MARYJA!

Kapłaństwo serca

Kapłaństwo serca

blue line
Bóg nie stracił kontroli nad historią świata i jeśli dopuszcza jakieś rzeczy, to On wie, co robi i czyni to dla naszego dobra.

66 spotkanie "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie w pierwszą sobotę kwietnia poprowadził o. Mirosław Korczewski. Podczas konferencji wprowadzającej przypomniał, że ostatni moment naszego życia jest decydującym, choć całe życie pracujemy na to, w jakiej kondycji wtedy będzie nasza dusza. Franciszkanin przypomniał, że tylko "teraz" do nas należy, przeszłość i przyszłość już nie. Zauważył, że w modlitwie "Zdrowaś Maryjo…" prosimy Matkę Bożą o łaskę dobrej śmierci i zachęcił, by "tu i teraz" wybierać Boga.

Prowadzący spotkanie przypomniał jak w sposób praktyczny wygląda zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i co dzięki niemu otrzymujemy. Prelegent przypomniał postać bł. Aleksandriny Marii da Costa, poprzez którą Pan Jezus prosił o zawierzenie świata Matce Bożej. Jej życie było pełne bólu, gdyż jako osoba sparaliżowana większość swego życia spędziła w łóżku. Doświadczała ona jednak mistycznych spotkań z Jezusem. Ciekawe jest jednak to, że Jezus prosił ją o poświęcenie świata Matce Bożej. "Przekaż swojemu ojcu duchownemu, że pragnę aktu poświęcania świata mojej Przenajświętszej Matce" - powiedział do niej Jezus 1 sierpnia 1931 r.

O. Mirosław przypomniał, że "Bóg nie stracił kontroli nad historią świata i jeśli dopuszcza jakieś rzeczy, to On wie, co robi i czyni to dla naszego dobra". W dalszej części zauważył, że teraz człowiek wielokrotnie nie liczy się z Panem Bogiem, to dlatego zawierzamy się Maryi i Bogu. "Efektem każdego aktu zawierzenia jest szczerość i wkroczenie na drogę nawrócenia. Od momentu oddania się Bogu moje sprawy nie są moje i nie ja mam decydować o moim życiu, gdyż od tego aktu ono należy do Niepokalanej".

Franciszkanin przypomniał również postać św. Maksymiliana M. Kolbego i przybliżył ideę zawierzenia, które Święty propagował podczas swojego życia. O. Mirosław zaznaczył, że "zawierzenie Matce Bożej jest najlepszą inwestycją, gdyż od tego momentu w nasze życie wchodzi Matka Boża i Ona radzi sobie w naszym życiu. Ona zawsze znajdzie takie rozwiązanie, że każdy jest zadowolony" - mówił franciszkanin.

W tej części spotkania o. Piotr Maria Lenart zachęcił do Rycerstwa Niepokalanej (MI), założonego przez św. Maksymiliana w 1917 r. Franciszkanin przybliżył historię oraz środki, którymi posługuje się rycerz Niepokalanej. Podkreślił też, że istotnym warunkiem należenia do MI jest całkowite oddanie się Maryi.

W trakcie spotkania można była wysłuchać świadectwa osób, które doświadczyły przedziwnej mocy i opieki Matki Bożej, będącymi owocami oddania się Niepokalanej. Swoim świadectwem podzieliła się stomatolog, która zauważyła, że dla niej oddanie się Niepokalanej było procesem i obecnie wszystko robi jako własność Maryi i stara się być gotowa na to co Ona chce. Następne świadectwo powiedziała nauczycielka języka angielskiego, która zaświadczyła, że po zawierzeniu dzieją się rzeczy niemożliwe, jak w jej przypadku, gdy dwa dni po zawierzeniu otrzymała nową pracę, a dzięki zawierzeniu, mimo że musiała opuścić męża, ze względu na alkohol, to modli się za niego i daje sobie radę z wszystkimi obowiązkami. Inne świadectwo, które złożyła Ukrainka mieszkająca od 10 lat w Polsce, było formą podziękowania za otrzymane w naszej Ojczyźnie dobro. Ostatnie świadectwo dotyczyły Nowenny Pompejańskiej oraz mocy tej formy modlitwy różańcowej i zawierzenia się Maryi.

2 kwietnia 20222, 9:30 Konferencje i Świadectwa | 66. SpOsM | NIEPOKALANÓW – sala św. Bonawentury

Gość specjalny 66 spotkania "Oddaj się Maryi", Marta Przybyła z Fundacji "Tota Tua" opowiedziała o wielkiej potrzebie modlitwy za kapłanów. Wspominała, że wychowała się w domu bardzo antyklerykalnym. Zaznaczyła, że na drodze swojego nawrócenia spotkała kapłanów, którzy prowadzili ją do sakramentów. Prelegentka przytoczyła świadectwo ks. Dominika Chmielewskiego, w którym ukazuje jak bardzo subtelne i agresywne potrafią być ataki demona na kapłana. Dlatego o świętość kapłaństwa trzeba walczyć, by nie stać się biurokratą kapłanem, który zajmuje się wszystkim innym, ale nie kapłaństwem. Marta zauważyła, że sutanna i habit nie zwalniają kapłana od pokus, to dlatego trzeba modlić się za kapłanów.

2 kwietnia 20222, 14:00 Konferencja – Marta Przybyła | 66. SpOsM | NIEPOKALANÓW – sala św. Bonawentury

Mszy św., na której dokonano Aktu zawierzenia, przewodniczył o. Mariusz Słowik - gwardian Niepokalanowa. Przypomniał On, że w tym dniu "zawierzamy się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz pragniemy wynagradzać za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi". Kazanie wygłosił o. Michał Chaciński - franciszkanin-egzorcysta z Niepokalanowa. W tym miesiącu w sposób szczególny modlono się za kapłanów i to ich posłudze była poświęcona okolicznościowa homilia. Franciszkanin przypomniał, że Bóg wybrał i konsekrował kapłanów, by byli narzędziami w Jego ręku, nie tylko umownie, ale w wyjątkowy sposób, gdyż każdy kapłan działa "in persona Christi", a zatem to Chrystus w nim żyje i przez niego sprawuje sakramenty. Kaznodzieja zauważył, że Jezus nie tyle potrzebuje starań i pomysłów, ale o wiele bardziej zgody kapłana, by On mógł w nich i przez nich działać.

O. Michał zapytał też, ile każdy z nas może stracić dla Chrystusa po to, by On mógł działać w nas, by niepodzielnym sercem służyć Bogu. Kapłani powinni być przygotowani na to, co spotkało samego Jezusa: niezrozumienie, prześladowanie, odrzucenie - mówił o. Michał, zaznaczając, że do tego potrzebna jest pokora, czyli próba spojrzenia na to, jak widzi nas sam Bóg. Kaznodzieja poprosił zebranych o modlitwę za kapłanów, szczególnie za tych, którzy gdzieś się pogubili.

Po Eucharystii o. Piotr M. Lenart poprowadził nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu sercu Maryi, na które składała się modlitwa różańcowa oraz 15-minutowe rozważanie tajemnicy światła, dotyczące pierwszego cudu, którego Jezus dokonał w Kanie na prośbę Jego Matki. Po nabożeństwie o. Piotr poprowadził przyjęcie do MI, do którego zapisało się co najmniej 60 osób.

2 kwietnia 20222, 11:00 Msza i Nabożeństwo Wynagradzające | 66. SpOsM | NIEPOKALANÓW | NIEPOKALANÓW – bazylika

Teresa M. Michałek, FN / red.

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ