "Oddajemy się Maryi - kontynuował kaznodzieja - by Ona wypraszała dla nas świętość. Oddanie się Niepokalanej to pokorne przyjęcie prawdy o swoich słabościach, swojej niemocy, po to, by Bóg nas wyzwalał z tego, co nie pozwala nam doświadczyć dobra w nas i się nim dzielić. Maryja pomaga nam doświadczać dobra, pozwala nam odnaleźć siebie w Bogu. Pan Bóg daje nam łaski życia w wierze, w Jego miłości i ucieszenia się sobą, wybrania przez Boga. To dlatego prosimy, by Niepokalana wypraszała nam łaski odnajdywania Boga i zbliżania się do Boga wraz z Nią. To dlatego prosimy za tymi, którzy się do Niej nie uciekają, gdyż Ona wyprasza dla nas łaski i pozwala radować się Bogiem, Jego Miłością swoim sercem". Ks. Biskup zaznaczył także, że "wołanie do Niepokalanej przynosi owoce. Maryja wyprasza dla nas potrzebne łaski, cuda. Ona wielokrotnie daje znak. Znak sto lat temu otrzymali bolszewicy, który mówili widzieli Matkę Boga. Prośmy o to byśmy nigdy nie zatracili tego co jest skarbem naszej wiary chrześcijańskiej. Niepokalana za nami się wstawia, Ona nas ochrania. Z naszej strony za wzorem św. Maksymiliana mamy przyczyniać, troszczyć się za nieprzyjaciółmi Kościoła. Nasze świadectwo życia wiarą oraz nasza modlitwa - to nasza troska, wierność temu, co przyjąłem w Rycerstwie Niepokalanej" - mówił ks. Biskup.

Na początku Eucharystii gwardian niepokalanowskiego klasztoru o. Grzegorz M. Szymanik opowiedział o cudownej interwencji i ochronie klasztoru przed zarażeniem COVID-19.

W dalszej części uczestnicy zjazdu wysłuchali konferencji ks. dr. Andrzeja Rusinowskiego z Ossowa nt. cudu nad Wisłą.

Wiceprezes narodowy Rycerstwa Niepokalanej o. Piotr M. Lenart wygłosił konferencję nt.100-lecia Rycerstwa w naszej Ojczyźnie.

Nie zabrakło momentów modlitwy, m.in. Godziny Miłosierdzia z rozważaniami zaczerpniętymi z "Dzienniczka s. Faustyny", modlitwy różańcowej w łączności z Rycerstwem całego świata Apelem Jasnogórskim i Drogą Krzyżową. Rycerze Niepokalanej trwali na modlitwie przed Najśw. Sakramentem do godz. 2 nad ranem.

TM/red.

Pod Twoją obroną

w 100-lecie Cudu nad Wisłą i Rycerstwa Niepokalanej w Polsce

Zawiązanie wspólnoty

Wprowadzenie: o. Stanisław M. Piętka, prezes narodowy MI

Eucharystia: bp Henryk Ciereszko (Białystok)

Ponowienie Aktu poświęcenia się Niepokalanej

Konferencja: ks. dr Andrzej Rusinowski (Ossów), 100-lecie Cudu nad Wisłą

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Konferencja: 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, o. Piotr M. Lenart, wiceprezes narodowy MI

Różaniec w łączności z MI świata

Śpiew pieśni patriotycznych

Przeczytaj także

30.03.2016

Z Niepokalanowa

30.11.-0001

Rycerskie (MI)

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ