MARYJA!

Masz w sobie Boską moc

Masz w sobie Boską moc

blue line

Od niedzieli (11 sierpnia) do uroczystości św. Maksymiliana (14 sierpnia), w ramach Wielkiego Zawierzenia w Niepokalanowie, paulin o. Zbigniew Ptak prowadził rekolekcje, mające na celu rozmiłowanie słuchaczy w Eucharystii.

Rekolekcje przed uroczystością św. Maksymiliana poświęcone były tematyce Eucharystii. Rekolekcjonista mówił o elementach Mszy z uwzlędnieniem wewnętrznej postawy, od której - jak zaznaczył - zależą jej owoce. Omawiając poszczególne części liturgii eucharystycznej podkreślił, że po przyjęciu Komuniii Świętej mamy w sobie Boską moc, ponieważ Chrystus uczynił z wnętrza człowieka przyjmującego Komunię Świętą żywe tabernakulum. "Ty jesteś jak żywa monstrancja - mówił kaznodzieja - dlatego pamiętaj, że ten Bóg, którego masz w sobie, ma taką moc, że może największe twoje cierpienie zamienić na największe błogosławieństwo".

O. Zbigniew Ptak ostrzegał też przed skłonnością człowieka do uznawania za najważniejszą we Mszy świętej zewnętrzną postawę człowieka. "Jak demon potrafi nas oszukać - stwierdził rekolekcjonista - uważając, że najważnieksze jest to we Mszy św., czy ja przyjmę Komunię Świętą na klęcząco czy na stojąco. To nie jest najistotniejsze. Najważniejsze jest to, co dzieje się w twoim sercu, z jakim wewnętrznym usposobieniem ty przyjmiesz Jezusa".

Zachęcając do głębokiego i świadomoego przeżywania Euchartystii, paulin zaznaczył, aby przyjąć właściwą wewnętrzną postawę, poprzez którą stajemy się nie tylko biernymi uczestnikami obrzędów, ale jaby współcelebransami, ofiarując Jezusowi nasze życie i codzienność. "Nie chodzi o to, byś był w kościele, bo jest niedziela, bo jest takie przykazanie - mówił kaznodzieja - ale o to, żebyś tak spojrzał na Mszę św., byś odkrył niezgłębioną, nieskończoną i niewyobrażalną miłość Boga". Paulin ostrzegł też, aby nie traktować Mszę św. jako modlitwy, ponieważ tylko podczas Mszy św. jesteśmy w stanie wejść w taką oblubieńczą relację miłości z Panem Bogiem.

Swoim świadectwem drogi do Maryi podzielioł się Piotr Chomicki - inicjator różnych projektów ewangelizacyjnych. Po 15 latach rozłąki z Kościołem, pojechał na Jasną Górę, poprosić Matkę Bożą o pomoc finansową. Matka Boża go wysłuchała, choć - jak zaznaczył - zupełnie nie był tego godzien. Na nowo zaczął chodzić do kościoła. Nawiedził sanktuarium w Gietrzwałdzie w 2010 r. Odczytał, że został zaproszony do pielgrzymowania do Kibeho w Rwandzie, w Afryce. Zdecydował się odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej do podejmowania trudnych wyzwań, działań ewangelizacyjnych. Owocem udzielonej odpowiedzi są reazlizowane różne projekty ewangelizacji medialnej.

Świadectwo Piotra ukazało, jak Matka Boża faktycznie pomaga. "Jeżeli ktoś by chciał zmienić swoje życie, to powiedzenie Matce Bożej: TAK - to jest najlepsza decyzja w życiu - zaznaczył. - Nasze życie duchowe się zmieni, nasze życie rodzinne się zmieni, nawet zawodowe - wszystko się zmieni".

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi to 17-dniowe dni refleksji i modlitwy, z punktem kulminacyjnym, jakim jest uroczystość Wniebowzięcia NMP. Więcej informacji na stronie Wielkiego Zawierzenia.

O. Piotr M. Lenart OFMConv

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ