MARYJA!

Sługa Boży Brat Innocenty Maria Wójcik w 28 lat od śmierci

Sługa Boży Brat Innocenty Maria Wójcik w 28 lat od śmierci

blue line
W Niepokalanowie 18 listopada świętowaliśmy 28. rocznicę śmierci br. Innocentego M. Wójcika - znanego w całej Polsce rycerza Niepokalanej...

W niepokalanowskiej bazylice, 18 listopada 2022 r., świętowaliśmy 28. rocznicę śmierci br. Innocentego Marii Wójcika - znanego w całej Polsce rycerza Niepokalanej, wielkiego apostoła Rycerstwa Niepokalanej oraz pokornego Braciszka z Niepokalanowa.

W tym dniu przypadało wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny i te dwie postacie pozwalają nam lepiej odkryć piękno działania łaski Bożej w ich duszach. W modlitwie o bł. Karolinie wyrażamy bogactwo Bożych darów: umiłowania modlitwy, czystości i pracy. Jakże one pasują i do Sługi Bożego, u którego te dary były czytelne dla wszystkich i które pomnażał w sobie, a także w innych ludziach. To były elementy składowe jego postawy rycerza Niepokalanej i nimi promieniował na otoczenie, pozyskując dusze do Jezusa przez Niepokalaną.

Rok męczeńskiej śmierci bł. Karoliny jest rokiem narodzin br. Innocentego (1918), a ich wspólny dzień odejścia z tego świata sugeruje wspólny los. Br. Innocenty miał szczególny udział w "męczeństwie" dla Chrystusa: ciężkie dzieciństwo, czasy II wojny, gotowość pójścia do niewoli niemieckiej za Ojca Kolbego, okrutne więzienne obozy pracy (1948-1950), wyczerpująca praca w Niepokalanowie, długoletnie cierpienia, gdy niemożliwe okazały się zabiegi medyczne, nie mówiąc o jego duchowym bólu związanym z codzienną troską o MI i misjonarzy oraz o solidarności przed Niepokalaną ze wszystkimi grzesznikami. Z wielkim przejęciem br. Innocenty Maria odnosił się do MI i klasztoru Niepokalanów, który tak umiłowała Maryja. Właśnie ta miłość do Jezusa i Maryi zaprowadziła go do Niepokalanowa, tutaj ona dojrzewała i nabierała kształtu całkowitego poświęcenia się Bogu i Niepokalanej w duchu św. Maksymiliana. Jezus był obecny w jego życiu i sercu, Kimś upragnionym, kochanym, najważniejszym, był radością i troską serca, miłością, dla której chętnie poświęci wszystko. Temu duchowi Brat pozostał wierny do końca życia, zachowując w sobie dziecięcą niewinność (Innocenty oznacza "niewinny" - zauważa wychowanek br. Innocentego br. Czesław Adamiak) i wolność. Do końca wierny był postanowieniu z lat szkolnych: "Dopóki żyję, niech Maryję wielbi dusza moja!". Jego wierność ślubom zakonnym (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) zasługują na uznanie i podziw, podobnie jak realizacja Aktu poświęcenia się Niepokalanej jako niepokalanowianina i rycerza.

W 28. rocznicę odejścia br. Innocentego Marii do "Niepokalanowa niebieskiego" dziękujemy Bogu za jego dar dla klasztoru, Rycerstwa i Polski, którą przemierzał dla zdobywania dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną. Wiemy, że Brat przeszedł przez szkołę Niepokalanej i wraz z wieloma wspaniałymi braćmi Niepokalanowa przysporzył Maryi wiele radości i chwały. To Maryja wychowała tu wielu braci godnych pamięci i naśladowania, począwszy od rodzonego brata Ojca Maksymiliana - o. Alfonsa Kolbego - poprzez braci misjonarzy, drukarzy, malarzy, mechaników, elektryków, rzeźbiarzy, witrażystów, stolarzy, artystów, zegarmistrzów, strażaków, stolarzy, ogrodników, pszczelarzy, apostołów i prowadzących dzieła miłosierdzie, redaktorów i autorów, tłumaczy, piekarzy i kucharzy, nauczycieli i wychowawców, a także ukrytych w murach klasztornych pokornych braciszków poświęcających się dziełom Niepokalanowa jak hodowców i gospodarzy, pielęgniarzy i archiwistów (wśród nich br. Innocenty Maria), bibliotekarzy...

Niech rocznica śmierci br. Innocentego Marii zachęci nas do modlitwy o pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego oraz jego beatyfikacji, a także do otrzymania łask za jego wstawiennictwem u dobrego Boga. Zapewne udzielenie tych łask sprawi Niepokalanej wielką radość, bo tak odwdzięczy się Ona Bratu za jego piękną miłość... Dobrze pamiętamy jak Brat chętnie i z wielkim przejęciem pomagał każdemu, nawet nie poproszony. Niech i nas wspomaga, abyśmy pałali do Jezusa i jego Matki gorącą miłością i dla pomnożenia chwały Bożej miłowali wszystkich ludzi.

Uroczystej Mszy św. w bazylice przewodniczył gwardian Niepokalanowa i Asystent Narodowy MI - o. Mariusz Słowik, polecając beatyfikację i osobę br. Innocentego przez pośrednictwo Niepokalanej. Przed błogosławieństwem celebrans odmówił modlitwę o beatyfikację br. Innocentego Marii z prośbą o łaski dla nas uczestniczących w tej Eucharystii. W uroczystości brali udział uczestnicy rekolekcji zakonnych z trzech prowincji franciszkańskich w Polsce, a także liczni przybyli pielgrzymi i miejscowi parafianie. Także rocznica śmierci Brata będzie nas jednoczyć i pobudzać do kroczenia dragami świętości, której oczekuje od nas Niepokalana.

O. Ryszard M. Żuber OFMConv
fot. br. M. Wojtak OFMConv

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ