MARYJA!

Dzień Modlitwy za Chorych i Ofiary Covid-19

Dzień Modlitwy za Chorych i Ofiary Covid-19

blue line

Obudź nas do wiary, Matko, Obudź naród, by nie zasnął... W Twoje ręce go oddaję! Chcemy dziećmi Twymi zawsze być!

Dzień pamięci tych, którzy padli ofiarą Covid-19 bezpośrednio, zarażeni wirusem SARS-COV-2, jak i pośrednio, szczególnie tych, którzy dlatego że nie zachorowali na COVID, odmówiono im pomocy lekarskiej czy opieki medycznej; jak i tych, którzy na skutek tzw. lockdownów stracili dorobek życia, pracę, firmę, czy inne źródła utrzymania; także tych, którzy utracili dostęp do sakramentów, do miejsc kultu, a przez to zachorowali na duszy.

Modlitwa Chorych

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, †
i pełen chwały, *
a Twoje imię jest błogosławione na wieki.
Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił z nami, *
wszelkie Twoje dzieła są pełne prawdy.
Twoje drogi są proste, *
a wyroki najsłuszniejsze.

Myśmy zgrzeszyli i popełnili nieprawość *
odstępując od Ciebie.
We wszystkim przewrotność okazaliśmy *
i nie słuchaliśmy Twoich przykazań.
Nie opuszczaj nas na zawsze †
i ze względu na świętość Twego imienia *
nie zrywaj Twojego przymierza.

Nie odbieraj nam swego miłosierdzia *
przez wzgląd na Abrahama, przyjaciela Twego,
Twojego sługę, Izaaka, *
i Twego świętego, Izraela.

Oto dziś jesteśmy poniżeni na całej ziemi *
z powodu naszych grzechów.
Nie ma gdzie złożyć Tobie daru z pierwszych płodów *
i doświadczyć miłosierdzia Twego.

Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony *
znajdą upodobanie u Ciebie.
Bo ci, którzy ufność pokładają w Tobie, *
nie zaznają wstydu.
Teraz zaś z całego serca idziemy za Tobą, †
odczuwamy lęk wobec Ciebie *
i szukamy Twojego oblicza.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Por. Dn 3,26nn, Modlitwa Azariasza w piecu ognistym

Zawierzenie Narodu Królowej Polski

Obudź nas do wiary, Matko,
Obudź naród, by nie zasnął...
W Twoje ręce go oddaję!
Chcemy dziećmi Twymi zawsze być!
Przecież Polski Tyś Królową!
Zwyciężymy z Twą pomocą Matko!

Por. Guadalupe, Obudź mnie

Jezu, Ty się nami zajmij

Jezu Chryste, przemierzałeś miasta i wsie "lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości". Na Twój rozkaz "niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają" (Mt 11,5). Przyjdź, Panie Jezu, i odnów oblicze tej Ziemi, by przestały rozprzestrzeniać się w świecie zgubne dla duszy i ciała ludzkiego wirusy.

Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu szalejących epidemii uzależnień, pornografii, handlu ludźmi i szczątkami zamordowanych istnień ludzkich.

Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę z innymi ludźmi i sprawia, że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem.

Uzdrów nas z naszej dumy, mogącej prowadzić do bagatelizowania grzechów, których skutki nie znają granic.

Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich, bądź przy nas w czasach niepewności i smutku.

Bądź z tymi, którzy zmarli z powodu błędnych decyzji rządów, sądów, służb medycznych. Niech odpoczywają z Tobą w pokoju.

Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają. Strzeż ich przed konsekwencjami grzechów i przed rozpaczą. Niech doświadczą Twojego pokoju!

Udziel swojego Ducha Przenajświętszego lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi medycznemu, aby w mądrości Ducha Świętego i w ofiarnej służbie bliźniemy wytrwali przy chorych i cierpiących, a ci, którzy produkują lekarstwa i środki zapobiegawcze, kierowali się prawym sumieniem i dopuszczali do obiegu tylko preparaty, które są etycznie nienaganne. Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszkodowanych i narażają swoje życie. Napełnij ich twoim pokojem i chroń ich.

Bądź z przywódcami wszystkich narodów. Obdarz ich dalekowzrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć. Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam skutecznie zapobiegać każdym zagrożeniom dla duszy i ciała w przyszłości. Niech wspólnie pracując, osiągną cel i doświadczą Twojego pokoju.

Jezu Chryste, pozostań z nami, gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą, pośród wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych. Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy opłakujemy jego utratę. Pomóż nam wytrwać i być zawsze gotowymi, a nasz niepokój zastąp swoim pokojem.

Jezu Chryste, uzdrów nas!

Por. parafialetnica.pl

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

O Maryjo,

Ty zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,
trwając mocna w wierze.

Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego,
wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz
aby tak jak Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto
po tej chwili próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości
byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści
by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania.

Amen.

Pod Twoją obronę...

Różaniec o 20:30 - transmisja na YT NIEPOKALANÓW-TV


Pośredniczka Łask Wszelkich
Pośredniczka Łask Wszelkich

Maryja, Wszechpośredniczka łask - Pośredniczka łask wszelkich - prawda w Kościele katolickim, która nie jest jeszcze ogłoszona jako dogmat wiary, ponieważ są prowadzone badania i dyskusje teologiczne, w jaki sposób ją zdefiniować, wyjaśnić i przedstawić do wierzenia.

Więcej

Działalność wydawnicza

Jubileuszowa Wielka Nowenna

11-20 maja - peregrynacja Obrazu Chrystusa Króla i modlitwy nowennowe.

Czytaj dalej...
Do ideału MI

24-26 maja - dni modlitwy i formacji dla poznania i pogłębienia ducha oddania się Niepokalanej na wzór św. Maksymiliana.

Czytaj dalej...
Nabożeństwo Trzech Sobót

11 maja · 18 maja · 25 maja, Niepokalanów - modlitwy uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ