MARYJA!

Zawierzyć, jak św. Józef

Zawierzyć, jak św. Józef

blue line

52. spotkanie "Oddaj się Maryi" było poświęcone osobie św. Józefa jako męża zawierzenia, jak też modlitwie różańcowej.

Spotkanie "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie jak zwykle rozpoczęło się 3-krotnym odmówieniem modlitwy "Zdrowaś Maryjo", które poprowadził o. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań. "Oddajemy się Maryi, gdyż Ją kochamy, mamy z Nią żyć na co dzień, to ma być relacja, która pewnego dnia weszła w nasze życie, my ten dar przyjęliśmy i mamy go rozwijać" - zaznaczył o. Mirosław i wyjaśnił, że mówiąc Maryi "cały jestem Twój", decydujemy się na to, by Matka Boża kierowała naszym życiem. "Oddając się Maryi w pewien sposób zapisujemy się do szkoły Jej życia, a Ona jest w stanie wyprowadzić nas z największych naszych trudności, uzależnień…" - kontynuował o . Mirosław. W dalszej części wprowadzenia o. Mirosław zwrócił uwagę, że oddanie się Maryi to akt woli, niekoniecznie wyrażany konkretnym tekstem.

Konferencja o św. Józefie

Konferencję Św. Józef - mąż zawierzenia wygłosił o Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI. Na początku zaznaczył, że w Roku Świętego Józefa mamy możliwość uzyskania odpustów m.in. poprzez rozważanie o św. Józefie, a następnie ukazał św. Józefa jako męża sprawiedliwego, który swą prawną sprawiedliwość realizował nie tylko poprzez wierne wypełnianie prawa, ale przede wszystkim poprzez miłość do poślubionej sobie Maryi oraz posłuszeństwo Bożemu słowu okazanemu w gotowości "wzięcia do siebie" brzemiennej Maryi i realizowania powołania do bycia przybranym ojcem Syna Bożego. "Jego życie definiuje zdanie św. Mateusza: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki…".

W konferencji o. Piotr ukazał dwa sposoby naśladowania Opiekuna Świętej Rodziny w zawierzeniu się Bogu i Matce Najśw. Pierwszy, to podjęcie Bożego planu bez lęku. "Nie bój się" - to słowa, które Bóg kieruje do wybranych osób. Te słowa usłyszała Maryja w chwili Zwiastowania, usłyszeli je także Apostołowie. Te słowa są źródłem wolności, gdyż wyzwalają nas z lęku i uzdalniają do realizacji, często wymagającego zaparcia się siebie, Bożego planu.

Drugi sposób naśladowania św. Józefa polega na przyjęciu Maryi i całkowitym Jej się oddaniu. Zawierzenie św. Józefa Matce Bożej charakteryzowały najbardziej bezwarunkowość i bezgraniczność.

O. Piotr M. Lenart, Św. Józef - mąż zawierzenia

Eucharystia i zawierzenie Maryi

Podczas Eucharystii ks. Dariusz Rozum MS, rozważając czytania mszalne, przypomniał czym jest posłuszeństwo. Zaznaczył, że w dzisiejszym świecie bardzo często "przeciwstawiamy się decyzjom naszych przewodników duchowych, a nawet wydaje się to być w modzie". Kaznodzieja zaznaczył, że posłuszeństwo nie jest proste, ale daje nam pokój, ponieważ to nasi przełożeni, "a nie my, zdadzą rachunek przed Panem", gdyby okazało się, że popełnili błąd. Ks. Dariusz zaznaczył, żebyśmy czuwali, "by nigdy nie zerwać nici wiążącej nas z Kościołem, a tą nicią jest posłuszeństwo... Dopóki pasterz Kościoła posiada mandat rządzenia, jest prawowitym pasterzem, któremu należy się posłuszeństwo" - mówił ks. Dariusz. Kaznodzieja zaznaczył, że ważna jest też modlitwa za naszych pasterzy, by ich serca były według Serca Jezusowego, by byli pełni miłości.

Istotą każdego spotkania "Oddaj się Maryi" jest zawierzeniu siebie i swoich spraw Niepokalanej, które odbywa się podczas Mszy św. po kazaniu, a którego znakiem i pamiątką są poświęcone akty oddania. Dopełnieniem pierwszosobotniego spotkania jest odmówienie części Różańca św. i 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicą różańcową, które stanowią istotę nabożeństw pierwszosobotnich.

Podobnie integralną częścią spotkania jest przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej, poprzedzone krótkim wyjaśnieniem istoty i misji tego stowarzyszenia, założonego przez św. Maksymiliana Kolbego. W tym miesiącu do MI zadeklarowało się przystąpić prawie 50 osób.

Spotkanie kończy się konferencją, którą podczas lutowego spotkania wygłosił ks. Dariusz Rozum MS, pt. Różaniec modlitwą pełni czasu.

Ks. Dariusz Rozum MS, Różaniec modlitwą pełni czasu

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ