MARYJA!

Zła się nie ulęknę

Zła się nie ulęknę

blue line

54 Spotkanie Oddaj się Maryi.

W cieniu epidemiologicznych obostrzeń w Niepokalanowie odbyło się 54 spotkanie "Oddaj się Maryi".

W tym miesiącu pierwsza sobota przypadała w Wielką Sobotę, dlatego też spotkanie przesunięto na drugą sobotę miesiąca. W związku z ograniczeniami związanymi z trwającym tzw. lockdownem trzeciej fali pandemii COVID-19, akt zawierzenia Maryi był odmawiany podczas każdej Mszy św.

W spotkanie wprowadził o. Mirosław Kopczewski - franciszkanin i inicjator spotkań. W konferencji mówił on o zawierzeniu się Maryi na wzór św. Jana Ewangelisty, który pod krzyżem przyjął Maryję za swoją Matkę. "Zawierzenie i oddanie się Maryi to droga do świętości - mówił o. Mirosław. - Nie chodzi tu o to, że oddaję się Maryi, by coś załatwić, ale to droga, by powoli z pomocą Matki Bożej stać się świętymi na wzór Ojca Niebieskiego. Świętymi nie stajemy się za pomocą własnych wysiłków, ale wypływa to z obcowania ze Świętymi, z Jezusem i Maryją. Kiedy obcujemy z Matką Bożą, to świętość staje się naszym udziałem, bo my pragniemy upodobnić się do Tej, z którą obcujemy. Czasem w tym przybliżaniu się do Boga, upodabnianiu się do Niego, przeszkadza nam grzech i nasz strach, że nam się nie uda". W dalszej części konferencji o. Mirosław zwrócił uwagę na to, że Pan Bóg jest Miłością, a miłosierdzie to jeden z Jego przymiotów, który wypływa z Miłości. Prelegent zwrócił też uwagę na potrzebę przebaczenia, które powinno być całkowite, bezwarunkowe i nieodwołalne. O. Mirosław opowiedział też kilka świadectw, jakie w ostatnim czasie napłynęły do Niepokalanowa, a związane są z oddaniem się Niepokalanej.

Podczas konferencji wiceprezes MI o. Piotr M. Lenart przybliżył, czym jest oddanie się Niepokalanej według św. Maksymiliana oraz jak zostać rycerzem Niepokalanej. Zaprezentował też Cudowny Medalik jako znak przynależności do Maryi oraz prosty środek apostolski używany przez rycerzy Niepokalanej. Wiceprezes MI przedstawił trzy warunki, które trzeba spełnić, by należeć do MI oraz jak w najprostszy sposób je wypełnić. Podkreślił, że istotnym warunkiem jest oddanie się Maryi. Dlatego "oddajemy się Niepokalanej, aby Ona zatroszczyła się o nasze i innych zbawienie". Prelegent mówił także, że "motywem naszego działania w Rycerstwie jest miłość do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi", czyli nie ma zobowiązań i jakichś programów, ale jest gotowość serca do czynienie tego, co się Matce Bożej podoba, będąc w "Jej Niepokalanych rękach".

Całą konferencję można wysłuchać na:

Uroczystej Mszy św. przewodniczył gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik. Homilię wygłosił gość Spotkania ks. Łukasz Pondel - odpowiedzialny za Apostolat Modlitwy za kapłanów "Margaretka". "Pan pragnie nas nakarmić, jak Ojciec swoje dzieci. Bóg dzieli się z nami Swoim Synem, Matką Najświętsza" - zauważył kaznodzieja, ukazując miłość Boga, który przeprowadza swoje dzieci przez "ciemną dolinę" i daje swojego Syna, który dla naszego zbawienia umarł, zmartwychwstał i żyje. Ks. Łukasz wskazał na moc wiary, która i wyzwala od wszelkiego lęku, "bo Pan jest ze mną" i uzdalnia do dawania świadectwa, jak Apostołowie, o Bogu, którego trzeba bardziej słuchać niż ludzi. "Jeśli spotkamy Jezusa, to On nas wyzwoli, a bycie wolnym znaczy bycie szczęśliwym" - zauważył kaznodzieja. Na koniec ks. Łukasz mówił o potrzebie modlitwy za innych, za tych, których znamy i nie znamy, oraz o umiejętności dziękowania za tych, którzy modlili i modlą się za nas.

Ks. Łukasz Pondel, homilia

Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające z modlitwą różańcową z 15-minutowym rozważaniem nad tajemnicą różańcową poprowadził o. Piotr M. Lenart. Swoje rozważanie oparł na pierwszej tajemnicy chwalebnej - Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

O. Piotr M. Lenart OFMConv, 15-minutowe rozważanie

Także podczas tego Spotkania była możliwość wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej (MI).

Na zakończenie 54. Spotkania ks. Łukasz Pondel wygłosił konferencję w której przybliżył ideę modlitwy za kapłanów w Apostolacie "Margaretka". Konferencja była przygotowaniem do IV Niepokalanowskiego Spotkania Apostolatu "Margaretka", organizowane w rocznicę święceń kapłańskich św. Maksymiliana. W tym roku spotkanie zaplanowane jest na sobotę 24 kwietnia.

Teresa M. Michałek, FN / red.

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ