MARYJA!

Jesienny Zjazd Liderów MI

Jesienny Zjazd Liderów MI

blue line

Maryja zwycięska - wdzięczność i pamięć. Jesienny zjazd liderów MI i Konferencja "Kolbianum".

Jesienny Zjazd Prezesów i Animatorów, odbywający się 8-11 października w Niepokalanowie pod hasłem: "Maryja zwycięska - wdzięczność i pamięć", rozpaczął się od Mszy św. celebrowanej w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana. Wiceprezes narodowy MI o. Piotr Maria Lenart w homilii przypomniał temat zjazdu i pokazał, jak słowo liturgii z dnia wyznacza liderom MI kierunek pracy i refleksji nad posługą w Rycerstwie Niepokalanej. Podkreślił prymat wiary nad ludzkimi kalkulacjami, uczenie się dziękczynienia od Maryjnego Magnificat oraz cierpliwości i wytrwałości w modlitwie, gdyż Pan Bóg, jak dobry ojciec i wychowawca, nie tyle spełnia nasze prośby, co udziela swoim dzieciom Ducha Świętego, aby były zdolne zrealizować w swoim życiu i powołaniu to, o co Go proszą.

Piątkowy dzień Zjazdu połączony został z międzynarodową konferencją mariologiczną, zorganizowaną przez Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" pod hasłem: Cud nad Wisłą (1920) - zwycięstwo, które przyszło przez Maryję.

Sobotni dzień Zjazdu wypadł w 38. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana. Do tego wydarzenia nawiązał nowy asystent narodowy MI i gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik podczas homilii wygłoszonej na porannej Mszy św. w sanktuarium św. Maksymiliana. Przypomniał też, że Niepokalanów został założony w tym celu, aby wszystko tu wychwalało Niepokalaną, a z Nią i przez Nią, by przybliżać dusze do Najsłodszego Serca Jezusowego. Asystent MI zatrzymał się nad znaczeniem słowa: "błogosławieni". Zauważył, że człowiek błogosławiony, to "człowiek szczęśliwy, który wie po co żyje, który ma jasno określony cel życia, który z radością przyjmuje zarówno radości, jaki i cierpienia, gdyż wie, że pochodzą one od Boga. Bóg pragnie, by człowiek był szczęśliwy, by przyjął Jego dary. Bóg pragnie naszego szczęścia". W dalszej części homilii o. Mariusz zwrócił uwagę na to, że najbardziej szczęśliwą z ludzi, błogosławioną była Najświętsza Maryja Panna. "Maryja nosiła Jezusa w swoim łonie, była błogosławioną, ale była też błogosławioną dlatego, że najbardziej ze wszystkich ludzi słuchała Słowa Bożego, była na to Słowo otwarta i Je wypełniała - zauważył kaznodzieja. - Ona Słowo Boże przyjęła i Ono stało się w Niej Ciałem". Asystent MI przypomniał rycerzom jedną z konferencji św. Maksymiliana, w której ukazuje on naszą drogę do Boga jako drabinę. Drabina ta ma dwa końce, z jednej strony Jezus przyszedł po niej do nas na ziemię, a z drugiej to my, ludzie wspinamy się po niej do nieba. Kaznodzieja zauważył, że w tym obrazie widoczne jest "podwójne pośrednictwo Matki Bożej". Na koniec kaznodzieja zachęcił rycerzy Niepokalanej nie tylko do codziennego słuchania Słowa Bożego, ale do otwartości na to Słowo i odczytywania w jego świetle znaków czasu. Przypomniał też, że "cały Kościół jest na tej drabinie, na drodze do zbawienia. Na tej drodze towarzyszy nam Matka, Maryja - zauważył o. Mariusz - i to Ona uczy nas otwartości na Ducha Świętego, na ciągłe podążanie do przodu".

Konferencję Maryja Zwycięska, wdzięczność i pamięć wygłosił o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI. "Maryja - zawsze zwycięska. Prymas Polski August kard. Hlond mówił: Nie traćcie nadziei. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie - będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Ta prawda znajduje swoje uzasadnienie w historii Polski" - mówił o. Stanisław. W dalszej części wykładu Prezes Narodowy zwrócił uwagę na fakt, że za w odpowiedzi na Cud nad Wisłą ówcześni Polacy starali się odwdzięczyć Bogu. Jedną z inicjatyw była prośba i modlitwa o ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu NMP. Było to dziękczynienie za to, że "bolszewicy jednoznacznie zaznaczali, ze od Warszawy odpędzili ich nie Polacy, ale Matier Bożja". Prezes MI zapytał czy i dziś naszą formą podziękowania i pamięci powinno być staranie o ogłoszenie kolejnego dogmatu maryjnego? "Odpowiedzi nie są jednoznaczne" - mówił prelegent. Zaznaczył, że w dzisiejszym świecie ważna jest nasza modlitwa, używanie rycerskich środków, takich jak Cudowny Medalik, post. Prezes MI zaznaczył potrzebę wzrastania w wierze oraz miłość do każdego człowieka i oddzielanie jasno miłości do grzesznika od grzechu, czego nauczał św. Maksymilian. Na koniec o. Stanisław zachęcił do zaufania Niepokalanej i do bycia "wdzięcznymi naszej Matuchnie, jak nazywał Ją o. Kolbe, za wszelkie dobra, którymi obdarowała naszą Ojczyznę i każdego z nas z osobna".

Do pracy w grupach wprowadził zebranych o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI. Zachęcił on do lektury homilii kanonizacyjnej o. Maksymiliana i do refleksji nad treściami, jakie zostawił Rycerstwu Jan Paweł II. Wiceprezes MI zadał zebranym rycerzom dwa pytania do przemyślenia podczas pracy w grupach: aby przypomnieli sobie cudowne interwencje Maryi w dziejach Narodu, miasta, wspólnoty MI, rodziny i w osobistym życiu, a następnie, by zastanowili się, do jakiej walki i jakimi metodami dzisiaj Maryja Niepokalana ich wzywa.

W tym dniu medal "Zasłużony dla Rycerstwa Niepokalanej" został przyznany o. Ryszardowi M. Żuberowi - franciszkaninowi, który pełnił funkcję prezesa narodowego MI, a obecnie jest wicepostulatorem procesu informacyjnego br. Innocentego M. Wójcika - niepokalanowianina i rycerza Niepokalanej zmarłegow opinii świętości.

Po południu uczestnicy Zjazdu podzielili się swoimi owocami pracy w grupach. Rycerze dali świadectwo niezwykłych internwencji Matki Bożej w ich życiu osobistym, wspólnotowym i społecznym. Podzielili się również wieloma inicjatywami, które podejmują w swoich środowiskach. Na uwagę zasługuje nowa inicjatywa polegająca na duchowej adopcji wroga Kościoła. W okresie pandemii rycerze Niepokalanej podejmują również próby większej obecności w mediach społecznościowych.

Program Zjazdu pozwalał też na chwile osobistej refleksji i modlitwy, jak też codziennie odmawianego wspólnie Różańca, któremu towarzyszyły rozważania zaczerpnięte z pisma św. Maksymiliana. Nawiedzono również grób br. Innocentego M. Wójcika, gdzie pomodlono się za zmarłych rycerzy Niepokalanej w ostatnim czasie.

Zjazd zakończyła Msza św., której przewodniczył Prezes Narodowy MI. W homilii o. Stanisław zwrócił uwagę na to, że do "MI każdy został zaproszony, i mimo że ma ono już 103 lata, to nie jest reliktem z przeszłości, ale drogowskazem przyszłości". Kaznodzieja zauważył, że Rycerstwo jest własnością Niepokalanej i daje nadzieję na lepszy świat poprzez podejmowanie codziennej walki z samych sobą, grzechem i słabościami ,a następnie stawania w obronie Kościoła i o zbawienie wszystkich ludzi bez wyjątku. Prezes Narodowy zadał zgromadzonym pytanie o obecność MI w dzisiejszym świecie. Ten specyficzny rachunek sumienia był okazją do zgłębienia idei rycerskich oraz do podjęcia planów na przyszłość. "Rycerstwo Niepokalanej nie jest do opowiadania - mówił o. Stanisław - ale do życia. Musimy zastanowić się do czego zaprosiła nas Matka Boża Niepokalana i jak się chce nami posłużyć" - zakończył kaznodzieja.

Tegoroczny Zjazd, mimo pandemii, zgromadził prawie 50 przedstawicieli kół i stowarzyszeń MI z terenu całej Polski.

Zjazd transmitowany był poprzez kanał YouTube NIEPOKALANÓW.TV

TM/PML

Najnowsze
Wiadomości

01.08.2021

Ślady Matki Bożej Anielskiej
Śladów Matki Bożej Anielskiej z Porciunkuli w życiu św. Maksymiliana jest kilka. Przez kilka lat…

26.07.2021

Oddał życie i zostawił nadzieję
24 lipca, Niepokalanów - Ogólnopolski Dzień Modlitwy MI pod hasłem "Nie umarł, oddał życie".

26.07.2021

Wystawa IPN w Muzeum Papieskim
Wystawa Św. Maksymilian Maria Kolbe, przygotowana przez IPN. Dostępna 20 lipca - 30 sierpnia 2021…

04.07.2021

Maryjny płaszcz
Lipcowe spotkanie "Oddaj się Maryi" było okazją do przypomnienia istniejącej w Kościele duchowości karmelitańskiej, czego…

18.06.2021

Zło dobrem zwyciężali
Których świętych papież Jan Paweł II najbardziej czcił? To trudne pytanie, ale kiedyś tak na…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

NAMIOT
ZAWIERZENIA

Pomóż nam postawić namiot dla pielgrzymów w Niepokalanowie.

PRZEKAŻ