MARYJA!

Czystość serca

Czystość serca

blue line
Ruch Czystych Serc, życie w czystości i walka o czystość - tematami 77. spotkania "Oddaj się Maryi".

W pierwszą sobotę marca 2023 r. w Niepokalanowie odbyło się 77. spotkanie "Oddaj się Maryi". Spotkanie poprowadził o. Mirosław Kopczewski - franciszkanin z NIepokalanowa. Spotkanie, poprzedziło całonocne czuwanie modlitewne, podczas którego grupa osób modliła się za tych, którzy wezmą udział w pierwszo-sobotnim zawierzeniu się Niepokalanej. Franciszkanin wyjaśnił różnicę pomiędzy modlitwą a zawierzeniem, że modlitwa to prośba o coś, nad czym chcemy mieć kontrolę, a zawierzenie to oddanie Maryi tego, co nas przerasta i zdanie się na to, że Ona znajdzie w danej sprawie najlepsze rozwiązanie. "Maryja po Panu Bogu kocha nas najbardziej i Ona chce dla nas jak najlepiej – zaznaczył o Mirosław. - Maryja otrzymała zadanie pod drzewem krzyża. Od tego momentu Ona stała się także nasza Matką, do której zawsze możemy przyjść. Gdy zawierzamy się Jej, Ona w nas walczy i pokonuje szatana".

W trakcie spotkania o. Piotr M. Lenart przybliżył zgromadzonym czym jest Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana. Franciszkanin zpodkreślił, że każdy może być rycerzem Niepokalanej, gdyż jedynym istotnym warunkiem jest całkowite oddanie się Maryi, a Jej rycerzem można być w każdym miejscu i okolicznościach, czego przykładem jest sam św. Maksymilian, który nie przestał być Jej rycerzem nawet w obozie w Auschwitz. "Cokolwiek się dzieje, to znaczy, że tego chce Maryja. Po prostu mam być gotowy na to, co chce Maryja w moim życiu. Ona zaprasza nas, byśmy byli w Jej niepokalanych rękach narzędziami do budowania królestwa Najświętszego Serca Jezusowego" – zauważył o. Piotr. Po Eucharystii do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło prawie 50 osób.

Na spotkaniu można było wysłuchać kilku świadectw o działaniu Maryi w życiu osób Jej się zawierzających. Jedna z pań opowiedziała o skuteczności modlitwy, a szczególnie Eucharystii. Kolejna pani opowiedziała świadectwo ze swego życia związane z liczną rodziną oraz mężem alkoholikiem.

Konferencje i świadectwa podczas 77. spotkania "Oddaj się Maryi" w Niepokalanowie

Mszy św., podczas której można było oddać sibie i wszystkie swoje sprawy Niepokalanej, przewodniczył gwardian Niepokalanowa o. Mariusz Słowik. Kazanie o Ruchu Czystych Serc wygłosił ks. Jerzy Molewski - jezuita. Podczas kazania kaznodzieja mówił o obojętności jako jednym z grzechów niszczących dzisiejszy świat i przyczynia się do tego, że zło na świecie panoszy się jeszcze bardziej. Jednocześnie podkreślił, że Maryja jest zawsze z nami. "Według jednego z opowiadań, Maryi nie ma w niebie, gdyż ciągle jest z nami na ziemi, by nam towarzyszyć, by nas wspomagać" – mówił jezuita. Kaznodzieja zachęcił zebranych do czystości - w szerokim znaczeniu tego słowa: czystości przedmałżeńskiej, małżeńskiej, czystości myśli, uczynków, gdyż "źródłem radości jest czyste serce".

Po Eucharystii o. Piotr M. Lenart poprowadził modlitwę różańcową oraz 15-minutowe rozważanie nad tajemnicą Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

Msza św. i nabożeństwo wynagradzające, w ramach 77. spotkania "Oddaj się Maryi".

Gość spotkania, ks. Jerzy Molewski, przybliżył czym jest i jak działa Ruch Czystych Serc. Na początku przybliżył on czym była tzw. rewolucja seksualna i jakie spwodowała spustoszenie w USA i w Europie. Następnie wykazał, że codzienna wspólna modlitwa małżonków i życie sakramentalne wydatnie wpływa na trwałość małżeństwa, natomiast w związkach, w których nie ma modlitwy i życia sakramentalnego, rozwodów jest ponad 70%. Takie są statystyki zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jezuita także przypomniał, jak ogromne moralne spustoszenie niesie pornografia i wskazał na problem łatwej dostępności treści pornograficznych w Internecie, także dla dzieci i młodzieży. "W Polsce mamy ogromną walkę o czystość ludzi młodych – zauważył prelegent. – Walka o czystość, to walka o człowieka i o ludzkie dusze".

W trakcie spotkania można było wysłuchać świadectw osób młodych o tym, jak one przeżywają czystość i czym ona jest dla nich.

Konferencja ks. Jerzego Molewskiego TChr moderatora krajowego Ruchu Czystych Serc (RSC).

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. Br. M. Wojtak OFMConv

Wiadomości

23.03.2022

Ołtarz Świętego Józefa
Wotum wdzięczności za opiekę św. Józefa nad Niepokalanowem.

19.03.2021

Święty Józef w Niepokalanowie Japońskim
Niepokalanowianie uciekali się do opieki św. Józefa i zawsze byli wysłuchani. W polskim Niepokalanowie jest…

18.03.2021

Niepokalanów pod opieką Świętego Józefa
19 marca 1949 r. niepokalanowski klasztor wieczorem w czasie nabożeństwa w klasztornej kaplicy oddał się…

18.03.2022

Święty Józef - wzór rycerza Niepokalanej
Maksymilian Maria Kolbe uczył braci, jak potężnym orędownikiem jest św. Józef i jak wielką czcią…

19.03.2022

Święty Józef Niepokalanowski
Franciszkanie od wieków ukochali św. Józefa Oblubieńca NMP, a św. Maksymilian od początku zachęcał braci…
Czytaj wszystkie

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ