MARYJA!

Droga zawierzenia przez nawrócenie i ekspiację

Droga zawierzenia przez nawrócenie i ekspiację

blue line
W pierwszą sobotę marca tematem rozważań były nawrócenie, związane z trwającym okresem Wielkiego Postu, jak też sprawa ekspiacji za grzechy aborcji, zapowiadająca organizowane w trzy soboty marca tzw. nabożeństwo Trzech Sobót.

Msza święta z zawierzeniem siebie i wszystkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwo wynagradzające modlitwa różańcowa z 15-minutowym rozważaniem nad tajemnicą różańcową, konferencja zaproszonego Gościa - to treść spotkania "Oddaj się Maryi", które od kilku lat odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w niepokalanowskim sanktuarium Wszechpośredniczki Łask.

Konferencję wyjaśniającą ideę zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi poprowadził o. Mirosław Kopczewski - inicjator spotkań. Na przykładzie swoim i wielu innych osób mówił jak w sposób praktyczny oddać się Maryi, jak tym oddaniem żyć i jak coraz głębiej wprowadzać Martkę Bożą w nasze życie wewnętrzne. O. Mirosław mówił o potrzebie modlitwy i waliki z grzechem oraz podejmowania drogi nawrócenia. Podczas tej pierwszej części spotkania można było usłyszeć kilka świadectw osób, które zawierzyły się Niepokalanej.

Konferencje i Świadectwa | 65. Spotkanie "Oddaj się Maryi".

Podczas Mszy św. homilię wygłosił o. Remigiusz Trocki - franciszkanin, kustosz sanktuarium Bożej Rodziny w Miedniewicach. Wezwał on słuchaczy, aby spojrzeli na post i pokutę w perspektywie inwestycji w rozwój duchowy, jak sportowcy inwestują w to, by rozwijać swoje umiejętności. Przekonywał, że nawet jeden człowiek może uratować świat, jeżeli naprawdę wierzy w Boga wszechmogącego, i że chrześcijanin potrzebuje "namaszczenia Duchem Świętym", by jego słowa przynosiły owoce nawrócenia i uświęcenia. Zachęcił, by różne życiowe doświadczenia, cierpienia, przyjmować w duchu ekspiacji, zadośćuczynienia, aby "sprawiedliwość Boża została przebłagana". Inspirowany fatimskim orędziem i postawą fatimskich wizjonerów kaznodzieja zauważył, że "Bóg przez Niepokalaną pragnie, aby zostało przebłagane oblicze Jego sprawiedliwości". Podkreślił też, że z powodów znanych tylko Bogu dopuszcza On pewne nieszczęścia, ale też ochrania przed jakimiś nieszczęściami. Ostrzegał z mocą, że każdy grzech przynosi konretne konsekwencje, nie tylko dla grzesznika, ale także dla innych ludzi, a nawet dla całych narodów. Jednak, jeśli potrafimy zawierzać Niepokalanej i prosić Boga o miłosierdzie, to wszystko jest możliwe i nic nie jest stracone, bo jesteśmy w stanie wybłagać łaskę miłosierdzia - zaznaczył franciszkanin.

Po homilii miało miejsce, które o. Mariusz Słowik - gwardian Niepokalanowa, poprowadził modlitwę zawierzenia Niepokalanej i pobłogosławił "Akty zawierzenia".

Po Eucharystii modlitwę różańcową i 15-minutowe rozważanie nad pierwszą tajemnicą światła poprowadził o. Piotr M. Lenart. Po tym nabożeństwie wynagradzającym była możliwość przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej (MI). Do MI w tym miesiącu wstąpiło ok. 60 osób, zaś do tego aktu przygotował zebranych o. Piotr M. Lenart - franciszkanin z Niepokalanowa. W krótkich słowach przypomniał historię założenia MI i przybliżył środki, jakimi może się posługiwać rycerz Niepokalanej, jak też wskazał na oddania się Niepokalanej jako istotny warunwk należenia do MI i jak tym oddaniem żyć w codzienności.

Msza i Nabożeństwo Wynagradzające.

Po przerwie konferencję wygłosiła Wiesława Kowalska, mówiąc o ekspiacji za grzechy aborcji jako warunku zdrowia i zgody w rodzinie. W nawiązaniu do sytuacji na Ukrainie, p. Wiesława wskazała, że niestety Ukraina "przoduje, jeśli chodzi o aborcje, zabijanie dzieci nienarodzonych", tak jak i inne kraje Wschodu. Konsekwencje aborcji wpływają niszcząco na całą rodzinę. Stąd zobowiązanie do ochrony życia i do modlitwy za osoby dotknięte skutkami aborcji spoczywa na każdym, kto jest świadomy ogromu tragicznych skutków grzechu aborcji.

Konferencja - Wiesława Kowalska.

Następne spotkanie odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia, w Niepokalanowie.

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ