MARYJA!

Narzędzie zbawienia

Narzędzie zbawienia

blue line

53. spotkanie "Oddaj się Maryi" w pierwszą sobotę, 6 marca, w cieniu pandemii, zgromadziło wiernych, którzy przybyli do Niepokalanowa pełni wiary i z nową nadzieją.

Zawierzamy się Niepokalanej, gdyż chcemy, aby Ona jako nasza Matka zaopiekowała się nami, aby pomogła nam w dźwiganiu naszych codziennych krzyży - mówił, rozpoczynając spotkanie, o. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań. Podczas konferencji o. Mirosław zwrócił uwagę, że każde zło należy wynagrodzić. "Dopiero, gdy wynagradzamy zło, pokazujemy, że weszliśmy na drogę nawrócenia, że chcemy żyć w przyjaźni z Bogiem i ludźmi, że chcemy żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Matka Boża w 1917 r. w Fatimie zachęcała do wynagradzania Bogu za grzechy, prosiła o Komunie Święte wynagradzające - zauważył o. Mirosław. - W innym objawieniu Maryja mówiła o pierwszych sobotach miesiąca jako wynagrodzeniu za grzechy. Matka Boża obiecała, że kto będzie wynagradzał, to Ona w godzinie jego śmierci przybędzie do niego. Matka Boża zachęca nas do tego, abyśmy to my wynagradzali za grzechy swoje i innych, ukazuje nam Ona, że choć grzech jest doświadczeniem osobistym, to jednak jesteśmy ze sobą połączeni duchowo".

"Człowiek musi zaprosić Pana Jezusa do całego swego życia, do każdego pomieszczenia, każdej sytuacji - kontynuował o. Mirosław. - Tylko wtedy zły duch nie będzie miał do nas przystępu. Nie możemy Boga traktować instrumentalnie. On jest Miłością, nie przychodzi, aby burzyć i niszczyć, ale aby nas ratować od zguby wiecznej, od potępienia. Czasem krzyż, który dźwigamy, jest nam potrzebny do naszego przemienienia, zbawienia. Krzyż to takie uprzywilejowane narzędzie, które - choć trudne - zawsze przynosi owoc zbawienia. Bóg nie dopuszcza na nas krzyża jako kary, ale każde doświadczenie trudne jest nam dane, gdyż Pan Bóg chce z niego wyciągnąć większe dobro i ofiarować nam swoje łaski". W konferencji wprowadzającej o. Mirosław zwrócił uwagę na potrzebę naszej współpracy z łaską Bożą. Powinniśmy dążyć, aby zła było mniej. "Nie powinniśmy narzekać, mówić o złych sytuacjach, które nas otaczają, ale powinniśmy za te osoby modlić się, pokutować" - zauważył prelegent. Kaznodzieja przypomniał też ideologie, które w minionym wieku zabiły miliony ludzkich istnień.

Wprowadzenie w spotaknie, o. Mirosław Kopczewski.

Ponieważ pandemiczne rygory ograniczają swobodne uczestnictwo w religijnych zgromadzeniach, aby każdy, kto chce, mógł zawierzyć Maryi siebie i swoje sprawy podczas Eucharystii, w niepokalanowskiej bazylice w pierwszą sobotę miesiąca można było to uczynić na każdej Mszy św.

W związku z tym, że marzec jest miesiącem szczególnej modlitwy o ochronę życia, dlatego wartość ludzkiego życia była głównym tematem 52. spotkania "Oddaj się Maryi". Ten temat poruszył o. Mariusz Słowik - gwardian klasztoru Niepokalanów, w kazaniu podczas uroczystej Eucharystii z zawierzeniem, której przewodniczył. Ojciec Gwardian przypomniał, że podstawowym prawem człowieka, świadczącym o jego godności, jest prawo do życia. "Dziś sprawę poczęcia nowego życia próbuje sprowadzić do poglądów, do wiary, do konfesji - zauważył o. Gwardian i przypomniał, że jest to sprawa ludzkiej godności, związana z prawem naturalnym. Podkreślił też, że "nauka potwierdza, że od chwili poczęcia człowiek jest odrębną istotą, z duszą stworzoną przez Boga i z malutkim ciałem, jak główka szpilki... Dziecko więc jest własnością Boga i należy do samego siebie. Nie jest częścią ciała kobiety, ale nową osobą. Ciało kobiety jest [jego] pierwszym mieszkaniem". Te i inne przypomniane podstawowe prawdy o życiu i godności człowieka stały się zachętą do stanięcia po stronie cywilizacji życia i podjęcia się obrony ludzkiego życia. Kaznodzieja upomniał z naciskiem, że człowiek nie może decydować o ludzkim życiu, o życiu drugiego człowieka oraz przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że "naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości".

Eucharystia, kazanie: o. Mariusz Słowik - gwardian Niepokalanowa.

Pierwszosobotnie nabożeństwo wynagradzające poprowadził o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI. W 15-minutowym rozważaniu poruszył także sprawę obrony życia w kontekście rozważania nad II tajemnicą bolesną: ubiczowania Pana Jezusa. Nawiązał też do przykładu św. Kazimierza, Królewicza, który wyżej od zdrowia i życia cenił sobie łaskę Bożą".

15-minutowe rozważanie, o. Piotr M. Lenart - wiceprezes narodowy MI.

Po Eucharystii chętni mogli formalnie wstąpić w szeregi Rycerstwa Niepokalanej (MI). W tym dniu swoje życie Matce Bożej według duchowości pozostawionej nam przez św. Maksymiliana zawierzyło co najmniej 40 osób.

Z racji roku św. Józefa konferencję Św. Józef - obrońca życia wygłosił o. Stanisław Jarosz OSPPE. Ukazał on św. Józefa jako zatroskanego Opiekuna Świętej Rodziny, doświadczanego i kształtowanego do roli ojca Jezusa.

Józef i Maryja byli przeniknięci Bogiem, żyli obecnością Boga, która wypełniała ich miłość. "Kiedy się doświadcza Boga - mówił o. Stanisław - wtedy miłość rozkwita, a diabeł nie jest w stanie jej zepsuć". Niezwykła relacja między Józefem a Maryją wynikała głównie z takiej miłości, która była nieskażona grzechem i umocniona nadprzyrodzoną łaską czystości. W tym kontekście paulin uznał, że związek Józefa z Maryją był pierwszym małżeństwem sakramentalnym. "W miłości Jóżefa i Maryi był od początku Bóg, tak jak staje się obecny Jezus w miłości małżonków, kiedy jest związek sakramentalny".

Konferencja Św. Józef - obrońca życia, o. Stanisław Jarosz OSPPE.

Teresa M. Michałek, FN / red.

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ