MARYJA!

Maryja - Matka życia

Maryja - Matka życia

blue line
Jesienne Spotkanie Prezesów i Animatorów MI zgromadziło liderów z całej Polski. Podczas pierwszego dnia liderzy MI uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej wspólnie przez MI i "Kolbianum".

Życie to najświętszy dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Nasza pielgrzymka życiowa zaczyna się na ziemi, ale jej zakończenie jest w wiecznej szczęśliwości, z Bogiem, z aniołami, że świętymi - zaznaczył Asystent Narodowy MI w Polsce podczas spotkania dla odpowiedzialnych za grupy MI w naszej Ojczyźnie.

Maryja - Matka życia

Jesienne Spotkanie Prezesów i Animatorów MI zgromadziło liderów z całej Polski. Podczas pierwszego dnia liderzy MI uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej wspólnie przez MI i "Kolbianum". Tematem konferencji skupiał się wobec Maryi jako Matki życia tak duchowego, jak i doczesnego.

W biblijne podstawy nauki o Maryi jako Służebnicy życia w pierwszej sesji wprowadził o. prof. Denis Sahayaraj Kulandaiamy z "Marianum" w Rzymie. Omówił on podstawowe fragmenty odnoszące się do Maryi jako Matki żyjących oraz postacie biblijne, które są symbolami i zapowiedziami Matki Bożej i Jej roli w dziejach świata.

Kolejny prelegent o. dr Tomasz Szymczak - franciszkanin z Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie, mówił nt. Maryi jako Matki życia w myśli syryjskich Ojców Kościoła. "Maryja jest okrętem przewożącym skarb, przynosi biednym bogactwa nieba. Nawet śmierć skorzystała z jej bogactwa, bo skarbem, który niesie, jest Życie" - zacytował prelegent św. Efrema. Prelegent dodał, że wielokrotnie Ojcowie Kościoła nazywają Maryję również okrętem i łodzią oraz rydwanem, jako tymi obrazami, metaforami, które niosą w sobie Boga, czyli Życie.

O. prof. Antom Adam z Cyrylo-Metodiańskiego - prelegent z Bratysławy, omówił miejsce Maryi w kontekście teologii trynitarnej.

O Patronce życia z Guadalupe opowiedział bp. prof. Andrzej Dziuba. Wyjaśnił on najważniejsze aspekty odnoszące się do życia i do narodzin "nowej epoki", które kultura aztecka odnalazła z "namalowanym" obrazie, przyniesionym niejako przez samą Matkę Bożą.

Kolejna prelegentka, dr Iwona Krysiak, ukazała zaskakujące dzieła, które ruchy pro-life podjęły dzięki pomocy Patronki życia Matki Bożej.

Prelegentka z uniwersytetu w Rużomberku, prof. Joanna Moracova, ukazała Maryję w dziejach narodu słowackiego, które połączone jest z bolesnymi tajemnicami życia Matki Bożej. Prelegentka przybliżała dzieje sanktuarium narodowego w Słowacji.

Inny prelegent przedstawił nauczanie papieża Franciszka jako moralny przykład dla dzisiejszego człowieka. "Papież w przemówieniach i dokumentach - wyjaśniał ks. prof. Krzysztof Kietliński - mówi o Matce Bożej jako wzorze moralnym. Jej cnoty są ukazane dla wiernych jako cnoty do naśladowana. Jeśli chcesz wiedzieć, jak się kocha Matkę Boża, zapytaj lud, jeśli chcesz znać Matkę Bożą, zapytaj teologów - kontynuował prelegent. - Maryja jest Tą, która zdolna jest przyjąć Boga sercem pokornym". Ona jest w pełni świadoma łaski bycia Matką Zbawiciela".

Ostatni referat dotyczył duchowości św. Maksymiliana. Dr. Ireneusz Klimczyk mówił, o tym, że "Ojciec Maksymilian nie zgłosił się za Franciszka Gajowniczka jako za osobę nieznajomą, ale za konkretną osobę, która kochała swoją rodzinę, który miała rodzinę, miała w sobie iskrę życia... Ten czyn, życie za życie, nie jest zarezerwowane dla św. Maksymiliana, ale dla godności życia każdego człowieka. Maksymilian zaczerpnął z domu rodzinnego świadomość i miłość do ludzkiego życia” - stwierdził o. Ireneusz.

Międzynarodowa konferencji powiązana była z uroczystą inauguracją roku akademickiego. Podczas Mszy św. na rozpoczęcie spotkania, o. Piotr Szczepański - wikariusz prowincjalny franciszkanów prow. warszawskiej, mówił o potrzebie nawrócenia oraz o słuchaniu Boga. "Musimy nauczyć się słuchania - mówił o. Piotr - poszukując prawdy, odrzucając łatwe i oczywiste odpowiedzi".

Liderzy wspólnot MI w Polsce w dalszej części zjazdu wysłuchali prelekcji Prezesa Narodowego MI o. Stanisława M. Piętki, który ukazał niektóre elementy w tytanicznej pracy św. Maksymiliana jako miłosiernego Samarytanina: elementy, które winny być nieodłączną częścią życia współczesnego obrońcy życia - od poczęcia po naturalny kres.

Na podstawie konferencji liderzy parafialnych wspólnot MI zastanawiali się nad tym, co - jako rycerze Niepokalanej - mogą zrobić, by życie - tak w wymiarze ludzkim, ziemskim, jak i tym duchowym - było dla rycerzy szczeblem do nieba. Rycerze podzielili się swoimi działaniami na rzecz życia w czterech aspektach: modlitwa, działanie, kształtowanie świadomości i pomoc.

"Maryja zna nasze dziś, zna nasze braki i zagrożenia - mówił podczas jednej z homilii o. Stanisław. Przybliżył on cztery etapy z historii jako etapy odrzucenia Boga i życia ludzkiego jako daru. Ojciec prezes MI omówił rok 1517 jako narodziny protestantyzmu i odrzucenie wielu prawd. Następnie przeszedł do 1717 jako roku narodzin masonerii, do 1917 jako roku rewolucji bolszewickiej, i do 2017 jako czasu odrzucenia człowieka i podwaliny pod współczesną demoralizację. Na te wszystkie zagrożenia Rycerstwo Niepokalanej jest nadzieją, gdyż Matka Boża jest Tą, do której rycerz upodabnia się i w imię której podejmuje działania.

W homilii kończącej spotkanie o. Grzegorz M. Szymanik - asystent narodowy MI, zwrócił uwagę na potrzebę oddawania chwały Panu Bogu za wszystko, co czynimy, oraz na potrzebę dziękczynienia. "Jesteśmy narzędziami - mówił o. Grzegorz. - Jeśli czynimy jakieś dobro, to jest to dzieło Pana Boga".

Spotkania Prezesów i Animatorów MI odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę i w jesieni, w Centrum Narodowym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie.

TM/red.

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ